اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدرضا میرائی آشتیانی

سیدرضا میرائی آشتیانی

سیدرضا میرائی آشتیانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ناجی زواره احمد بررسی و شناخت عملکرد توه گاوهای آمیخته منطقه گلپایگان در شرایط روستائی کارشناسی ارشد
افشنگ ایرج اثر انرژی وسطوح مختلف آرد ماهی بر توان پرواری بره های نر سنگسری کارشناسی ارشد
جوانمرد آرش بررسی پلی مورفیسم پروموتورژن گیرنده هورمون رشد ( GHR) در گاوهای سیستانی کارشناسی ارشد
اردلان آرمان کاربردی از چند ریختی دی.ان.ای نارمزگر ماتیوکندریایی در تبارشناسی دام ها کارشناسی ارشد
فیاضی جمال بررسی تنوع ژنتیکی باربوس ماهیان خوزستان با استفاده از ژنوم میتوکندریایی ( mtDNA ) به روش PCR-RFLP
محمدی حیدر ارزیابی نسبت کلیبر در مقایسه با صفات رشد به عنوان معیار انتخاب در گوسفند ورامینی کارشناسی ارشد
علیلو حسن بررسی ناهمگنی واریانس صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد
باقری سعید ارزیابی و مقایسه عملکرد صفات اقتصادی سه آمیخته مرغ مادر (آرین، آربوراکرزوراس) کارشناسی ارشد
زکی‌زاده سونیا تعیین فراوانی ژنی و ژنوتیپی پنج جایگاه ژنی مرتبط با تولید شیر در سه نژاد بومی و هلشتاین ایران
اقبال سعیدی شاهین مقایسه عملکرد اسپرم های داخلی و خارجی از نظر صفات تولیدی در برخی از گله های گاو هلشتاین کارشناسی ارشد
ورکوهی شیدا بررسی ناهمگنی واریانس در داده های تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران و مناسبترین روش تبدیـل داده هـا کارشناسی ارشد
مقصودی صابرمحمد مقایسه حساسیت ژنتیکی گاوهای بومی و هلشتاین ایران به بیماری جنون گاوی با استفاده از چند شکلی ژن PRNP کارشناسی ارشد
جهان بخشی عباس بررسی راندمان ژنتیکی گزینش گاوهای نرجوان براساس اطلاعات مولکولی (MAS) ، پیش از آزمون نتاج با استفاده از شبیه سازی رایانه ای کارشناسی ارشد
رافت عباس بررسی ریزش کرک واثر سیکل (چرخه) فعالیت فو لیکولها بر کمیت و کیفیت الیاف بز نژاد رائینی کارشناسی ارشد
قاضی خانی شاد علی مقایسه عملکرد سه آمیخته مرغ گوشتی (راس ، آرین و آربوراکرز) از نظر صفات دوران رشد و تولید کارشناسی ارشد
نوشری علیرضا بررسی عملکرد برخی از صفات اقتصادی در آمیخته های حاصل از قوچهای افشاری ، شال و مغانی با میشهای ورامینی ومقایسه آنها با ورامینی خالص کارشناسی ارشد
دادپسند طارمسری محمد مقایسه روشهای مختلف برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی ژنتیکی طول عمر تولیدی گاوهای هلشتاین ایران
صاحب هنر محمد برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی از عوامل تاثیر گذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
زندی باغچه مریم محمدباقر برآورد ضرایب اقتصادی و پارامترهای ژنتیکی برخی صفات در بز مرخز کارشناسی ارشد
بناء بازی محمد حسین بررسی تنوع ژنتیکی در درون و بین پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره کارشناسی ارشد
طالبی محمدعلی شاخص انتخاب برای بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری
هنرور محمود بررسی پارامترهای صفات تولید مثلی و ارتباط آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
هنرور محمود بررسی رابطه طول عمر تولیدی و روند ژنتیکی صفت تولید شیر و میزان سود آوری در گله های هلشتاین ایران
صفدری شاهرودی مریم برآورد پارامترهای ژنتیکی و مقایسه ی استراتژی های انتخاب برای صفات تولید شیر و ورم پستان در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
شیرعلی مسعود مقایسه روش های مختلف آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ژنومی و برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی در صفات کمی و آستانه ای
محقق دولت ابادی مصطفی ارزیابی صفات اقتصادی توده های مرغ بومی ایران کارشناسی ارشد
ناصرخیل معصومه پیش بینی ارزش اصلاحی تولید پروتئین شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد
سلیم پور مینا بررسی بیان افتراقی ژن بین دو جمعیت گاو هلشتاین و کلیستانی(یک نژاد پاکستانی) با استفاده از توالی یابی RNA-seq)RNA) کارشناسی ارشد
ساعتچی مهدی مقایسه صفات رشد و پرواری بره های آمیخته حاصل از آمیزش قوچهای شال، مغانی و افشاری با میش های کردی و مقایسه آنها با بره های خالص کردی کارشناسی ارشد
ساعتچی مهدی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری
ساعتچی مهدی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری کارشناسی ارشد
هاشمی گامیر مهدی بررسی ژنتیکی صفت مرده زایی در گاوهای شیری هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
هدایت ایوریق نعمت شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد
قوی حسین زاده نوید مطالعات اثر ماهیت آستانه ای صفات بربر آورد وراثت پذیری کارشناسی ارشد
قوی حسین زاده نوید ارزیابی استفاده از دوقلوزایی در اصلاح نژاد گاو شیری
آتشی هادی بررسی رابطه ژنBoLA-DRB3 با ورم پستان بالینی، امتیاز سلول های بدنی شیر و میزان تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس
ظهیرالدینی همایون اثر سطوح مختلف انرژی و مواد مغذی جیره بر روی عملکرد جوجه های آمیخته گوشتی آرین کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح دام پیشرفته 7108125 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
استراتژی های اصلاح دام 7108302 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ژنتیک جمعیت 7108269 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اصلاح دام کاربردی 7108192 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق 7108080 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
ژنتیک جمعیت 7108269 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اصلاح دام کاربردی 7108192 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1