اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن خسروی

حسن خسروی

حسن خسروی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اعظم ابوالحسنی زرجوع بررسی اثرات پساب فاضلاب شهری بر خاک (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهر یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
مرادی احسان Presenting a system dynamics model to simulate desertification (Case Study: Fidoye-Garmosht plain) کارشناسی ارشد
صادقی آزاد ارزیابی و پایش تخریب اراضی و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت آب زیرزمینی حوزه آبخیز دریاچه زریبار کارشناسی ارشد
ابوالحسنی زرجوع اعظم بررسی اثرات پساب فاضلاب شهری بر خاک (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهر یزد) کارشناسی ارشد
قهرمانی افسانه بررسی روند شوری زایی آب و خاک در دشت گرمسار کارشناسی ارشد
مارال بابا خانی بررسی روند تغییرات کمیت و کیفیت آب‌های زیرزمینی با استفاده از زمین‌آمار مطالعه موردی: دشت راور - کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/11
لیلا بیابانی تعیین منشأ رسوبات تپه‌های ماسه‌ای ایجاد شده در حاشیه غربی دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
نوری بدیعه Estimation of Virtual Water and Water Requirement of Desert Margin Vegetation Using Satellite Images (Case Study: Varamin Plain) کارشناسی ارشد
زهرا تحویلی نایینی Identification of potential Rainwater Harvesting sites in Arid and Simi Arid Regions Using Decision Making techniques (case study: Anarak plain) کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/28
زهرا تحویلی نایینی Identification of potential Rainwater Harvesting sites in Arid and Simi Arid Regions Using Decision Making techniques (case study: Anarak plain) کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/28
اسکندری دامنه حامد بررسی روند بیابانزایی دشت جیرفت و تحلیل پیامد‌های انسانی – زیست محیطی آن کارشناسی ارشد
قاسم حیدرپور The effect of storm dynamics on rainfall-runoff simulation )Case study : Khorramabad watershed( کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مهناز رنج پیشه Study the role of agriculture on desertification and degradation of environmental area around the Urmia Lake (Case study: Shabestar) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
تحویلی نایینی زهرا Identification of potential Rainwater Harvesting sites in Arid and Simi Arid Regions Using Decision Making techniques (case study: Anarak plain) کارشناسی ارشد
پیش یار سارا Determination of Effective Biophysical Indices of Desertification Using Analytic Hierarchy Process in Kashan کارشناسی ارشد
ولی زاده سارا بررسی نقش توسعه بیولوژیک در احیای دشت بیابانی مهران کارشناسی ارشد
شجاعی سعید اثر استفاده از آب های نامتعارف در احیا یا تخریب خاک مناطق خشک ( مطالعه موردی : زابل ) کارشناسی ارشد
قاسمیان سوده پایش ریسک بیابان‌زایی در اثر تغییر‌اقلیم و فعالیت‌های انسانی کارشناسی ارشد
مرجان طالبی نیا بررسی اثرات خشکسالی بر ناپایداری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: دشت سگزی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
محمدرضا علی محمدی نافچی The feasibility of the best areas for the construction of wind breakers (A Case Study of Agricultural Land in Semnan Province) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
سوده قاسمیان پایش ریسک بیابان‌زایی در اثر تغییر‌اقلیم و فعالیت‌های انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
افسانه قهرمانی بررسی روند شوری زایی آب و خاک در دشت گرمسار کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
محسن کاظمی بررسی حساسیت رسوبات دریاچه مهارلو به فرسایش بادی و تهدید های احتمالی برای شهرستان های اطراف کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
کریمی کامران بررسی روند و پیش‌بینی بیابان‌زایی دشت عباس با استفاده از شبکه عصبی(با تاکید بر فاکتورهای بیوفیزیکی) کارشناسی ارشد
سارا کریمی بررسی تاثیر چند گونه درختی بادشکن بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مطالعه موردی: منطقه ‌آبشیرین کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/20
سارا کریمی بررسی تاثیر چند گونه درختی بادشکن بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مطالعه موردی: منطقه ‌آبشیرین کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/20
کامران کریمی بررسی روند و پیش‌بینی بیابان‌زایی دشت عباس با استفاده از شبکه عصبی(با تاکید بر فاکتورهای بیوفیزیکی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/19
کامران کریمی بررسی روند و پیش‌بینی بیابان‌زایی دشت عباس با استفاده از شبکه عصبی(با تاکید بر فاکتورهای بیوفیزیکی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/19
بابا خانی مارال بررسی روند تغییرات کمیت و کیفیت آب‌های زیرزمینی با استفاده از زمین‌آمار مطالعه موردی: دشت راور - کرمان کارشناسی ارشد
کاظمی محسن بررسی حساسیت رسوبات دریاچه مهارلو به فرسایش بادی و تهدید های احتمالی برای شهرستان های اطراف کارشناسی ارشد
نصرالهی محمد آسیب پذیری و ریسک خشکارزیابی خطر،سالی (مطالعه موردی: استان سمنان) کارشناسی ارشد
راهداری محمدرضا طبقه بندی تپه های ماسه ای بر اساس ویژگی های ژئومرفومتریک کارشناسی ارشد
ارست مینا بررسی اثر آبیاری با آب های نامتعارف بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ( مطالعه موردی : دشت قمرود ) کارشناسی ارشد
هانیه نجف زاده بررسی علل تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: محدوده مه ولات و فیض آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
هانیه نجف زاده بررسی علل تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: محدوده مه ولات و فیض آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
قنبری نگار بررسی نقش کشاورزی در بیابانزایی منطقه مهران کارشناسی ارشد
نجف زاده هانیه بررسی علل تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: محدوده مه ولات و فیض آباد) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه