اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبدالحسین هورفر

change-logo

عبدالحسین هورفر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پوزن ابوالفضل مدیریت ذخیره- بازیافت در سفره های آب زیرزمینی کارشناسی ارشد
میدانی احسان پیش‌بینی بلندمدت آورد رودخانه با استفاده از مدلهای آماری: مطالعه موردی «کارون و دز» کارشناسی ارشد
حسینی احمد استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها در استخراج استراتژی‌های توسعه پایدار منابع آب مطالعه موردی :‌ توسعه منابع آب دشت مشهد کارشناسی ارشد
گروسی نژاد آیرین توسعه الگوریتم کرم شب تاب چندهدفه در بهینه سازی بهره برداری از سامانه مخازن کارشناسی ارشد
کریمی حسینی آزاده بررسی و مقایسه روشهای مکان یابی ایستگاههای باران سنجی در محیط GIS
بیکی خشک اعظم مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد
درویشی الهام معادلات یک بعدی مرتبه بالا در جریان غیرماندگار: مدل عددی و مقایسه آزمایشگاهی
فراز الهام مدلسازی دینامیکی سیستم حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بررسی علل نوسانات سطح آب این دریاچه کارشناسی ارشد
بیت اله پورچهارمحالی ایمان مطالعه پارامترهای مقاومتی یک خاک رسی(کائولینیت) آلوده یافته با مواد آلی دکتری
عبدالکریم خلجی امیرسالار کنترل مقادیر دبی اوج لحظه‌ای سیلاب حاصل از کاربرد قوانین احتمالاتی با استفاده از مدلهای بارش رواناب کارشناسی ارشد
سلطانی امین بررسی اثر کیفیت آب منفذی بر خواص تورمی یک خاک متورم شونده در چرخه‏های خشک و تر کارشناسی ارشد
اسفهبدمیرحسین زاده سرابی بهاره مطالعه تردیدهای 3-پایه کارشناسی ارشد
کاظمی مرشت پروانه تخصیص آب با رویکرد حل مناقشات
رنجبران پوریا مدلسازی کیفی بار آلودگی رواناب سطحی حوضه شهر تهران با رویکرد احتمالاتی-تحلیلی کارشناسی ارشد
صادقیان جلال تحلیل جریانهای شعاعی در بسترهای آبرفتی درشت دانه
بذرافشان جواد ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی و جستجوی روش مناسب برای برآورد تاثیر کمّی آن بر عملکرد محصول گندم و جو
علی یاری حامد مدیریت منابع آب زیرزمینی براساس سیستم پشتیبانی تصمیم گیری کارشناسی ارشد
احمدی حجت بررسی تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت در شرایط غیر خطی و غیر دارسی
رفعت جو حدیثه بررسی اثر الیاف مصنوعی بر رفتار خاک های متورم شونده کارشناسی ارشد
عروجی حسین تحلیل ریسک و عدم قطعیت زمانی در زمان‌بندی مدیریت پروژه کارشناسی ارشد
محجوب حسین مدلسازی بهره برداری یکپارچه از آب های سطحی و زیرزمینی جهت تأمین بهینه نیاز آبیاری الگوی کشت: مطالعه موردی دشت مراغه کارشناسی ارشد
بابایی حمید تحلیل خشکسالی منطقه‌ای با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ مکانی مطالعه موردی: حوضه گاوخونی کارشناسی ارشد
عسگری حمیدرضا توسعه الگوریتم بهینه‏سازی علف هرز مهاجم در بهره‏برداری بهینه از سامانه مخازن کارشناسی ارشد
محمدعلی زاده خسرو روشهای تقریب تابع و توزیعهای آماری در مطالعه توزیع فراوانی قطر و ارتفاع درختان در توده های ناهمسال (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)
دزفولی دنیا بررسی روشهای ارزیابی کیفیت منابع آب سطحی در نوسانات اقلیمی کارشناسی ارشد
شریف نیا رضوان السادات تعیین رابطه ای برای برآورد حجم خاک مرطوب و سطح خیس شده در آبیاری قطره‏ای در اراضی شیبدار کارشناسی ارشد
لطفی سارا کاهش درجای نیترات در سفره آب زیرزمینی با استفاده از نانوذرات از طریق آزمایش در محیط متخلخل کارشناسی ارشد
اکرمی سپیده ارزیابی بهسازی خاک در برابر پدیده رگاب (Piping) با استفاده از مسلح سازی تصادفی و غیر تصادفی با الیاف مصنوعی کارشناسی ارشد
شریف آذری سلمان تهیه ی مدل مکانی-زمانی ساخت داده¬های مصنوعی هیدرولوژیکی کارشناسی ارشد
غفوری خرانق سمانه انتخاب روش مناسب جهت برآورد ضرایب هیدرودینامیکی سفره های آب زیرزمینی کارشناسی ارشد
جنت رستمی سمیه مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند زیست پالایی آلودگی های نفتی در سفره های آب زیرزمینی
رسول زاده غریبدوستی سولماز طراحی و بهره برداری همزمان نیروگاههای تلمبه ذخیره ای کارشناسی ارشد
رنجبری صادق بررسی اثر طول الیاف روی مقاومت فشاری و کششی خاک-سیمان (خاک رسی) کارشناسی ارشد
چیمه طیبه ارزیابی چگونگی وضعیت کاربرد آب کشاورزی با کاربست مدل ریاضی تعیین ارزش اقتصادی آب مطالعه موردی : شبکه های آبیاری سفیدرود و قزوین کارشناسی ارشد
کاویانی عباس تاثیر مقیاس تصاویر ماهواره‌ای در تخمین بهره‌وری آب کشاورزی (مطالعه موردی:دشت قزوین)
تابع بردبار علی بررسی رفتار خاک رس مسلح شده با فیبر طبیعی و مصنوعی و تاثیر پارامترهای مختلف روی مقاومت برشی آن کارشناسی ارشد
کبیری جهان آبادی علی مدیریت یکپارچه سیستمهای منابع آب با رویکرد تخصیص بهینه و با هدف پیشگیری هوشمندانه از بروز اختلاف کارشناسی ارشد
ذوالفقاری علی اصغر تعیین منحنی رطوبتی و پخشیدگی آب در خاک با استفاده از منحنی نفوذ یک بعدی آب در ستون خاک
وطن خواه علیرضا تعیین روابط حاکم بر حساسیت هیدرولیکی اجزای شبکه‌های آبیاری و کاربرد آنها در بهبود شیوه بهره برداری و کنترل جریان
شعبان پور فاطمه مدیریت کنترل سیلاب بر اساس آنالیز ریسک و عدم قطعیت کارشناسی ارشد
فتاح پور فاطمه بومی سازی روش های برآورد دبی زیست محیطی رودخانه کارشناسی ارشد
احمدی زاده مجتبی تعیین وزن‌های مشارکت ایستگاه‌های بارانسنجی در بر آورد جریان در یک حوضه آبریز (مطالعه موردی حوضه آبریز کارون) کارشناسی ارشد
پورمقدم مجتبی پخش ماده محلول زوال‌ناپذیر در مجرای با مقطع مرکب کارشناسی ارشد
بی جن خان محمد بررسی هیدرولیکی مدول تیغه‌ای کارشناسی ارشد
سلگی محمد تأمین نوبتی آب در شبکه های توزیع شهری با در نظر گرفتن غلظت باقیمانده کلر کارشناسی ارشد
محمدی محمدحسین شبیه سازی منحنی جابحایی املاح با استفاده از منحنی مشخصه آب خاک
نوری قیداری محمدحسین کلاسه بندی منطقه‌ای مقادیر حدی جریان رودخانه با نگرش آماری کارشناسی ارشد
سلطانیان محمدرضا حل معادلات انتقال آلودگی با استفاده از روش های تحلیلی و عددی کارشناسی ارشد
اسماعیلی موخر فردوئی محمدعلی ارزیابی اثر انتقال آب بین‌حوضه‌ای بر ارزش اقتصادی منابع آب کارشناسی ارشد
قربانی محمدعلی مطالعه رابطه بارش - رواناب با استفاده از تئوری فاجعه دکتری
حیدری محمد مهدی بررسی آزمایشگاهی کارآیی روابط حساسیت به منظور کاربرد در ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه های آبیاری
سادات نوری محمود بررسی آسیب‌پذیری سفره‌های آب‌زیرزمینی با استفاده از نرم‌افزار GIS کارشناسی ارشد
موگویی مرتضی Aquifer Storage and Recovery Management Based on Water Quality Assessment کارشناسی ارشد
مالمیر مرضیه مطالعه آمایشگاهی جریان و حمل املاح وابسته به چگالی در محیط های متخلخل درز و شکاف دار
یوسفی مریم بهره برداری هوشمند تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی با رویکرد ذخیره سیکلی کارشناسی ارشد
شفیعی فر مسعود مدلسازی آلودگی آب های زیرزمینی با استفاده از روش بدون شبکه کارشناسی ارشد
اکبرپور منصوره بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با رویکرد کمّی، کیفی و اقتصادی (مطالعه موردی دشت یزد) کارشناسی ارشد
اکبر نیا مهدی پیش‌بینی بلند مدت آورد رودخانه با استفاده از مدل‌های داده-مبنا مطالعه موردی: رودخانه کرخه کارشناسی ارشد
جانباز فوتمی مهدیه بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو ذرات بر آرسنیک آب زیرزمینی در محیط متخلخل کارشناسی ارشد
عباسی نادر بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تغییرات ضریب تحکیم خاکهای رسی نرم
پورحاج شکر هما پهنه بندی و تحلیل خشکسالی های هواشناسی و ارتباط آن با پدیده های بزرگ مقیا س جوی در ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار مهندسی تکمیلی 7102479 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 7102217 3 01 | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آمار مهندسی پیشرفته 7102235 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی 7102076 3 01 | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 7102217 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
ریاضیات مهندسی 7102076 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
ریاضیات 3 7102080 3 03 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1