اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیرحسین چیذری

امیرحسین چیذری

امیرحسین چیذری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرشته اسداله پور بررسی تاثیر رفتار قیمتی ایران بر بازار اقتصادی داخلی و جهانی ذرت دانه ای: تاکید بر روش نظریه بازی ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/24
فرشته اسداله پور بررسی تاثیر رفتار قیمتی ایران بر بازار اقتصادی داخلی و جهانی ذرت دانه ای: تاکید بر روش نظریه بازی ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/24
مطهره بخشایش اردستانی بررسی هزینه مبادله دسترسی به اعتبارات صندوق های توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
مطهره بخشایش اردستانی بررسی هزینه مبادله دسترسی به اعتبارات صندوق های توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
رفیعی حامد بررسی ساختار بازار ماهیان استخوانی در استان های مازندران و گیلان
مهدی خسروی بررسی امکان صرفه جویی های اقتصادی و جانشینی اقلام غذایی در جیره مرغ گوشتی: (مطالعه موردی استان کرمان) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
مهدی خسروی بررسی امکان صرفه جویی های اقتصادی و جانشینی اقلام غذایی در جیره مرغ گوشتی: (مطالعه موردی استان کرمان) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
طاهره درزی تبار شفیعی بررسی عوامل مؤثر بر ورود موفق برنج به بورس کالای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
طاهره درزی تبار شفیعی بررسی عوامل مؤثر بر ورود موفق برنج به بورس کالای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
علیرضا روستان بررسی مزیت نسبی گل های زینتی در استان مرکزی با استفاده از برنامه ریزی خطی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/21
علیرضا روستان بررسی مزیت نسبی گل های زینتی در استان مرکزی با استفاده از برنامه ریزی خطی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/21
سرایی شاد زینب بررسی اقتصاد مقیاس در بخش زراعت ایران برای محصولات منتخب کارشناسی ارشد
شکوهی زینب برسی ساختار بازارهای مرتبط شیر و چگونگی شکل گیری قیمت در ایران دکتری
سارا زندی (Investigation the brand's position in choosing consumer dairy products (Case study: Tehran city کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
علیزاده خلیفه محله زهرا بررسی ساختار بازار صنعت چای ایران کارشناسی ارشد
رحیمی سامان بررسی تأثیر ویژگی‌های کیفی محصول توت‌فرنگی بر قیمت نهایی آن کارشناسی ارشد
زینب سرایی شاد بررسی اقتصاد مقیاس در بخش زراعت ایران برای محصولات منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
صدفی آبکنار سهراب A Game Theory Analysis of Market Strategies for Development of Iranian Pistachio Exports کارشناسی ارشد
مریم شکوهی Explanation of food consumptionmodel of urban and rural household in provinces of Iran دکتری دانلود 1395/06/31
درزی تبار شفیعی طاهره بررسی عوامل مؤثر بر ورود موفق برنج به بورس کالای ایران کارشناسی ارشد
مهرنوش عبداللهی بررسی ساختار بازار و عوامل مؤثر بر تقاضای صادراتی پسته ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/9
مهرنوش عبداللهی بررسی ساختار بازار و عوامل مؤثر بر تقاضای صادراتی پسته ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/9
روستان علیرضا بررسی مزیت نسبی گل های زینتی در استان مرکزی با استفاده از برنامه ریزی خطی کارشناسی ارشد
زهرا علیزاده خلیفه محله بررسی ساختار بازار صنعت چای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
زهرا علیزاده خلیفه محله بررسی ساختار بازار صنعت چای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
ماهی دشتی فاطمه مطالعه امکان سنجی جایگزینی ذرت با محصولات رقیب با تأکید بر محدودیت آبی در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد
اسداله پور فرشته بررسی تاثیر رفتار قیمتی ایران بر بازار اقتصادی داخلی و جهانی ذرت دانه ای: تاکید بر روش نظریه بازی ها کارشناسی ارشد
ریاحی درچه فرشید بررسی ساختار الگوی حمل‌ونقل و تأمین گوشت مرغ در شهر تهران (مطالعه موردی: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران) کارشناسی ارشد
فاطمه قاسمی بررسی امکان سنجی تشکیل و توسعه بازارهای محلی کشاورزی مطالعه موردی شهرستان طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فاطمه ماهی دشتی مطالعه امکان سنجی جایگزینی ذرت با محصولات رقیب با تأکید بر محدودیت آبی در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
فاطمه ماهی دشتی مطالعه امکان سنجی جایگزینی ذرت با محصولات رقیب با تأکید بر محدودیت آبی در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
محمدی مجید بررسی عوامل موثر بر سهم تولیدکنندگان در بازار مرکبات استان مازندران کارشناسی ارشد
تهامی پورزرندی مرتضی بررسی ماهیت ریسک‌ها و تعیین الگوی مناسب مدیریت ریسک در زیربخش زراعت ایران
فهرستی ثانی مسعود بررسی ساختار بازار و کارایی اقتصادی زنجیره تامین روغن نباتی در ایران
بخشایش اردستانی مطهره بررسی هزینه مبادله دسترسی به اعتبارات صندوق های توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی کارشناسی ارشد
محمودی مینا بررسی ریسک و ارتباطات قیمتی بین بورس کالای کشاورزی و بازار سنتی: مطالعه محصولات ذرت دانه ای و جو دامی کارشناسی ارشد
خسروی مهدی بررسی امکان صرفه جویی های اقتصادی و جانشینی اقلام غذایی در جیره مرغ گوشتی: (مطالعه موردی استان کرمان) کارشناسی ارشد
نعمتی مهدی اندازه گیری ریسک سیستماتیک تولید برای محصولات عمده باغبانی در ایران کارشناسی ارشد
عبداللهی مهرنوش بررسی ساختار بازار و عوامل مؤثر بر تقاضای صادراتی پسته ایران کارشناسی ارشد
محتشمی نازیلا The relationship between energy prices and the prices of agricultural products in the world and its transmission to the country کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کسب و کار کشاورزی تجاری 7107472 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/03 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1396
اقتصاد کشاورزی عمومی 7107022 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
تجارت بین الملل محصولات کشاورزی 7107055 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (11:00 - 11:15) ترم دوم 1396
اقتصاد کشاورزی عمومی 7107022 3 03 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
تجارت بین الملل محصولات کشاورزی 7107055 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (11:00 - 11:15) ترم اول 1396
اصول بیمه کشاورزی 7107483 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (09:15 - 09:30) ترم اول 1396
تجارت محصولات کشاورزی 7107492 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (09:00 - 09:15) ترم اول 1396
اقتصاد کشاورزی عمومی 7107022 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
اصول بیمه کشاورزی 7107483 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/19 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
اصول بیمه کشاورزی 7107175 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
اصول اقتصاد تعاون 7107480 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/25 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
تجارت محصولات کشاورزی 7107492 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1