اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین مقدم

حسین مقدم

حسین مقدم    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدزاده آرش بررسی واکنش دو رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) به سطوح مختلف کم ‌آبیاری و نیتروژن کارشناسی ارشد
خالقی آرین Anticipated pre harvest sprouting in barley genotypes (Hordeum vulgar L.) ،using seed dormancy and temperature during grain filling کارشناسی ارشد
افشون اسماعیل The Effect of Tillage systems and plant densities on yield and yield components of soybean(Glycine max L. ) cultivars in Karaj condition کارشناسی ارشد
آقااحمدی امیرحسین بررسی تاثیر سیستم های مختلف حاصلخیزی خاک شامل زیستی، دامی و شیمیایی بر روی خصوصیات رشدی و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی Thymus daenensis Sub sp. Daenensis
عمرانی اشتلق بهنام بررسی تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن (نیترات آمونیوم) بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد دانه و علوفه چاودار زراعی کارشناسی ارشد
اصغری سهرون جواد Effect of combined application of Mycorrhiza and Azospirillum and its combination with chemical fertilizers on yield and yield components of maize single cross 704 کارشناسی ارشد
بیاتی کمِتکی خیرالله تاثیر سطوح آبیاری و کود نیتروژن (اوره) بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز کارشناسی ارشد
بصیری رضا بررسی اثر توام ورمی کمپوست و میکوریزا و روش کاربرد ورمی کمپوست بر عملکرد ذرت علوفه ای کارشناسی ارشد
عمرانی اشتلق رضا ارزیابی تراکم کاشت و کود نیتروژن (اوره) بر خصوصیات زراعی، عملکرد علوفه سبز و دانه جو بدون پوشینه کارشناسی ارشد
کشاورز افشار رضا بررسی اثر باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و کیفیت علوفه شلغم علوفه ای در شرایط کم آبیاری کارشناسی ارشد
جعفریان سپیده مطالعه اثر کم آبیاری و کاربرد مویان بر ویژگیهای کمی و کیفی علوفه یونجه کارشناسی ارشد
خالقی سعید اثرکودهای زیستی و ورمی کمپوست برخصوصیات کمی وکیفی علوفه (علوفه دارو) در کشت مخلوط جو و شوید کارشناسی ارشد
بیات فرهاد تأثیر کاربرد کود زیستی (باکتری آزورایزوبیوم) در مراحل مختلف رشد و نمو برعملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه کارشناسی ارشد
اسفندیاری میثم تاثیر سیستم‌های خاک ورزی (مرسوم – بی خاکورزی) بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در تک کشتی و کشت دوم بعد از جو کارشناسی ارشد
طاهری میثم تاثیر ماشک گل‏خوشه‏ای به‏صورت کشت اول، کود سبز و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‏ای کارشناسی ارشد
رستم پور مجتبی بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم و سطوح کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد
باقری ده آبادی محسن بررسی تاثیر کاربرد کود زیستی میکوریزا و محلول‏پاشی عناصر آهن و روی بر عملکرد سورگوم علوفه‏ای(Sorghum bicolor L. var. Pegah) کارشناسی ارشد
خسروی محسن بررسی فیزیولوژیکی زوال در ارقام مختلف بذر کنجد کارشناسی ارشد
محمدی مراد بررسی اثر تنش خشکی و کود بیولوژیک و شیمیایی فسفر بر صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام عدس کارشناسی ارشد
صیدی عقیل ابادی هادی مقایسه روش بستر بذر کهنه (Stale seedbed) با سایر روش های مرسوم کنترل علف های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه