اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن خسروی

حسن خسروی

حسن خسروی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرادی احسان Presenting a system dynamics model to simulate desertification (Case Study: Fidoye-Garmosht plain) کارشناسی ارشد
صادقی آزاد ارزیابی و پایش تخریب اراضی و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت آب زیرزمینی حوزه آبخیز دریاچه زریبار کارشناسی ارشد
ابوالحسنی زرجوع اعظم بررسی اثرات پساب فاضلاب شهری بر خاک (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهر یزد) کارشناسی ارشد
قهرمانی افسانه بررسی روند شوری زایی آب و خاک در دشت گرمسار کارشناسی ارشد
نوری بدیعه Estimation of Virtual Water and Water Requirement of Desert Margin Vegetation Using Satellite Images (Case Study: Varamin Plain) کارشناسی ارشد
اسکندری دامنه حامد بررسی روند بیابانزایی دشت جیرفت و تحلیل پیامد‌های انسانی – زیست محیطی آن کارشناسی ارشد
تحویلی نایینی زهرا Identification of potential Rainwater Harvesting sites in Arid and Simi Arid Regions Using Decision Making techniques (case study: Anarak plain) کارشناسی ارشد
پیش یار سارا Determination of Effective Biophysical Indices of Desertification Using Analytic Hierarchy Process in Kashan کارشناسی ارشد
ولی زاده سارا بررسی نقش توسعه بیولوژیک در احیای دشت بیابانی مهران کارشناسی ارشد
شجاعی سعید اثر استفاده از آب های نامتعارف در احیا یا تخریب خاک مناطق خشک ( مطالعه موردی : زابل ) کارشناسی ارشد
قاسمیان سوده پایش ریسک بیابان‌زایی در اثر تغییر‌اقلیم و فعالیت‌های انسانی کارشناسی ارشد
کریمی کامران بررسی روند و پیش‌بینی بیابان‌زایی دشت عباس با استفاده از شبکه عصبی(با تاکید بر فاکتورهای بیوفیزیکی) کارشناسی ارشد
بابا خانی مارال بررسی روند تغییرات کمیت و کیفیت آب‌های زیرزمینی با استفاده از زمین‌آمار مطالعه موردی: دشت راور - کرمان کارشناسی ارشد
کاظمی محسن بررسی حساسیت رسوبات دریاچه مهارلو به فرسایش بادی و تهدید های احتمالی برای شهرستان های اطراف کارشناسی ارشد
نصرالهی محمد آسیب پذیری و ریسک خشکارزیابی خطر،سالی (مطالعه موردی: استان سمنان) کارشناسی ارشد
راهداری محمدرضا طبقه بندی تپه های ماسه ای بر اساس ویژگی های ژئومرفومتریک کارشناسی ارشد
ارست مینا بررسی اثر آبیاری با آب های نامتعارف بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ( مطالعه موردی : دشت قمرود ) کارشناسی ارشد
قنبری نگار بررسی نقش کشاورزی در بیابانزایی منطقه مهران کارشناسی ارشد
نجف زاده هانیه بررسی علل تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: محدوده مه ولات و فیض آباد) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه