اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی رجبی پور

علی رجبی پور

علی رجبی پور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی ایازی طراحی و روش ساخت پلاتفرم سری 300 کمباین غلات جاندیر 1165 کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهدی ایازی طراحی و روش ساخت پلاتفرم سری 300 کمباین غلات جاندیر 1165 کارشناسی ارشد دانلود 1383
همتی ابوالفضل بررسی بازده مصرف انرژی، تعیین کارایی فنی و مقیاس تولید زیتون در منطقه‌ی رودبار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) کارشناسی ارشد
شریفی اقدم ابوذر مقایسه نسبت انرژی تولید گندم آبی در روش های مختلف خاک ورزی در منطقه قزوین کارشناسی ارشد
محمد ابونجمی کاربرد امواج فراصوتی در تعیین غیر مخرب برخی ویژگیهای کیفی تخم مرغ دکتری دانلود 1388/07/30
غلامی احد بررسی تغییر رنگ و میزان چروکیدگی ورقه نازک گلابی با استفاده از پردازش تصویر در طی خشک شدن کارشناسی ارشد
الزعبی ایشام بهینه‌سازی مصرف انرژی در تسطیح اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه‌سازی حرکت ذرات (PSO)
ایشام الزعبی بهینه‌سازی مصرف انرژی در تسطیح اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه‌سازی حرکت ذرات (PSO) دکتری دانلود 1394/4/8
عزیزپناه امیر بررسی اثر بادبردگی بر الگوی پخش سم پاش شبیه سازی شده با استفاده از تونل باد، فن آوری پردازش تصویر و هوش مصنوعی
یعقوب امیریان اثرات ارتعاش جاده ای بر روی خواص مکانیکی طالبی صادراتی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
معصومی امین اله تعیین خواص فیزیکی، طراحی و ساخت موزع غلتکی ماشین دقیق کار و ارائه مدل ریاضی برای سیرچه
محمدرضا بیاتی استفاده از روش های مخرب مکانیکی و غیرمخرب آکوستیکی در تعیین اثر پوشش سلولزی بر ماندگاری، انبارمانی و کیفیت سیب دکتری دانلود 1393/06/30
بهراد باقری پایش وضعیت آکوستیک گیربکس تراکتور مسی فرگوسن 285 و طبقه بندی عیوب آن بر اساس شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/18
باقری بهراد پایش وضعیت آکوستیک گیربکس تراکتور مسی فرگوسن 285 و طبقه بندی عیوب آن بر اساس شبکه عصبی کارشناسی ارشد
قمری بهرام تعیین خواص فیزیکی زیتون و بررسی تاثیر مهمترین فاکتور های دستگاه خردکن زیتون بر میزان روغن حاصله
نیما تیموری توسعه یک سامانه قابل حمل هوشمند مبتنی بر فناوری ماشین بینایی جهت درجه بندی کیفی مغز بادام کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/16
باقرپور توحید ساخت و ارزیابی ماشین برداشت نخود کارشناسی ارشد
محمد جعفری بررسی خواص فیزیکی و مکانیک برش ساقه نیشکر کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد جعفری بررسی خواص فیزیکی و مکانیک برش ساقه نیشکر کارشناسی ارشد دانلود 1385
ریحانی فراشاه حبیب اله بررسی بازده مصرف انرژی و تعیین شاخص های اقتصادی واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای در استان البرز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد
صدرنیا حسن طراحی خشک کن میکرو ویو پیوسته کارشناسی ارشد
صدرنیا حسن تعیین خواص مکانیکی هندوانه و تحلیل سه بعدی
مصلی نژاد حسین بررسی پارامترهای اساسی جداکن سنگ و کلوخ از محصول ( نوع تسمه نقاله‌ای) در کمباین سیب زمینی کارشناسی ارشد
موسی زاده حسین طراحی و روش ساخت ماشین برداشت کامل سیب زمینی (بومی سازی ماشین برداشت کامـل سیب زمینـی) کارشناسی ارشد
واحدی حسین طراحی و روش ساخت دستگاه تست هد کمباین کارشناسی ارشد
شجاعی حمیدرضا تعیین شاخص‌های انرژی، اقتصادی و زیست‌محیطی در واحد‌های پرورش گاو گوشتی استان تهران کارشناسی ارشد
کریم خضابی خسرقی بهینه سازی و ارزیابی پایه فیلتر سوخت برای تراکتورهای مسی فرگوسن و یونیورسال کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/17
محسن دانشمندوزیری ترسیم نقشه آلودگی گلخانه به آفات حشره ای با استفاده از شبکه حسگر بیسیم(WSN) (مطالعه موردی: مگس سفید گلخانه) دکتری دانلود 1396/11/30
سوان درزاکاریان Determination of soil grain size distribution curve via. smartphone, soil sedimentation and image processing techniques کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
سوان درزاکاریان Determination of soil grain size distribution curve via. smartphone, soil sedimentation and image processing techniques کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
حبیب اله ریحانی فراشاه بررسی بازده مصرف انرژی و تعیین شاخص های اقتصادی واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای در استان البرز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
حبیب اله ریحانی فراشاه بررسی بازده مصرف انرژی و تعیین شاخص های اقتصادی واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای در استان البرز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
سرلک رضا انتخاب روش مناسب ساختار کف بستر پرورش کرم و جداسازی کرم در سامانه ورمی کمپوستینگ از نظر بهره وری اقتصادی و انرژی مصرفی کارشناسی ارشد
طباطبایی کلور رضا تعیین خصوصیات فیزیکی و مقاومت برش استاتیکی و دینامیکی ساقه ارقام برنج ایرانی در ارتباط با برداشت
لبافی حسین آبادی رضا پایش وضعیت ارتعاشی سامانه سیاره ای کاهنده نهایی تراکتور مسی فرگوسن 285 و طبقه بندی ویژگی های عیوب آن به کمک تحلیل موجک و منطق فازی کارشناسی ارشد
قابل روح‌الله بررسی برخی از مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی پیاز صادراتی ایران کارشناسی ارشد
عباس زاده روزبه بررسی پاسخ ارتعاشی هندوانه با استفاده از LDV به منظور تعیین غیرمخرب رسیدگی آن
رضا سرلک انتخاب روش مناسب ساختار کف بستر پرورش کرم و جداسازی کرم در سامانه ورمی کمپوستینگ از نظر بهره وری اقتصادی و انرژی مصرفی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/18
شاهواروقی فراهانی سعید Study of energy consumption and life cycle assessment of NPK production کارشناسی ارشد
سعید شاهواروقی فراهانی Study of energy consumption and life cycle assessment of NPK production کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
سعید شاهواروقی فراهانی Study of energy consumption and life cycle assessment of NPK production کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
حمیدرضا شجاعی تعیین شاخص‌های انرژی، اقتصادی و زیست‌محیطی در واحد‌های پرورش گاو گوشتی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
ابوذر شریفی اقدم مقایسه نسبت انرژی تولید گندم آبی در روش های مختلف خاک ورزی در منطقه قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
فیض الله شهبازی بررسی و تحلیل صدمات وارده به هندوانه ناشی از ارتعاشات حمل و نقل جاده‌ای دکتری دانلود 1387/08/12
فیض الله شهبازی تعیین مقاومت به عبور جریان هوا از میان توده گردو در مخزن کارشناسی ارشد دانلود 1379
فیض الله شهبازی بررسی و تحلیل صدمات وارده به هندوانه ناشی از ارتعاشات حمل و نقل جاده‌ای دکتری دانلود 1387/08/12
فیض الله شهبازی تعیین مقاومت به عبور جریان هوا از میان توده گردو در مخزن کارشناسی ارشد دانلود 1379
فیض الله شهبازی بررسی و تحلیل صدمات وارده به هندوانه ناشی از ارتعاشات حمل و نقل جاده‌ای دکتری دانلود 1387/08/12
مینا صالحی بهینه سازی دستگاه جمع آوری و تخلیه سیب زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
حسن صدرنیا طراحی خشک کن میکرو ویو پیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1381
حسن صدرنیا تعیین خواص مکانیکی هندوانه و تحلیل سه بعدی دکتری دانلود 1386
حسن صدرنیا طراحی خشک کن میکرو ویو پیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1381
مجتبی صفائی نژاد بررسی روند مصرف انرژی و تعیین بهره وری اقتصادی تولید ذرت دانه ای در شهرستان کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/19
رضا طباطبایی کلور تعیین خصوصیات فیزیکی و مقاومت برش استاتیکی و دینامیکی ساقه ارقام برنج ایرانی در ارتباط با برداشت دکتری دانلود 1383
رضا طباطبایی کلور تعیین خصوصیات فیزیکی و مقاومت برش استاتیکی و دینامیکی ساقه ارقام برنج ایرانی در ارتباط با برداشت دکتری دانلود 1383
کلهر طلایه ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید گوشت مرغ به روش چرخه زندگی، مطالعه موردی: شهرستان ورامین کارشناسی ارشد
گرجی عباس بررسی اثرات ارتعاش جاده ای بر روی خواص مکانیکی دو رقم سیب: گلاب کهنز و شفیع آبادی کارشناسی ارشد
روزبه عباس زاده بررسی پاسخ ارتعاشی هندوانه با استفاده از LDV به منظور تعیین غیرمخرب رسیدگی آن دکتری دانلود 1391/03/21
امیریان یعقوب اثرات ارتعاش جاده ای بر روی خواص مکانیکی طالبی صادراتی کارشناسی ارشد
احد غلامی بررسی تغییر رنگ و میزان چروکیدگی ورقه نازک گلابی با استفاده از پردازش تصویر در طی خشک شدن کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/10
فهیمی فائزه بررسی بازده مصرف انرژی و تعیین شاخص های انرژی استخرهای پرورش کپور ماهیان چینی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) در استان مازندران کارشناسی ارشد
مهدی فراهانی تعیین خواص آیرو دینامیکی گندم و برنج کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهدی فراهانی تعیین خواص آیرو دینامیکی گندم و برنج کارشناسی ارشد دانلود 1382
خوشنام فرهاد تحلیل پاسخ آکوستیکی خربزه با استفاده از تبدیلات موجک و فوریه جهت تشخیص رسیدگی آن
شهبازی فیض الله تعیین مقاومت به عبور جریان هوا از میان توده گردو در مخزن کارشناسی ارشد
شهبازی فیض الله بررسی و تحلیل صدمات وارده به هندوانه ناشی از ارتعاشات حمل و نقل جاده‌ای
فائزه فهیمی بررسی بازده مصرف انرژی و تعیین شاخص های انرژی استخرهای پرورش کپور ماهیان چینی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) در استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
فائزه فهیمی بررسی بازده مصرف انرژی و تعیین شاخص های انرژی استخرهای پرورش کپور ماهیان چینی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) در استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
روح‌الله قابل بررسی برخی از مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی پیاز صادراتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
روح‌الله قابل بررسی برخی از مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی پیاز صادراتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
بهرام قمری تعیین خواص فیزیکی زیتون و بررسی تاثیر مهمترین فاکتور های دستگاه خردکن زیتون بر میزان روغن حاصله دکتری دانلود 1389/04/14
خضابی خسرقی کریم بهینه سازی و ارزیابی پایه فیلتر سوخت برای تراکتورهای مسی فرگوسن و یونیورسال کارشناسی ارشد
محمود کریمی تعیین نسبت انرژی سیستم تولید نیشکر در کشت و صنعت دعبل خزاعی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/19
محمود کریمی تعیین نسبت انرژی سیستم تولید نیشکر در کشت و صنعت دعبل خزاعی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/19
طلایه کلهر ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید گوشت مرغ به روش چرخه زندگی، مطالعه موردی: شهرستان ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
ملائی کمیل بررسی تراکم گیاه چغندرقند با استفاده از سنجش از دور در کشت و صنعت دشت نمدان کارشناسی ارشد
عباس گرجی بررسی اثرات ارتعاش جاده ای بر روی خواص مکانیکی دو رقم سیب: گلاب کهنز و شفیع آبادی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
عباس گرجی بررسی اثرات ارتعاش جاده ای بر روی خواص مکانیکی دو رقم سیب: گلاب کهنز و شفیع آبادی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
عباس گرجی بررسی اثرات ارتعاش جاده ای بر روی خواص مکانیکی دو رقم سیب: گلاب کهنز و شفیع آبادی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
مرتضی گنجی Construction and Evaluation for angle of friction of agricultural crops digital measuring device کارشناسی ارشد دانلود 1388/9/16
رضا لبافی حسین آبادی پایش وضعیت ارتعاشی سامانه سیاره ای کاهنده نهایی تراکتور مسی فرگوسن 285 و طبقه بندی ویژگی های عیوب آن به کمک تحلیل موجک و منطق فازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/17
صفائی نژاد مجتبی بررسی روند مصرف انرژی و تعیین بهره وری اقتصادی تولید ذرت دانه ای در شهرستان کوهدشت کارشناسی ارشد
خانعلی مجید تحلیل تنش دراکسل جلوکمباین غلات جاندیر 955 کارشناسی ارشد
یوسفی نژاد استادکلایه مجید ارزیابی انرژی مصرفی و انتشار آلاینده‌های کارخانه‌های اصلی تولید سیگار در ایران کارشناسی ارشد
خالد محی الدین بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) بر ماندگاری محصول گل‌کلم کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
ابونجمی محمد کاربرد امواج فراصوتی در تعیین غیر مخرب برخی ویژگیهای کیفی تخم مرغ
پورعزیزی محمد طراحی و ساخت دستگاه تست خستگی ناشی از ارتعاشات عمودی در اتصالات قطعات سوار شده روی وسیله نقلیه کارشناسی ارشد
جعفری محمد بررسی خواص فیزیکی و مکانیک برش ساقه نیشکر کارشناسی ارشد
محمدشفیع محمد بررسی تجربی و تحلیل اثرات ضربه بر کوفتگی انار به وسیله آزمون سقوط کارشناسی ارشد
طالبی محمدجواد مقایسه سختی و ضریب کشسانی تیغه دروگرهای رفت و برگشتی ساخت داخل کارشناسی ارشد
بیاتی محمدرضا استفاده از روش های مخرب مکانیکی و غیرمخرب آکوستیکی در تعیین اثر پوشش سلولزی بر ماندگاری، انبارمانی و کیفیت سیب
رضائی محمدرضا بررسی مصرف انرژی ومقایسه بهره‌وری اقتصادی در دونوع سیستم تولید لوبیاچیتی به روش هیرم‌کاری وخشکه‌کاری ردیفی در شهرستان خمین کارشناسی ارشد
رضائی محمدرضا بررسی مصرف انرژی و مقایسه بهره‌وری اقتصادی در دو نوع سیستم تولید لوبیاچیتی به روش هیرم‌کاری و خشکه‌کاری ردیفی در شهرستان خمین کارشناسی ارشد
همدانی محمدعلی اثرات ارتعاش جاده ای بر روی خواص مکانیکی و مدل‌سازی رایانه‌ای تنش‌های وارد بر ‌خربزه‌‌ی صادراتی کارشناسی ارشد
کریمی محمود تعیین نسبت انرژی سیستم تولید نیشکر در کشت و صنعت دعبل خزاعی کارشناسی ارشد
مشهوری آذر مسعود تعیین شاخص های سطح (kW/ha) و ظرفیت مکانیزاسیون کشاورزی (kW.h/ha) برای شهرستان مراغه و ارائه استراتژی لازم برای بهبود آنها کارشناسی ارشد
مسعود مشهوری آذر تعیین شاخص های سطح (kW/ha) و ظرفیت مکانیزاسیون کشاورزی (kW.h/ha) برای شهرستان مراغه و ارائه استراتژی لازم برای بهبود آنها کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
امین اله معصومی تعیین خواص فیزیکی، طراحی و ساخت موزع غلتکی ماشین دقیق کار و ارائه مدل ریاضی برای سیرچه دکتری دانلود 1382
امین اله معصومی تعیین خواص فیزیکی، طراحی و ساخت موزع غلتکی ماشین دقیق کار و ارائه مدل ریاضی برای سیرچه دکتری دانلود 1382
کمیل ملائی بررسی تراکم گیاه چغندرقند با استفاده از سنجش از دور در کشت و صنعت دشت نمدان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
صالحی مینا بهینه سازی دستگاه جمع آوری و تخلیه سیب زمینی کارشناسی ارشد
ایازی مهدی طراحی و روش ساخت پلاتفرم سری 300 کمباین غلات جاندیر 1165 کارشناسی ارشد
فراهانی مهدی تعیین خواص آیرو دینامیکی گندم و برنج کارشناسی ارشد
باغانی موسی الرضا بررسی اثر سطوح مختلف کلسیم بر خواص مکانیکی بافت استخوانی و تخم بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد
حسین موسی زاده طراحی و روش ساخت ماشین برداشت کامل سیب زمینی (بومی سازی ماشین برداشت کامـل سیب زمینـی) کارشناسی ارشد دانلود 1384
حسین موسی زاده طراحی و روش ساخت ماشین برداشت کامل سیب زمینی (بومی سازی ماشین برداشت کامـل سیب زمینـی) کارشناسی ارشد دانلود 1384
فربود ناصری صادق بگلو بررسی انرژی مصرفی و انتشارهای زیست‌محیطی ناشی از تولید مرغ گوشتی در استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/19
تیموری نیما توسعه یک سامانه قابل حمل هوشمند مبتنی بر فناوری ماشین بینایی جهت درجه بندی کیفی مغز بادام کارشناسی ارشد
ابوالفضل همتی بررسی بازده مصرف انرژی، تعیین کارایی فنی و مقیاس تولید زیتون در منطقه‌ی رودبار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
ابوالفضل همتی بررسی بازده مصرف انرژی، تعیین کارایی فنی و مقیاس تولید زیتون در منطقه‌ی رودبار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
ابوالفضل همتی بررسی بازده مصرف انرژی، تعیین کارایی فنی و مقیاس تولید زیتون در منطقه‌ی رودبار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
حسین واحدی طراحی و روش ساخت دستگاه تست هد کمباین کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
مجید یوسفی نژاد استادکلایه ارزیابی انرژی مصرفی و انتشار آلاینده‌های کارخانه‌های اصلی تولید سیگار در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی اجزاء ماشین 1 7109353 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 7109065 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
مسئله مخصوص 7109212 1 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
طراحی اجزاء ماشین 2 7109283 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
سمینار 7109065 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) نامشخص ترم اول 1396
سمینار 7109255 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) نامشخص ترم اول 1396
طراحی اجزاء1 7109159 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
سمینار 7109065 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1