اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اکبر براتی

علی اکبر براتی

علی اکبر براتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02632206825
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه