اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آرش جوانشیر خویی

آرش جوانشیر خویی

آرش جوانشیر خویی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صلاحی نژاد آرش بررسی نرخ جذب و فیلتراسیون فلزات سنگین کادمیوم (Cd) و سرب (Pb) توسط صدف Mytilaster lineatus و میگوی Palaemon elegans در دریای خزر به روش مزوکوزم کارشناسی ارشد
توحیدیان فر یاسر مطالعه اثر وراپامیل بر جذب فلزات سنگین کادمیوم و وانادیوم توسط (Littorina saxatilis (Olivi, 1792) (Mollusca: Gastropoda کارشناسی ارشد
مانی ورنوسفادرانی امیر بررسی عملکرد سیستم بیودراف مبتنی بر بیوفیلم جلبکی در حذف نیتروژن، فسفر و کربن کل از فاضلاب خام شهری، دامداری و صنایع لبنی کارشناسی ارشد
حمیده امیراسدی اندازه گیری تولید ثانویه Artemia urmiana بر اساس تولید تخم و پالایش در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
کیهانی امیرحسین بررسی امکان ایجاد یک بوم‌سازگان متعادل توأم گیاه و ماهی با به‌کارگیری ماهی پاکو (Piaractus brachypomus) و گیاهان کاهو (Lactuca sativa)، ریحان (Ocimum basilicum)، پونه معطر (Mentha pulegium) و سوسنبر (Thymus serpyllum) با تنظیم سطح مواد مغذی کارشناسی ارشد
عطاران انوشا مقایسه جذب آلاینده های فلزی (سرب و کادمیوم) در دو بخش زنده (.Gammarus sp) و غیر زنده رسوبات ساحلی دریای خزر کارشناسی ارشد
درویشی پریا Study of possible removal of two heavy metals of Copper and Arsenic by montmorillonite media in polluted water کارشناسی ارشد
نوشین جعفرزاده Possible elimination of malathion and diazinon in a sediment trap structure کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/24
نوشین جعفرزاده Possible elimination of malathion and diazinon in a sediment trap structure کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/24
امیراسدی حمیده اندازه گیری تولید ثانویه Artemia urmiana بر اساس تولید تخم و پالایش در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
پریا درویشی Study of possible removal of two heavy metals of Copper and Arsenic by montmorillonite media in polluted water کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/24
کیادخت رضایی بررسی کارآیی سیستم بیودراف(Biologic Dry Oxygen Filter ) در تصفیه پساب حاصل از پرورش برخی آبزیان (مطالعه موردی ماهیان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
گل گونه سحر مقایسه میزان جذب فلزات قلع و مس در صدف زنده Dreissena polymorpha و پوسته های خالی سه گونه D.polymorpha ، Mytilaster lineatus و Cerastoderma lamarcki در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
آرش صلاحی نژاد بررسی نرخ جذب و فیلتراسیون فلزات سنگین کادمیوم (Cd) و سرب (Pb) توسط صدف Mytilaster lineatus و میگوی Palaemon elegans در دریای خزر به روش مزوکوزم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
انوشا عطاران مقایسه جذب آلاینده های فلزی (سرب و کادمیوم) در دو بخش زنده (.Gammarus sp) و غیر زنده رسوبات ساحلی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
معزی فاتح مطالعه جذب فلزات سنگین روی و کروم در دوکفه ای آب شیرین Anodonta cygnea در بازه های زمانی کوتاه و بلندمدت (با بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک؛ نرخ فیلتراسیون؛ شاخص تجمع زیستی) کارشناسی ارشد
رضایی کیادخت بررسی کارآیی سیستم بیودراف(Biologic Dry Oxygen Filter ) در تصفیه پساب حاصل از پرورش برخی آبزیان (مطالعه موردی ماهیان) کارشناسی ارشد
سحر گل گونه مقایسه میزان جذب فلزات قلع و مس در صدف زنده Dreissena polymorpha و پوسته های خالی سه گونه D.polymorpha ، Mytilaster lineatus و Cerastoderma lamarcki در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/03
محبوبه میرزایی مطالعه امکان کاهش آفت کش ارگانوفسفره (کلریپریفوس) در یک سازه توام بیودراف و صدف (Anodontacygnea) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
فاتح معزی مطالعه جذب فلزات سنگین روی و کروم در دوکفه ای آب شیرین Anodonta cygnea در بازه های زمانی کوتاه و بلندمدت (با بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک؛ نرخ فیلتراسیون؛ شاخص تجمع زیستی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/6/27
جعفرزاده نوشین Possible elimination of malathion and diazinon in a sediment trap structure کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه