اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمیده نوری

حمیده نوری

حمیده نوری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تفویضی ارغوان تصفیه آب خاکستری با استفاده از فناوی های نو مورد مطالعاتی:تصفیه آب خاکستری خوابگاه های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد
شکوهی امیرحسین بررسی تاثیر زئولیت و سطح تخلیه رطوبت خاک بر افزایش جذب و کاهش تلفات کود فسفات در کشت ذرت کارشناسی ارشد
علیرضا بادیه نشین برآورد عملکرد محصول بوسیله مدل SWAP به روز شده با داده های شاخص سطح برگ ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/26
سارا پشنک پور مدیریت بهره‏برداری از چاه‏های کشاورزی در اراضی شالیزاری شبکه سفیدرود کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
ارغوان تفویضی تصفیه آب خاکستری با استفاده از فناوی های نو مورد مطالعاتی:تصفیه آب خاکستری خوابگاه های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
ارغوان تفویضی تصفیه آب خاکستری با استفاده از فناوی های نو مورد مطالعاتی:تصفیه آب خاکستری خوابگاه های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
مرتضی خوش سیمای چنار بررسی اثر شوری آب آبیاری بر رشد ارقام مختلف ذرت علوفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
مونا دیهول مدیریت بهره برداری تلفیقی از کانال و آب بندان در آبیاری اراضی شالیزاری مدیریت بهره برداری تلفیقی از کانال و آب¬بندان در آبیاری اراضی شالیزاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/15
سکینه رضائی Assessment of response to water stress in half-sib families of coneflower (Echinacea purpurea) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
غلامی زینب تعیین بهره وری انرزی و عمق اقتصادی چاه در سیستم های آبیاری بارانی و سطحی کارشناسی ارشد
پشنک پور سارا مدیریت بهره‏برداری از چاه‏های کشاورزی در اراضی شالیزاری شبکه سفیدرود کارشناسی ارشد
مریم سلطانی مدیریت کمیت و کیفیت آب در رودخانه‌ها با تأکید بر مدیریت زهاب‌های کشاورزی دکتری دانلود 1395/10/08
کبری شاهمرادی مدلسازی سامانه جامع مدیریت زهکشی مزرعه (IFDM) در خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
معین شجری مطالعه پاسخ توده های مختلف هندوانه به سطوح مختلف تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 94/06/30
معصومه شکرالهی بررسی تاثیر آبیاری مغناطیسی در کشت هیدروپونیک نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
امیرحسین شکوهی بررسی تاثیر زئولیت و سطح تخلیه رطوبت خاک بر افزایش جذب و کاهش تلفات کود فسفات در کشت ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
فاطمه شمشیری مدیریت چندهدفه کیفیت آب در رودخانه‌ها با تلفیق مدل بهینه‌سازی چندهدفه و مدل شبیه‌سازی آگروهیدرولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
لاریجانی شمیم Effect of irrigation on deep percolation and کارشناسی ارشد
محمد عباس نژاد تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی در درختان انار کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
مختاری علی Estimation of crop yield by SWAP model updated with satellite Leaf area index data کارشناسی ارشد
بادیه نشین علیرضا برآورد عملکرد محصول بوسیله مدل SWAP به روز شده با داده های شاخص سطح برگ ماهواره ای کارشناسی ارشد
امین علیزاده دیزج The analysis of local stakeholder's network in order to increase the agricultural water productivity use under deficit irrigation conditions (Case study: Urmia District) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
زینب غلامی تعیین بهره وری انرزی و عمق اقتصادی چاه در سیستم های آبیاری بارانی و سطحی کارشناسی ارشد دانلود 94/06/24
شمشیری فاطمه مدیریت چندهدفه کیفیت آب در رودخانه‌ها با تلفیق مدل بهینه‌سازی چندهدفه و مدل شبیه‌سازی آگروهیدرولوژیکی کارشناسی ارشد
محمد قربانیان کردآبادی بررسی اثر حاصلخیزی و تراکم خاک بر مقدار ضریب گیاهی ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
شمیم لاریجانی Effect of irrigation on deep percolation and کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
عباس نژاد محمد تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی در درختان انار کارشناسی ارشد
قربانیان کردآبادی محمد بررسی اثر حاصلخیزی و تراکم خاک بر مقدار ضریب گیاهی ذرت کارشناسی ارشد
علی مختاری Estimation of crop yield by SWAP model updated with satellite Leaf area index data کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
سلطانی مریم مدیریت کمیت و کیفیت آب در رودخانه‌ها با تأکید بر مدیریت زهاب‌های کشاورزی
شکرالهی معصومه بررسی تاثیر آبیاری مغناطیسی در کشت هیدروپونیک نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
شجری معین مطالعه پاسخ توده های مختلف هندوانه به سطوح مختلف تنش خشکی کارشناسی ارشد
دیهول مونا مدیریت بهره برداری تلفیقی از کانال و آب بندان در آبیاری اراضی شالیزاری مدیریت بهره برداری تلفیقی از کانال و آب¬بندان در آبیاری اراضی شالیزاری کارشناسی ارشد
محسن یوسف زاده نجف ابادی مطالعه پاسخ برخی توده های هندوانه به سطوح متفاوت تنش کم آبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/08
محسن یوسف زاده نجف ابادی مطالعه پاسخ برخی توده های هندوانه به سطوح متفاوت تنش کم آبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/08
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آبیاری عمومی 7102004 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضیات عمومی 7102186 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 7120103 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ریاضیات عمومی 7102186 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مدیریت آب در مزرعه 7102469 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
نمایش 5 نتیجه