اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامرضا رفیعی

غلامرضا رفیعی

غلامرضا رفیعی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 315
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نیکبخت احسان بررسی شاخص های رشد، بقا و ایمنی در پست لارو میگوی وانامی (L. vannamei) تغذیه شده با آرتمیای غنی شده با دو پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس (Lactococcus lactis) و پدیوکوکوس پنتزاسئوس (Pediococcus pentosaceus) کارشناسی ارشد
آرسته احمد تاثیر زئولیت و باکتری نیترات¬ساز بر پالایش مواد نیتروژن¬دار پساب مزارع پرورش ماهی کپور در شرایط کنترل شده با کشت یونجه کارشناسی ارشد
ایمانی احمد اثر سطوح مختلف فلاوونویید روتین (Rutin) در جیره غذایی بر کارآیی استفاده از کربوهیدرات ها (گلوکز) در ماهی سیم سرطلایی (Sparus aurata)
شیمی احمد بررسی در اطراف بیماری سواری ایران
نوری احمد بررسی فیزیولوژیک اثر دوره نوری در تکامل تخمک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
محققی ثمرین آذین تعیین بهترین زمان استحصال تخمک، پس از اوولسیون، از مولد ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss کارشناسی ارشد
افضلی افشین بررسی اثر دما و شوریهای مختلف در میزان تخم‌گشایی سیست و مقایسه روشهای مختلف غنی (HUFA) و ذخیره‌سازی آرتمیای در حال رشد (A. urmiana) در تغذیه ماهی سیچلاید اوراتوسMelanochromis auratus)). کارشناسی ارشد
جعفرپور اکبر بررسی اثر چهار تیمار یونی (کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم) آب بر تغییرات فلورباکتریایی آب در سیستم مدار بسته پرورش لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) کارشناسی ارشد
مانی ورنوسفادرانی امیر بررسی عملکرد سیستم بیودراف مبتنی بر بیوفیلم جلبکی در حذف نیتروژن، فسفر و کربن کل از فاضلاب خام شهری، دامداری و صنایع لبنی کارشناسی ارشد
کیهانی امیرحسین بررسی امکان ایجاد یک بوم‌سازگان متعادل توأم گیاه و ماهی با به‌کارگیری ماهی پاکو (Piaractus brachypomus) و گیاهان کاهو (Lactuca sativa)، ریحان (Ocimum basilicum)، پونه معطر (Mentha pulegium) و سوسنبر (Thymus serpyllum) با تنظیم سطح مواد مغذی کارشناسی ارشد
عابد علم دوست امیررضا نرسازی در ماهی Sciaenochromis ahli با استفاده از هورمون a17 - متیل تستوسترون کارشناسی ارشد
عابد علم دوست امیررضا بررسی تغییرات متابولوم اسپرم تاسماهی ایرانی (Acipenserpersicus) قبل و بعد از فرایند ویتریفیکاسیون در حضور پروتئین ضدانجماد ماهی
الهیاری امین مدل سازی انسجام سازمانی و تحلیل شبکه در ساماندهی مدیریت مشارکتی ماهیان خاویاری (منطقه مورد مطالعه: استان گیلان-شهر کیاشهر) کارشناسی ارشد
سرگران پیام بررسی عملکرد گیاه کاهو بعنوان یک تصفیه کننده زیستی در جذب ترکیبات نیتـروژن دار در سـازگان پـرورش توام گیاه و ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss کارشناسی ارشد
کلهری پروین تاثیر تغییر رژیم های غذایی (گرسنگی و تغذیه مجدد) بر توان تنظیم اسمزی بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید کارشناسی ارشد
موسوی جلالی پگاه بررسی اثر نسبت های یونی کلسیم و منیزیم آب بر کاهش سمیت کادمیوم در توانایی تطبیق فشار اسمزی بچه ماهیان سفید خزر (Rutilus frisii kutum Kamenski 1901) کارشناسی ارشد
میردار هریجانی جواد بررسی تغییرات زمانی و مکانی جوامع ماکروبنتیک، تحت تاثیر فعالیت صید پره، در سواحل جنوب شرقی دریای خزر(استان گلستان)
کلانتریان حامد تاثیر پرو فیل یون های کلسیم و پتاسیم جیره ی غذایی بر عوامل رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان و کیفیت آب محیط پرورش کارشناسی ارشد
کلنگی میاندره حامد معرفی ژن سیتو کروم cyb) b)بعنوان نشانگر ژنیتیکی برای تشخیص هویت (Forensic) ماهیان خاویاری و مطالعه روابط فیلوژنتیک کارشناسی ارشد
عبداللهی خامنه حجت اثرات دوره های گرسنگی و تغذیه مجدد بر کیفیت لاشهماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) در طی مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد
اسحق زاده حمید تاثیر دوره های نوری مختلف بر رشد، بازماندگی و بررسی سیستم تکامل بینایی در طول مرحله پیش لاروی و لاروی فیل ماهی (Huso huso) کارشناسی ارشد
احمدنیای مطلق حمیدرضا تاثیر استفاده از سطوح مختلف باکتری های Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis بر فلور میکروبی، فعالیت آنزیم های دستگاه گوارش، تولید زیتوده و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) کارشناسی ارشد
باقری دارا بررسی سطوح اسمولالیته و غلظتهای یونی همولنف میگوی سفید غربی Litopenaeus vannameiدر دما و شوری های مختلف کارشناسی ارشد
امین رامین بررسی اثرات فاکتورهای سختی وقلیائیت برسمیت فلز سنگین روی درماهی کپورمعمولی(Cyprinus carpio) کارشناسی ارشد
حسینی رحیم بررسی اثر محافظتی عناصر مس و منگنز بر پارامترهای مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مسموم شده با کادمیوم کارشناسی ارشد
رضانژاد رضا مطالعه برخی اختلالات هورمونی، آنزیمی و فاکتورهای خونی مولدین در حال رسیدگی ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901 در مواجهه با سم دیازینون کارشناسی ارشد
عسگری رضا بررسی انتوژنی فیل ماهی (Huso huso) از زمان تخم گشایی تا 50 روزگی؛ بررسی انتوژنی رشد، ساختار اسکلتی، فعالیت آنزیمی و بافت دستگاه گوارش با هدف کمک به بهبود بیوتکنیک پرورش این ماهی در دوران لاروی
رحیمی روح اله بررسی مقایسه ای متابولوم اسپرم تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در فرآیند انجماد با بکارگیری از هیدروکسی پروپیل بتا سیکلودکسترین(HβCD) با استفاده از 1H NMR
مدرس ساغر اثر هورمون 17- بتا استرادیول بر شاخص¬های ایمنی پیش مولد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در چالش با باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه کارشناسی ارشد
پیشنماززاده سجاد اونتوژنی ساختار اسکلتی سر و بررسی الگوهای رشد در تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Bordin, 1897) تا روز پنجاهم پس از تخم گشایی کارشناسی ارشد
میرصادقی سیده عقیله بهینه سازی سیستـم تصفیـه فاضلاب کارخانــه نساجی ایـران پوپلین کارشناسی ارشد
زاهدی سعید بررسی اثرات غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) یکساله کارشناسی ارشد
ضیایی نژاد سعید جداسازی و انتخاب باکتری های پروبیوتیکی از دستگاه گوارش ماهی شانک Acanthopagrus latus) و بررسی تاثیر آنها بر شاخص های رشد و بازماندگی این ماهی
مرادی سعیده شناسایی و بررسی مقایسه‌ای پراکنش شکمپایان در جنگل‌های مانگرو خلیج گواتر در استان سیستان و بلوچستان(مطالعه موردی: رویشگاه خور گواتر ) کارشناسی ارشد
جلالی روشن سمیرا مطالعه مقایسه ای آرایه شناختی سه گونه جنس AlburnusA.chalcoides)، A.atropatenaeو A. mossulensis) با استفاده از روشهای ریخت سنجی هندسی و استخوان شناسی کارشناسی ارشد
احمدی سمیه بررسی تأثیر سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین بر برخی شاخص های زیستی کارشناسی ارشد
میرزاپور رضایی سولماز اثر استفاده تلفیقی از سطوح مختلف مانان الیگوساکارید و الیگوفروکتوز بر شاخص های رشد، کارآیی تغذیه، بقاء، فلور باکتریایی روده و میزان فعالیت آنزیم های گوارشی در ماهی مالاوی آبی (Aulonocara stuartgranti) کارشناسی ارشد
عنایتی شیروان تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبک Dunaliella sp جداسازی شده ازخلیج چابهار کارشناسی ارشد
بنام صالح مطالعه فیزیولوژی دستگاه گوارش ماهیان تخمریز مهاجر دهانگرد خزری (Caspiomyzon wagneri) در حوضه جنوبی دریای خزر (رودخانه شیرود، استان مازندران) کارشناسی ارشد
اردکانی طاهره تعیین توان و برنامه گردشگری پایدار در خلیج چابهار بر اساس تدوین معیارهای زیست محیطی کارشناسی ارشد
شکوه سلجوقی ظهیر بررسی مقایسه ای عملکرد تعویض گرهای یونی معدنی و آلی در حذف ترکیبات آنیونی(نیتریت، نیترات، فسفات، سولفات) از پساب سیستم مدار بسته آبزی پروری با تاکید بر اثر عوامل محیطی(دما و pH) کارشناسی ارشد
آقارخ علی تاثیر برخی از عوامل محیطی و حضور باکتری Bacillus subtilis بر ترکیبات بیوشیمیایی جلبک Skeletonema costatum و تاثیر آن ها بر مراحل مختلف رشد Penaeus monodon
ذبیحی علی تاثیر دافنی غنی شده با فرآورده مخمری ای- مکس (A-max) بر رشد، کارایی تغذیه، بازماندگی، پاسخ به استرس حاد در لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss کارشناسی ارشد
سپاهی علی تأثیر ژل گیاه آلوورا Aloe vera بر برخی از پاسخ های اولیه سیستم ایمنی و بازماندگی در مقابل باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه) (Streptococcus agalactiae درماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss کارشناسی ارشد
سترگ علی بررسی لیشمانیوز در ایران
عالیشاهی علیرضا بررسی میزان پروتئین, رطوبت, کلسیم, فسفر و مس در آرد ماهی با استفاده از طیف سنجی NIR کارشناسی ارشد
نیسی علیرضا امکان کاربرد Pediococcus acidilactici و Dietzia natronolimnaea در بهبود عوامل رشد و کاهش استرس ناشی از کاهش اکسیژن آب (hypoxy) در ماهی سیچلاید (Aequidens rivulatus (greenterror کارشناسی ارشد
اظهری فاطمه گردشگری پایدار محیط زیستی در چشمه های آب گرم دامنه شمالی سبلان با تعیین حد آستانه تغییر کارشناسی ارشد
فتاحی فاطمه تشخیص سریع سپتی‌سمی هموراژیک آئروموناس هیدروفیلایی در قزل‌آلای رنگین‌کمان(Oncorhynchus mykiss) با استفاده از تکنیک Duplex PCR کارشناسی ارشد
انتصار فتح الله تجسسات علمی درباره نگهداری میکروبها و خاصیت ناخوش زای آنها
نریمانی زاد فریبرز بررسی طراحی و مقایسه سه نوع سازگان مدار بسته مسطح با استفاده از باکتری و گیاه منتخب کارشناسی ارشد
رشیدیان قاسم Effects ofdietary supplementation of synthetic astaxanthin on reproductive performance of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) کارشناسی ارشد
قربانزاده قدیر الگوی آلومتری رشد و روند تغییرات شکل بدن ماهی سفید (RutilusfrisiiKutum) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی در طی مراحل اولیه ی تکوینی کارشناسی ارشد
نیلچیان کاظم بررسی در اطراف تب بازگرد انسان در ایران
رضایی توابع کامران بررسی اثرات سطوح مختلف برخی عناصر پرنیاز (کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم) آب بصورت مجزا و ترکیبی بر تکوین، کیفیت، وضعیت لاروی و فعالیت آنزیم Na/K-ATPase لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) در سازگان مداربسته
رضائی توابع کامران بررسی تبادل مـواد معـدنی بیـن تخـم ماهـی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) و آب محیط تفریح کارشناسی ارشد
الحاقی کیوان Effect of different concentrations of effluent from municipal wastewater treatment plants house on Blood indices, cortisol and tissue of common carp (Cyprinus carpio) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) کارشناسی ارشد
سروی مغانلو کوروش بررسی امکان انجماد اسپرم ماهی آزاد دریای خزر و مطالعه قابلیت لقاح کنندگی آن کارشناسی ارشد
ساریخانی لالیک بررسی قابلیت صدف دو کفه ای Corbicula fluminea و Anodonta cygnea در جذب جلبک Chlorella spp, ترکیبات آلی و فلزات سنگین آب در یک سازگان مداربسته کارشناسی ارشد
اکبرصفت لیلا مقایسه تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدلاکتیکی(Pediococcus acidilactici ) ومحرک ایمنی بتاگلوکان (glucan-β) و درمان باآنتی بیوتیک اکسی تترا سایکلین oxytetracyclin)) بر شاخص های خونی وایمنی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) آلوده شده با باکتری بیماریزای آئروموناس هیدرو فیلا(Aeromonas hydrophila) . کارشناسی ارشد
طیبی لیما ارزیابی اثرات کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا بر اکوسیستم رودخانه گاماسیاب با استفاده از نمایه های اکولوژیک و نشانگرهای ژنتیک بی مهرگان آبزی
بختیاری مجید تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و زمان غذادهی بر کیفیت آب و بازده تولید ماهی قزل‌آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) در یک سازگان مداربسته کارشناسی ارشد
حیرانی محسن استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره پیوسته با صفت وزن بدن در غربالگری جمعیت موجود ماهی قزل آلای خال قرمز کارشناسی ارشد
ساکی زاده محمد بررسی و منشاء یابی منابع آلاینده در حوزه آبخیز رودخانه سیـاهـرود در استان گیلان کارشناسی ارشد
مهیمنی محمد دستوماتوز
هرسیج محمد بررسی امکان ایجاد یک بوم سازگان متعادل توام ماهی و گیاه، با بکارگیری ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) و گیاه منتخب
آدمیت خانکندی محمدتقی بررسی اثر افزودن سطوح مختلف باکتری Dietzia natronolimnaea Hs-1 در جیره بر رشد و میزان ذخیره سازی رنگدانه در گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان( Oncorhynchus mykiss ) کارشناسی ارشد
کرجالیان محمد رضا بررسی تاثیر سختی و قلیائیت بر سمیت مالاتیون در کپور معمولی (Cyprinus carpio) کارشناسی ارشد
عزمی محمود شیمیوتراپی در تیریپانوز و میاز آزمایش راجع به تاثیر ناگانول در تریپانوز ومیاز شتر
کی شمس مرضیه اثرپوشش خوراکی کیتوزان-مرزن‌جوش بر خصوصیات کیفی و زمان ماندگاری برگرهای تلفیقی سوریمی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و گوشت گاو طی دوره نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد
مدانلو کردکلایی مریم بهینه سازی شرایط هیدرولیز ضایعات امعاء و احشای ماهی تون زرد باله ((Thunnus albacares با استفاده از آنزیم تریپسین کارشناسی ارشد
موسوی مریم بررسی اثرات آسیب شناسی بافتی سم دیازینون (تحت کشنده) بر جنین ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum(Kamenskii,1901) کارشناسی ارشد
کوهی مصطفی ماهی قزل آلا و صید آن در رودخانه هراز( لار)
شرری معراج بررسی اثر تخریب‌زیستی قارچ Phanerochaete chrysosporiumدر فرآوری پساب مرحله آماده سازی باگاس
محیطی میلاد اثر نانوذره اکسید روی بر تغییرات گلوکز و هورمون¬های کورتیزول و تستوسترون ماهی قزل-آلای رنگین کمان کارشناسی ارشد
بنایی مهدی تاثیر سیلی مارین در کاهش استرس اکسیداتیو ایجاد شده ناشی از سمیت زیر کشنده دیازیتون در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhnchus mykiss)
بنایی مهدی بررسی اثرات سم دیازینون بر روی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی خون و بافت‌های خون ساز ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio ) کارشناسی ارشد
سعادت فرد مهدی طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی سامانه استنتاج فازی کنترل خودکار برخی شاخص‌های کیفیت آب در یک سیستم آبزی‌پروری در فضای بسته
مهرپوش مهدی بررسی تغییرات کیفی و کمی مواد تناسلی نرینه طی دفعات اسپرم کشی بر اثر تزریق هورمون رهاساز گنادوتروپین Gonadotropin hormone-releasing hormone analog (GnRHa) در ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius) کارشناسی ارشد
نقوی خامنه مهدی بررسی در اطراف کم خونیهاب انگلی گوسفندان در ایران
مسلمی مهران ارزیابی و بهینه سازی عوامل موثر ( فیزیکی و شیمیایی آب و محیط پرورش ) در تولید ماهیان گرمابی در بوم سازگان پرورشی
سرخیل مهرداد بررسی اثرات غلظت های مختلف عناصر معدنی کلسیم و سدیم آب محیط تفریخ بر میزان تفریخ و تبادل یونی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در یک سازگان مداربسته کارشناسی ارشد
الماسی ناصر ارزیابی اندازه گیری کمی CRP (لیزرنفلومتری) در کودکان مبتلا به باکتریمی و مقایسه با PMN,WBC,ESR
داود پور ناصر تعیین مقدار آب درکبد
موسویان نرجس السادات بررسی تغییرات غلظت عناصر سنگین در اراضی مجاور شرکت فولاد آلیاژی ایران کارشناسی ارشد
مظلومی نسترن مطالعه ایجاد مقاومت به شوری در بچه فیل ماهی (Hoso hoso) با استفاده از حمام هیدروکورتیزون کارشناسی ارشد
شیری نیما ارزیابی فعالیت کولین استرازی بافت های سیاه ماهی به عنوان یک شاخص زیستی در پایش محیط زیست:مطالعه ی موردی حوزه ی گرگان رود کارشناسی ارشد
احمدی ممقانی یوسفعلی شبیه‌سازی و پیش‌بینی سرنوشت دیازینون در رودخانه تجن کارشناسی ارشد
پورفرج وهاب بررسی خصوصیات ریخت شناختی و برخی از ویژگیهای زیست شناختی کفال ماهیان در سواحل جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه