اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

افشین دانه کار

افشین دانه کار

افشین دانه کار    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 411
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صالح نسب ابوطالب مکان یابی پارک جنگلی با استفاده از AHP فازی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: قلعه گل) کارشناسی ارشد
رضائی لعل آزیتا ارزیابی کرانه ساحلی استان مازندران با توجه به معیارهای حفاظتی مناطق ساحلی - دریایی کشور به منظور شناسایی مناطق تحت حفاظت کارشناسی ارشد
صادقی مالواجردی آسیه مکان یابی نیروگاه حرارتی بر اساس معیارهای محیط زیستی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مطالعه موردی شهرستان چابهار) کارشناسی ارشد
عشوری پروانه بررسی رابطه بین تنوع ‌زیستی، ساختار و عملکرد اکوسیستم
جعفری جهانگیر ارزیابی ریسک محیط زیستی خط لوله گاز عسلویه بندرعباس به روش نمایه سازی کارشناسی ارشد
آذرباد حامد مطالعه صحرایی جذب فلزات سنگین توسط صدف Sacostrea cucullata کارشناسی ارشد
امیری حامد تعیین اولویت های مکانی مناسب جهت توسعه صنایع¬تبدیلی کشاورزی در استان فارس با استفاده از روش تلفیقیDEMATEL- ANP و VIKOR کارشناسی ارشد
کاظمی قهی حسن استفاده از متد پاپیونی در تطبیق ارزیابی زیست محیطی پروژه خط لوله گاز عسلویه- بندرعباس و مقایسه نتایج حاصله با متد ماتریس لئوپلد کارشناسی ارشد
موسوی حسن مکان یابی استقرار زیستگاه های مصنوعی دریایی لا استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE).(مطالعه موردی: آبسنگ های مرجانی جزیره کیش) کارشناسی ارشد
ولی‌پورکهرود حسین مطالعه ژنوتیپ‌های مختلف درختان حرا در سه رویشگاه استان بوشهر به منظور جداسازی اکوتیپ‌های مقاوم به تنش‌های آلودگی نفتی کارشناسی ارشد
مافی غلامی داود ارزیابی آسیب پذیری جنگل های مانگرو به منظور مدیریت پایدار آنها (مطالعه موردی: استان هرمزگان)
مصدقی راضیه پهنه‌بندی و تعیین درجه حساسیت زیست محیطی سواحل استان گیلان کارشناسی ارشد
رفیعی رضا مکان یابی ایستگاه های انتقال پسماند جامد شهری با توجه به روند رشد شهر (مطالعه موردی شهر مشهد) کارشناسی ارشد
قبادی رقیه جانمایی و پهنه‌بندی کمربند سبز شهری با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی (مطالعه موردی: شهر کرج) کارشناسی ارشد
میرزایی روح الله بررسی عوامل تهدید کننده گونه شنگ (Lutra lutra ) در رودخانه جاجرود در استان تهران کارشناسی ارشد
اسدالهی زهرا طرح ریزی محیط زیستی تالاب چغاخور برای حفاظت و گردشگری با ارزیابی چند معیاره مکانی کارشناسی ارشد
گل محمدی زهرا زون بندی پارک ملی ساحلی- دریایی بوجاق با کاربرد ارزیابی چند معیاره مکانی فازی زون بندی پارک ملی ساحلی- دریایی بوجاق با کاربرد ارزیابی چند معیاره مکانی فازی زون بندی پارک ملی ساحلی- دریایی بوجاق با کاربرد ارزیابی چند معیاره مکانی فازی کارشناسی ارشد
مشایخی زهرا شناسایی، کمی‌سازی و ارزش‌گذاری اقتصادی- محیط‌زیستی خدمات اکوسیستمی جنگل‌های مانگرو جزیره قشم
زارع سارا (Urban Forestry’s Future Study (The Case Study: Tehran City
ذوالفقار سپیده مکانیابی به منظور حفاظت بیرونی سروخمره ای از طریق ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE) کارشناسی ارشد
عالی محمودی سراب سجاد پهنه بندی خطر آتش سوزی جنگل و مرتع به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و ارزیابی چندمعیاره (مطالعه موردی: بخشی از ناحیه رویشی زاگرس در شمال استان خوزستان) کارشناسی ارشد
شهبازی ناصرآباد سعید رابطه بین شاخص های تنوع زیستی و شاخص مناسبت زیستگاهی (مطالعه موردی رودخانه خیرودکنار) کارشناسی ارشد
مرادی سعیده شناسایی و بررسی مقایسه‌ای پراکنش شکمپایان در جنگل‌های مانگرو خلیج گواتر در استان سیستان و بلوچستان(مطالعه موردی: رویشگاه خور گواتر ) کارشناسی ارشد
نصیریانی سعیده تأثیر تنش غرقابی (آب لب‌شور) بر رویش قطری درخت و ویژگی‌های آوندی توسکای قشلاقی کارشناسی ارشد
حدادی نیا سمیه پهنه بندی گردشگری متکی به طبیعت مبتنی بر معیار های زیست محیطی(شهرستان خاتم, استان قم) کارشناسی ارشد
جعفری شیرکو بررسی کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: مجموعه مناطق حفاظت شده جاجرود و ورجین) کارشناسی ارشد
شکری شیرکوه مدیریت توالی در علفزارهای پارک ملی بوجاق برای حمایت از زیستگاه تغذیه ای غاز خاکستری و آنقوت کارشناسی ارشد
باغخانی پور صابر ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی با کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای در برنامه ریزی آمایش سرزمین کارشناسی ارشد
اردکانی طاهره تعیین توان و برنامه گردشگری پایدار در خلیج چابهار بر اساس تدوین معیارهای زیست محیطی کارشناسی ارشد
معصومی طاهره بررسی اثار آلودگی فلزات سنگین(سرب، روی، مس)پساب کشتی سازی صدرا بر تنوع و فراوانی جوامع ماکروبنتیک سواحل جزیره صدرا با تاکید برشکم پایان کارشناسی ارشد
امیری فر عاطفه شناسایی معیارها و شناساگرهای طبیعت گردی پایدار درمناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی : پناهگاه حیات وحش میانکاله) کارشناسی ارشد
خطیبی عطیه بررسی نقش نهادها در تعیین اولویت سیاست گذاری مدیریت پایدار تالاب با رویکرد استفاده خردمندانه (مطالعه نمونه: تالاب شادگان) کارشناسی ارشد
خطیبی علی شبیه سازی تغییرات پوشش و کاربری سرزمین در شهر کرج با استفاده از تلفیق سلول خودکار و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
نظرپور علیرضا مکان یابی زمین های مناسب برای پرورش ارتمیا با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی در شهرستان قم کارشناسی ارشد
اظهری فاطمه گردشگری پایدار محیط زیستی در چشمه های آب گرم دامنه شمالی سبلان با تعیین حد آستانه تغییر کارشناسی ارشد
خزاعی فدافن فاطمه اولویت بندی پهنه های مناسب توسعه گردشگری در شهرستان طرقبه شاندیز با استفاده از روش تلفیقی FAHP-VIKOR کارشناسی ارشد
طاهری سرتشنیزی فریدون Application of landscape metrics to determination the spatial distribution pattern of urban green space (A case study in Karaj city) کارشناسی ارشد
منصوری فرزانه مقایسه غلظت فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) در رسوبات، ریشه و برگ اجتماعات حرای دست کاشت پهنه گلی بندر ماهشهر کارشناسی ارشد
کیانی نژاد فرشته سنجش قابلیت اراضی برای کاربری های مورد تقاضا در جزیره قشم با رویکرد مدیریت زیست بومی کارشناسی ارشد
غلامی امام مقدم فرشید ارزیابی ریسک و الویت بندی مخاطرات زیست محیطی استان گیلان با استفاده از روش های تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره آنتروپی،تاپسیس و ویکور کارشناسی ارشد
صمدی فروغ مدیریت فعالیت های تفرجی سواحل مازندران به روش حدود قابل قبول تغییر کارشناسی ارشد
سپاسی یگانه طرح ریزی محیط زیستی جزیره هنگام برای حفاظت و گردشگری با ارزیابی چند معیاره مکانی کارشناسی ارشد
طیبی لیلا بررسی امکان گیاه پالایی جیوه از فاضلاب پتروشیمی بندر امام با سه گونه گیاهی بومی کارشناسی ارشد
باباپور محمد بررسی توانایی جذب PAHs(هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای) بوسیله کارشناسی ارشد
حجاریان مرضیه بررسی تغییرات کمی جنگلهای مانگرو منطقه قشم با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای در یک دوره 40 ساله کارشناسی ارشد
خالقیان مریم پیشنهاد مناسب ترین یگان سرزمین برای ارزیابی ریسک محیط زیستی خطوط انتقال گاز مطالعه موردی: اهواز تا میاندوآب کارشناسی ارشد
سعیدصبایی مریم پیشنهاد حریم زیست محیطی توسعه برای سواحل جنوبی دریایی خزر با توجه به نوسانات آب دریا کارشناسی ارشد
یعقوب زاده مریم امکان سنجی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون منطقی در تعیین مناطق حساس ساحلی (مطالعه نمونه: سواحل استان هرمزگان) کارشناسی ارشد
قره آغاجی مریم مقایسه غنا و فراوانی پرندگان در میان روزنه های داخل جنگل و جنگل تاج پوشش بسته پیرامون از دیدگاه بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود) کارشناسی ارشد
کبیری هندی مریم ارزیابی سرزمین برای حفاظت از عرصه های طبیعی دارای ارزش معنوی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) کارشناسی ارشد
مهتابی مریم تعیین ارتباط عوامل بوم شناختی و تمایزات ژنتیکی لاک پشت دریایی منقار عقابی به منظور گزینش عرصه های حفاظتی در جزیره قشم کارشناسی ارشد
مهتابی مریم تعیین ارتباط عوامل بوم شناختی و تمایزات ژنتیکی لاک پشت دریایی منقار عقابی به منظور گزینش عرصه های حفاظتی در جزیره قشم کارشناسی ارشد
بیگلر فدافن مصطفی پهنه‌بندی فعالیت پرنده نگری دریاچه بزنگان با استفاده از تجزیه و تحلیل چند‌معیاره فازی راهبردی کارشناسی ارشد
معین الدینی مظاهر مکان یابی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهر کرج بوسیله فرایند سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد
دهقانی پور میلاد بررسی نقش جنگل های مانگرو در معیشت روستاییان در استان هرمزگان کارشناسی ارشد
عرفانی ملیحه ارزیابی سلامت اکوسیستم جنگل‌های هیرکانی با تاکید بر نمایه‌های پوشش گیاهی - مطالعه نمونه: جنگل خیرود نوشهر
عرفانی ملیحه بررسی ساختار و مقایسه تغییرات وسعت رویشگاه مانگرو در تالاب بین المللی خلیج گواتر و هور باهو در استان سیستان و بلوچستان به منظور گزینش زون حفاظتی کارشناسی ارشد
عزیزی جلیلیان منا انتخاب شناساگرهای حدود قابل قبول تغییر در فعالیت های تفرجی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی(جنوبی):مطالعه موردی رودخانه کرج کارشناسی ارشد
حسن زاده منصوره مکان یابی پایانه فرآورده های نفتی در شهرستان بوشهر با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای کارشناسی ارشد
صادقی نرگس بررسی الگوی مکانی فضای سبز فعلی و پیش بینی شده شهر اصفهان کارشناسی ارشد
امیدی تبریزی نغمه بررسی تغییر کاربری اراضی شهرستان بابلسربا استفاده از داده های سنجش از دور به منظور برنامه ریزی پایدار محیط زیستی کارشناسی ارشد
شریفی نغمه تدوین معیارهای زیست محیطی برای گزینش لکه حفاظتی در جنگل های خزری کارشناسی ارشد
پطروسیان هستی شناسایی عرصه های مناسب برای حفاظت بیرونی اجتماعات حرا در سواحل استان هرمزگان کارشناسی ارشد
ساکیه یوسف تعیین محورهای توسعه پایدار شهر کرج بر اساس شبیه‌سازی توسعه شهر و توان محیط زیست کارشناسی ارشد
اراززاده یونس کاربرد منطق فازی در ارزیابی اثرات محیط زیستی: مطالعه موردی اسکله هرمز کارشناسی ارشد
سعادتی یونس پهنه بندی آمایشی شهرستان جاسک جهت توسعه سکونتگاهی با رویکرد پدافند غیر‌عامل و کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه