اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اصغر درویش صفت

علی اصغر درویش صفت

علی اصغر درویش صفت    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 373
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اشراقی ابراهیم پترولوژی توده های نفوذی منطقه نویس وکاسوا کارشناسی ارشد
ستوده احد رعایت اصول زیست محیطی در مسیریابی راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GLS) مطالعه موردی (راه آهن رشت به انزلی کارشناسی ارشد
عبدی احسان طراحی شبکه جاده جنگلی با حداقل هزینه ساخت با استفاده از GIS (مطالعه موردی :بخش نـم خـانـه) کارشناسی ارشد
احمدی خلجی احمد بررسی پترولوژی وپتروفابریک توده های نفوذی ودگرگونی مجاورتی منطقه بروجرد کارشناسی ارشد
رفیعیان امید بررسی تغییرات گستره جنگلهای شمال کشوربین سالهای 73 تا80بااستفاده ازتصاویرسنجنده+ETM(مطالعه موردی درجنگلهای بابل) کارشناسی ارشد
فتحی زاده امید اندازه گیری و تعیین توزیع مکانی تاج بارش درختان دانه زاد بلوط ایرانی در ناحیه رویشی زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های اطراف شهر ایلام) کارشناسی ارشد
منصوری جوزانی آناهیتا بررسی زمین شناسی و پترولوژی سنگهای اسیدی منطقه آب ترش قزوین و ارتباط آن با کالدرای ناحیه کارشناسی ارشد
آل طه کوه بنائی بابک مطالعه پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آذرین شرق زرند کرمان کارشناسی ارشد
رحیم زاده پریناز بررسـی امکـان استـفاده از تصـاویـر NOAA-AVHRR برای پایش خشکسـالـی کارشناسی ارشد
بهینا پوران پتروژنز گرانیتوئید های منطقه قوشچی فرایندی از متاسوما تیسم آلکالن کارشناسی ارشد
فتحی تورج بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی پالئوزوئیک زیرین شمال شرق ایران ( مقاطع شاهرود، رباط قره بیل، و جنوب بجنورد) کارشناسی ارشد
حاجیان پاشاکلایی ثریا زمین شناسی وپترولوژی منطقه طلادار قرم قرم در شمال غرب موته کارشناسی ارشد
قانعی اردکانی جواد بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین ترشیری جنوب غرب اردکان کارشناسی ارشد
حسینی حسین پترولوژی وژئوشیمی گرانیت چند هزاره چاه بیارجمند کارشناسی ارشد
مددی غریبدوستی حسین توسعه GIS به منظور ارزیابی زیست محیطی آثار توسعه به صورت خـودکـار کارشناسی ارشد
ریاحی بختیاری حمید رضا تعیین مناسب ترین روش تهیه نقشه های پوشش منابع طبیعی در مقیاس1.250000 با استفاده از داده ها ی ماهوارهای در ناحیه دشت ارژن کارشناسی ارشد
کریمی دانش بررسی امکان شناسایی گونه¬های درختی در تصاویر ماهواره GeoEye (مطالعه موردی: پارگ جنگلی سی¬سنگان) کارشناسی ارشد
فلاح شمسی رشید ارزیابی اقتصادی کاربرهای مختلف در حوزه آبخیز چای وسطی (ارسباران شمـالـی ) با استفـاده از بـرنامـه ریـزی خطـی و سـامـانـه اطلاعات جغـرافیــائـی
فلاح شمسی رشید بر آورد صحت نقشه های حاصل از داده های ماهواره ای به روش نمونه گیری کارشناسی ارشد
رفیعی رضا مکان یابی ایستگاه های انتقال پسماند جامد شهری با توجه به روند رشد شهر (مطالعه موردی شهر مشهد) کارشناسی ارشد
علیدوست رضا طراحی و مطالعه گزینه های مختلف شبکه جاده های جنگلی به منظور انتخاب بهترین گزینه با استفاده از داده های رقومی در محیط GIS (مطالعه موردی: گیلان, سری 4 رشته رود) کارشناسی ارشد
گل افشانی رضا بررسی ویژگیهای ژئوشیمیایی وپترولوژیکی سنگهای پتاسیک شبه جزیره اسلامی ( شاهی) شرق دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد
ارژنگی چوبر رقیه تهیه نقشه صنوبر کاری ها با استفاده از داده های چندزمانه landsat-8 (مطالعه موردی: شهرستان های تالش و صومعه سرا) کارشناسی ارشد
جهدی رقیه شبیه سازی گسترش آتش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان)
موسوی رمضان بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین منطقه جنوب لاهیجان کارشناسی ارشد
خرمی کتریمی رمضانعلی بررسی قابلیت داده های ماهواره ای +Landsat 7ETM در برآورد حجــم سرپای توده های راش (مطالعه موردی: جنگل های سنگده) کارشناسی ارشد
ریحانی زین العابدین مطالعه زمین شناسی وپترولوژی سنگ های اذرین منطقه مور و(شمال غرب تبریز) کارشناسی ارشد
شاهرخی زهرا بررسی زمین شناسی، پترولوژی وژئوشیمی منطقه میگون - نوجان(البرز مرکزی) در محدوده ورقه 1/100000 تهران کارشناسی ارشد
وفایی ساسان پایش و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و GIS(منطقه مورد مطالعه: منطقه مریوان) کارشناسی ارشد
ذوالفقار سپیده مکانیابی به منظور حفاظت بیرونی سروخمره ای از طریق ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE) کارشناسی ارشد
ساروئی سعید بررسی امکان طبقه بندی جنگل به لحاظ تراکم در جنگلهای زاگرس به کمک داده های ماهواره ای کارشناسی ارشد
معتمدی سمانه ارزیابی شبکه جاده های جنگلی در همخوانی با توان اکولوژیکی (مطالعه موردی بخش گرازبن جنگل خیرود کنار) کارشناسی ارشد
مهدی زاده تهرانی سیمین بررسی زمین شناسی وپترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه مهرآباد بخشی از ورقه 000 1:100 کرج کارشناسی ارشد
حدادی نیا سمیه پهنه بندی گردشگری متکی به طبیعت مبتنی بر معیار های زیست محیطی(شهرستان خاتم, استان قم) کارشناسی ارشد
شتایی جویباری شعبان بررسی امکان تهیه نقشه تیپ های جنگل با استفاده از داده های ماهواره ای (مطالعه موردی جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر)
شتایی جویباری شعبان تهیه نقشه جنگل به کمک تصاویر ماهواره ای به روش رقومی کارشناسی ارشد
شیخ کاظمی شهاب رعایت اصول زیست محیطی در تعیین مسیرها به روش خودکار با استفاده از GIS کارشناسی ارشد
دژکام صادق مطالعه روند و الگوی تغییرات توسعه شهری با رهیافت بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان رشت) کارشناسی ارشد
آسیابانها عباس مطالعه پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه علاعلی (شمالی غرب قزوین) کارشناسی ارشد
مرادیان شهربابکی عباس بررسی پترولوژی وارزیابی اقتصادی سنگهای آذرین فلدسپاتوئیدار شمال شهر بابک ( جوزم) کارشناسی ارشد
جعفری صدر عبدالرضا زمین شناسی وپترولوژی مجموعه سنگ های آذرین ودگرگونی گنبد نمکی کچین(بندر عباس) کارشناسی ارشد
حافظ عبدالکریم افیولیت ها وملانژهای افیولیتی ایران کارشناسی ارشد
کنعانیان علی بررسی پترولوژی ژئوشیمی سنگهای آذرین شمال شرق اردکان ( منطقه توت - انجراوند) کارشناسی ارشد
ماجانی علی بررسی قابلیت سنجنده PAN ماهواره IRS-IC جهت تولید نقشه گستره جنگل در جنگل های شمال غرب استان گیلان کارشناسی ارشد
دماوندی علی اکبر بررسی امکان کاربرد داده های ماهوارهای در شناسایی وطبقه بندی اراضی شور، به روش رقومی کارشناسی ارشد
حافظی علیرضا مطالعه پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آذرین موجود در گنبد نمکی حمیران(شمال شرق بندر لنگه) کارشناسی ارشد
ولی زاده علیرضا پترولوژی سنگهای دگرگونی ناحیه چشین ( جنوب همدان) کارشناسی ارشد
غفاری دافچاهی فاطمه قابلیت تصاویر ماهواره ای در تفکیک صنوبرکاری ها (مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا) کارشناسی ارشد
حسینی فائزه سادات بررسی قابلیت داده های ماهواره IRS-P6 برای تهیه نقشه انبوهی جنگل های پسته وحشی (مطالعه موردی: جنگل خواجه کلات خراسان) کارشناسی ارشد
پادیار فریبا بررسی پتروگرافی وژئوشیمیائی گرانیتوئید های روشن الوند وبررسی پراکندگی تیتانیم در آن کارشناسی ارشد
جمالزاد فریبرز تعیین میزان حساسیت مناطق مختلف تالاب انزلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
پورشکوری اله ده فرخ بررسی امکان کشف آتش فعال در جنگل های شمال ایران به وسیله تصاویر سنجنده MODIS
پور شکوری اله ده فرخ تفکیک مرز شمالی جنگلهای خزری با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعـه مـوردی: جنگلهای چابکسـر) کارشناسی ارشد
حلمی فریده بررسی سنگ شناسی وژئوشیمیایی سنگهای آذرین شمال غرب ساوه (شمال نیوشت) کارشناسی ارشد
ستودی نمین فرزین بررسی پترولوژیکی وژئوشیمیایی سنگهای اتشفشانی دو ونین شمال ابک(هیوسیستان) کارشناسی ارشد
ناصری فرزین طبقه بندی تیپ های جنگلی و برآورد مشخصه های کمی آن ها با استفاده از داده های ماهواره ای در جنگل های مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: پارک ملی خبر- استان کرمان)
سجادی هزاوه فرشته مطالعه پترولوژی، فسیل شناسی وچینه شناسی محدوده بین نطنز واردستان(ایران مرکزی) کارشناسی ارشد
شایگان فر فروهر بررسی پترولوژی وسنگ شناسی پاره ای از توده های نفوذی شرق تهران (مناطق مبارک آباد، رودهن، لواسان) کارشناسی ارشد
رنود قاسم Estimating aboveground woody biomass of Fagus orientalis stands in Hyrcanian forest of Iran using Landsat 8 satellite data (Case study: Khyroud forest) کارشناسی ارشد
رامتین نیا کورش تهیه نقشه جنگل و تیپ بندی آن با استفاده ازاطلاعات ماهواره ای بروش رقومی در جنگل خیرود کنار نوشهر کارشناسی ارشد
سپاسی یگانه طرح ریزی محیط زیستی جزیره هنگام برای حفاظت و گردشگری با ارزیابی چند معیاره مکانی کارشناسی ارشد
محفوظی محسن آمایش سرزمین حوزة آبخیز دادقان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد
ابراهیمی محمد بررسی زمین شناسی وپترولوژی سنگهای آذرین شمال گلپایگان "منطقه مرق - چشمه سفید" کارشناسی ارشد
بازوبندی محمدحسن مطالعه پتروگرافی وپترلوژی مجموعه دگرگونی سلطان آباد در ارتباط با مجموعه افیولیت ملانژ سبزوار کارشناسی ارشد
آزاد تهرانی مرام معین ارزیابی مدل FCD جهت برآورد تراکم جنگل با استفاده از داده های لندست 7 کارشناسی ارشد
دلاوری کوشان مرتضی ژئوشیمی و پتروژنز و لکانیک های زرند ساوه کارشناسی ارشد
رزم آرا مرتضی بررسی های زمین شناسی، پترولوژی پتانسیل معدنی افیولیت ملانژهای شمال تربت حیدریه(ناحیه اسد آباد) کارشناسی ارشد
میرمحمدی میرصالح ژئوشیمی و پترولوژی توده نفوذی کمتال وهاله دگرگونی ان ( شرق جلفا - شمال غرب ایران) کارشناسی ارشد
اسدی مریم تهیه نقشه گستره جنگل با داده های سنجنده MODIS (مطالعه موردی: استان گیلان) کارشناسی ارشد
سعیدصبایی مریم پیشنهاد حریم زیست محیطی توسعه برای سواحل جنوبی دریایی خزر با توجه به نوسانات آب دریا کارشناسی ارشد
کریم النفس مریم زمین شناسی و پترولوژی منطقه طلادار دره اشکی درشمال شرق موته کارشناسی ارشد
صلواتی مژگان بررسی زمین شناسی وپتروژ نز سنگهای ماگمایی منطقه جنوب املش کارشناسی ارشد
عباسی مژگان بررسی مشخصه های طیفی برگ گونه های راش,ممرز,توسکا,بلوط و انجیلی با استفاده از طیف سنجی زمینی دکتری
عباسی مژگان بررسی امکان تهیه نقشه تیپ راش با استفاده از داده های سجنده + ETM (درسری چلیر جنگل خیرود کنار نوشهر) کارشناسی ارشد
مرادی مسعود تحولات پترولوژیکی واحدهای آذرین گنبدهای نمکی سواحل و جزایر خلیج فارس
مرادی مسعود نفروکرونولوژی و دینامیک فوران آتشفشان دماوند کارشناسی ارشد
ارمندی مسلم بررسی صحت برآورد ارتفاع درخت از تصاویر دوربین هوایی رقومی UltraCam-D کارشناسی ارشد
معین الدینی مظاهر مکان یابی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهر کرج بوسیله فرایند سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد
رجب پور منیژه بررسی توان داده های ماهواره SPOT5 برای تهیه نقشه انبوهی جنگل (مطالعه موردی: جنگل های دیلمان گیلان) کارشناسی ارشد
رجب پور رحمتی منیژه برآورد ارتفاع تاج پوشش جنگل با استفاده از داده های ICESat GLAS (مطالعۀ موردی: جنگل های کجور)
پیرباوقار مهتاب بررسی تغییرات گسترده جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافی و مناطق انسان ساخت (مطالعه موردی جنگل های شرق استان گیلان) کارشناسی ارشد
پیرباوقار مهتاب طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری بهره¬برداری مکانیزه از جنگل (سیستم چوبکشی زمینی)
علیزاده مهدی طراحی و ارزیابی گزینه‌های مختلف شبکه جاده با استفاده از GIS و مطالعات میدانی ( مطالعه موردی: سری جلیر- جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
شبانی پور مهرنوش بررسی امکان تشخیص گونه های درختی در تصویر رقومی با توان تفکیک مکانی زیاد به روش طبقه بندی شئ- پایه کارشناسی ارشد
میری ناصح برآورد شاخص سطح برگ در جنگل های زاگرس با داده های ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: بخشی از جنگل های مریوان) کارشناسی ارشد
احمدی ثانی ناصر بررسی قابلیت تصاویر سنجنده ASTER، جهت تهیه نقشه تراکم جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان مریوان) کارشناسی ارشد
احمدی هما مسیریابی بر اساس اصول زیست محیطی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: جاده پارچین) کارشناسی ارشد
نصیری وحید سی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : منطقه ارسباران) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه