اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

داود افهامی سیسی

داود افهامی سیسی

داود افهامی سیسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احدنژاد مائده بررسی اثر تیمار با شیره درخت بنه بر دوام زیستی و ویژگی های فیزیکی مکانیکی چوب صنوبر (Populus deltoides) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه