اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی حاجی احمد

علی حاجی احمد

علی حاجی احمد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فلاح نژاد بهمن مطالعه و ارزیابی حرکت تیغه در خاک به روش المان محدود به منظور پیش‌بینی انرژی مصرفی عملیات خاک‌ورزی حفاظتی کارشناسی ارشد
یوسفیان رضا طرح بومی سازی دستگاه برداشت سیب زمینی به روش مهندسی معکوس کارشناسی ارشد
جلیلی بسحق روح اله Comparison of pressure-sinkage models in clay loam soil in order to predict the rolling resistance of pneumatic tires on soft soil کارشناسی ارشد
خلیلی سید مرتضی تشخیص رسیدگی و تخمین عملکرد محصول کلزا بر مبنای پردازش تصاویر سنجش‌ازدور کارشناسی ارشد
میرباذل فاطمه بررسی شاخص‌های انرژی و اثرات زیست‌محیطی تولید نان صنعتی به روش چرخه حیات، مطالعه موردی: کارخانه نان صنعتی سالم استان گیلان کارشناسی ارشد
مرادی لقمان تحلیل پایداری محور جلوی تراکتور MF285 در برابر بارهای وارده بر آن کارشناسی ارشد
مختاری حسن آباد محمد جواد مدلسازی و ارزیابی پتانسیل استحصال توان بادی توربین های متداول و بادگیر کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک عمومی 7120087 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
طراحی به کمک رایانه 7109380 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
طراحی سامانه های تعلیق و شاسی خودروهای کشاورزی 7109417 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیک عمومی 7109082 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
علم مواد 7109161 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/28 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
فرآیند تولید 7109374 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فیزیک عمومی 7120087 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
طراحی ماشینهای خاک ورزی 7109286 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
مبانی فیزیک و مکانیک خاک 7109284 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ماشینهای کشاورزی عمومی 7109352 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
فیزیک عمومی 7109082 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فیزیک عمومی 7109082 3 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فیزیک عمومی 7109082 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
علم مواد 7109161 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی فیزیک و مکانیک خاک 7109284 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
ماشینهای کشاورزی عمومی 7109352 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
فیزیک عمومی 7109082 3 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
فیزیک عمومی 7109082 3 03 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
فیزیک عمومی 7109082 3 08 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
فیزیک عمومی 7109082 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2