اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هوشنگ ایروانی

هوشنگ ایروانی

هوشنگ ایروانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جنیدی شریعت زاده برخی عوامل مؤثر در تولید علمی اعضاءهیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران طی سالهای 1377ـ1373 کارشناسی ارشد
حسینی در آگاهی ابراهیم بررسی نیازهای آموزشی و ترویجی نخلکاران شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان به منظور کاربرد روشهای مناسب کاشت ،داشت، برداشت و بازار رسانی خرما کارشناسی ارشد
دانشوری ابراهیم میزان مشارکت کشاورزان پنبه کار دشت مغان در نمایش طریقه ای برای مبارزه با کرم غوزه پنبه سال تحصیلی 1369ـ1368 کارشناسی ارشد
میخوش ابراهیم A study on effective factors for upgrading entrepreneurship in production's cooperatives, savojbelagh, county,Alborz province کارشناسی ارشد
مهدوی ابراهیم تحلیل وضعیت توسعه‌یافتگی روستایی از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان در استان لرستان از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی کارشناسی ارشد
حسین پور ابوطالب طراحی مدل برنامه ریزی محلی ترویج کشاورزی(منطقه شمال ایران)
سمیعی آتری بررسی سازوکارهای توانمندسازی کشاورزان در حفاظت تنوع زیستی کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان ساری، مازندران) کارشناسی ارشد
حسن احراری نیازهای آموزش حرفه ای صیادان جزیره قشم وتنگه هرمز کارشناسی ارشد دانلود 1372
علاءالدین احمد رویکرد نظام مند به شناخت اثربخشی تسهیلات اعتباری در پایدارسازی وضعیت کشاورزان شهرستان سبزوار کارشناسی ارشد
پیش بین احمدرضا تحلیل سازوکارهای کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی تولید دامپروری
میرالماسی آیدا بررسی مولفه های اصلی بهبود شرایط شغلی زنان قالی باف روستایی (مطالعه موردی استان مرکزی, شهرستان اراک) کارشناسی ارشد
محمدی یاسر طراحی مدل ارزیابی پایداری کشت برنج در استان فارس
عبدالرضا اسماعیلی بررسی نیازهای آموزشی عشایر کوچنده ایل قشقائی بمنظور استفاده بهینه از مراتع ییلاقی استان فارس از دیدگاه ریش سفیدان پنگوها کارشناسی ارشد دانلود 1371
طالبی اسمعیل بررسی وضعیت فعالیتهای ترویجی و غیرترویجی مروجین کشاورزی و علل اشتغال آنان در این دو فعالیت در‌آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
میرزایی امان ا... عوامل موثر در انگلیزش کشاورزان گندمکار برای مشارکت در فعالیتهای ترویجی در اسلام آباد غرب کارشناسی ارشد
محمد هادی امیرانی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزشگران بزرگسالان در منطقه(2) سوادآموزی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1371
بهمن امیری باغبادرانی اثر محرکها در پذیرش یکپارچگی اراضی مزدوعی در شهرستان فلاورجان استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1372
علی بیگی امیرحسین طراحی الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشــاورزی ایـران
عزمی آئیژ مولفه های به کارگیری گیاهان تراریخته در راهبرد توسعه کشاورزی در استان های تهران و گیلان ( از دیدگاه اعضای هیات علمی مراکز تحقیقات کشاورزی و گروه های آموزشی دانشکده های کشاورزی) - ایران 1384 کارشناسی ارشد
رضا باب مراد نیازهای ترویجی چغندر کاران کارخانه قند شهرستان بروجرد برای بالابردن عیار چغندر قند در سال 1379 کارشناسی ارشد 1380
خرمی بهاره نیاز های ترویجی صادر کنندگان گیاهان دارویی، جهت موفقیت شغلی کارشناسی ارشد
امیری باغبادرانی بهمن اثر محرکها در پذیرش یکپارچگی اراضی مزدوعی در شهرستان فلاورجان استان اصفهان کارشناسی ارشد
خسروی پور بهمن واکاوی مولفه های موثر بر توسعه کارآفرینی در نظام آموزش های علمی کاربردی کشاورزی در ایران
مهدی پارسا عوامل مؤثر دراختلاف میانگین نمره های دروس تخصصی فراگیران مقطع کارورزی مراکز آموزش کشاورزی سال تحصیلی 1366ـ1365 کارشناسی ارشد دانلود 1367
پروین پیراسته نیازهای ترویجی پسته کاران خرده مالک رفسنجان دررابطه با پیشگیری از آلودگی افلاتوکسنی کارشناسی ارشد دانلود 1376
پیراسته پروین نیازهای ترویجی پسته کاران خرده مالک رفسنجان دررابطه با پیشگیری از آلودگی افلاتوکسنی کارشناسی ارشد
احمدرضا پیش بین تحلیل سازوکارهای کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی تولید دامپروری دکتری دانلود 1391/08/28
محسن تبرائی بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد از بدو تاسیس تاکنون (1353-1372) کارشناسی ارشد دانلود 1374
سعید توکلی انطباق مقدماتی رغبت سنج شغلی استهرانک در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1373
یعقوبی جعفر طراحی نظام آموزش و یادگیری الکترونیکی ترویج و آموزش کشاورزی در آموزش عالی ایران
جنیدی شریعت زاده برخی عوامل مؤثر در تولید علمی اعضاءهیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران طی سالهای 1377ـ1373 کارشناسی ارشد دانلود 1379
علیرضا جوانمردی بررسی نقش فناوری اطلاعات در توانمند سازی تعاونی های روستایی برای ارائه خدمات موثر در استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
شیدرخ سادات حبیب زاده سنجش سطح توسعه اجتماعی در جامعه روستایی شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
یوسف حجازی نقش ویژگیهای شخصیتی، تبار اجتماعی و ضوابط گزینش در موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران دکتری دانلود 1381
صعودی حجت الله میزان بهره مندی روستاییان شهرستان ماکو از برنامه تلویزیون محلی کند لرد کندیلر ،آذربایجان غربی ،ایران کارشناسی ارشد
علیقلی حیدری تعیین نیازهای آموزشی مروجین امور دام استان مازندران در پرورش گوسفند و بز در سال 1373 کارشناسی ارشد 1372
احراری حسن نیازهای آموزش حرفه ای صیادان جزیره قشم وتنگه هرمز کارشناسی ارشد
خوشبخت حسین تحلیل نقش دهیاری ها در توسعه روستایی استان فارس کارشناسی ارشد
ساعدمحکم حسین Analyze the consequences of Gavshan dam impact on agriculture Kamyaran County, Kurdistan province کارشناسی ارشد
شعبانعلی قمی حسین توانایی زنان روستایی منتخب شهرستان تفرش جهت بهره گیری در منابع توسعه بر اساس معیارهای یونیسف در توان سنجی زنان در سال 1372 کارشناسی ارشد
ابوطالب حسین پور طراحی مدل برنامه ریزی محلی ترویج کشاورزی(منطقه شمال ایران) دکتری دانلود 1386/12/19
ابراهیم حسینی در آگاهی بررسی نیازهای آموزشی و ترویجی نخلکاران شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان به منظور کاربرد روشهای مناسب کاشت ،داشت، برداشت و بازار رسانی خرما کارشناسی ارشد دانلود 1373
غلامرضا حسینی فر بررسی اثرات اقتصادی ، اجتماعی وفنی حاصل از ترویج روشهای آبیاری تحت فشار در باغات چای شمال کشور کارشناسی ارشد دانلود 1372
سعدی حشمت اله نظام ترویج بیابان زدائی در استان مرکزی
موحد محمدی حمید نقش شبکه اطلاع رسانی اینترنت و وب در فعالیت های آموزشی - پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های کشاورزی
موحد محمدی حمید انتظارات کشاورزان بخش شهریار از برنامه کشاورزی سیمای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
احمد خاتون آبادی بررسی نظرات کارشناسان ترویج و مروجان کشاورزی در مورد قالب و ساختار موضوعی برنامه های رادیوئی کشاورزی تحت پوشش شبکه اول صدای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1367
بهاره خرمی نیاز های ترویجی صادر کنندگان گیاهان دارویی، جهت موفقیت شغلی کارشناسی ارشد دانلود 1381
حسین خوشبخت تحلیل نقش دهیاری ها در توسعه روستایی استان فارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
ابراهیم دانشوری میزان مشارکت کشاورزان پنبه کار دشت مغان در نمایش طریقه ای برای مبارزه با کرم غوزه پنبه سال تحصیلی 1369ـ1368 کارشناسی ارشد 1368
غفاری توران داود مقایسه نیازهای آموزشی عشایر کوچنده کرد ونیمه کوچنده ترکمن بمنظور استفاده بهینه از مراتع حوزه آجی سو شرق مازندران ایران کارشناسی ارشد
باب مراد رضا نیازهای ترویجی چغندر کاران کارخانه قند شهرستان بروجرد برای بالابردن عیار چغندر قند در سال 1379 کارشناسی ارشد
سالارکریمی رضا بررسی سازوکارهای مدیریت کاهش ضایعات محصول خرما در جیرفت کارشناسی ارشد
زهرا زارعی دستگردی تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1385
محسن زمانی کسبی عوامل موثر در موفقیت فعالیتهای گروهی و وظائف مشترک کارشناسان ترویج و مروجین کشاورزی شرکت کننده در طرحهای تحقیقی ترویجی شمال و شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1369
شریفی نجف آبادی زینب بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه اشتغال زنان روستایی شهرستان نجف آباد کارشناسی ارشد
زارعی دستگردی زهرا تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان کارشناسی ارشد
موسوی بهرام آبادی سعادت بررسی برخی از مسائل و مشکلات نظام آموزشی عالی کشاورزی ایران از دیدگاه اعضای هیأت علمی ودانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
معصومه سعادت زاده بررسی مولفه¬های توسعه نظام¬های تولید و فرآوری برخی گیاهان معطر در شهرستان کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/09
توکلی سعید انطباق مقدماتی رغبت سنج شغلی استهرانک در ایران کارشناسی ارشد
صحرایی سعید بررسی شاخص‌های توسعه اجتماعی و سطح‌بندی دهستان‌های شهرستان اصفهان کارشناسی ارشد
غلامرضایی سعید عوامل موثر بر میزان آگاهی زنان روستایی پیرامون مشارکت در تصمیم گیریهای محلی در بخش مرکز شهرستان خرم آباد، لرستان، 1374 کارشناسی ارشد
نظری سعیده بررسی عوامل تأثیر گذار بر یادگیری تجربی دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
بینایی سودابه شناخت و تحلیل مولفه های نظام ارائه خدمات استانداردسازی تولید محصولات ارگانیک کارشناسی ارشد
جعفری شایسته تحلیل مؤلفه های مدیریت بهینه کشت برنج در شهرستان میانه کارشناسی ارشد
حبیب زاده شیدرخ سادات سنجش سطح توسعه اجتماعی در جامعه روستایی شهرستان کرج کارشناسی ارشد
زینب شریفی نجف آبادی بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه اشتغال زنان روستایی شهرستان نجف آباد کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
حسین شعبانعلی قمی توانایی زنان روستایی منتخب شهرستان تفرش جهت بهره گیری در منابع توسعه بر اساس معیارهای یونیسف در توان سنجی زنان در سال 1372 کارشناسی ارشد دانلود 1372
مرتضی شهیدی بررسی برخی عوامل مؤثر بر مشارکت در پروژه های آبیاری تحت فشار ازنظر کشاورزان در استانهای شمال غرب ایران (استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل) کارشناسی ارشد دانلود 1377
کاوه شهیدی زندی عوامل مؤثر بر مشارکت دامداران در طرحهای احیاء مراتع شهرستان بافت استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1373
عبدالله صارمی بررسی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر در پذیرش نو آوریهای کشاورزی توسط گروههای مختلف پذیرنده طرح محوری گندم در شمال استان فارس ـآباده کارشناسی ارشد دانلود 1372
سعید صحرایی بررسی شاخص‌های توسعه اجتماعی و سطح‌بندی دهستان‌های شهرستان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/24
حجت الله صعودی میزان بهره مندی روستاییان شهرستان ماکو از برنامه تلویزیون محلی کند لرد کندیلر ،آذربایجان غربی ،ایران کارشناسی ارشد 1369
اسمعیل طالبی بررسی وضعیت فعالیتهای ترویجی و غیرترویجی مروجین کشاورزی و علل اشتغال آنان در این دو فعالیت در‌آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1374
مقصودی طهماسب بررسی وضعیت پایداری کشت سیب زمینی در شهرستـان فریـدونشــهر کارشناسی ارشد
نعمتی عبادالله تحلیل وضعیت پایداری کشت سیب زمینی در دشت بهار استان همدان کارشناسی ارشد
نوروزی عباسی شناسایی عوامل موثر در مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای توسعه روستایی در شهرستان بندر انزلی ـ استان گیلان در سال 1373 کارشناسی ارشد
اسماعیلی عبدالرضا بررسی نیازهای آموزشی عشایر کوچنده ایل قشقائی بمنظور استفاده بهینه از مراتع ییلاقی استان فارس از دیدگاه ریش سفیدان پنگوها کارشناسی ارشد
صارمی عبدالله بررسی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر در پذیرش نو آوریهای کشاورزی توسط گروههای مختلف پذیرنده طرح محوری گندم در شمال استان فارس ـآباده کارشناسی ارشد
عجبی عدیله تعیین مولفه های طرح جامع بهبود پایداری در باغات میوه شهرستان شهریار کارشناسی ارشد
مهدی عرب زاده مقدم سازه های مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کار دانش وزارت جهاد سازندگی سال تحصیلی 1376ـ-1375 کارشناسی ارشد دانلود 1376
آئیژ عزمی مولفه های به کارگیری گیاهان تراریخته در راهبرد توسعه کشاورزی در استان های تهران و گیلان ( از دیدگاه اعضای هیات علمی مراکز تحقیقات کشاورزی و گروه های آموزشی دانشکده های کشاورزی) - ایران 1384 کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد عسگری مدل بندی شورای روستایی برای توسعه روستایی در شهرستان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1380
جعفر یعقوبی طراحی نظام آموزش و یادگیری الکترونیکی ترویج و آموزش کشاورزی در آموزش عالی ایران دکتری دانلود 1387/04/24
امیری علی بررسی عوامل موثر بر توسعه و پایدارسازی کشت گل و گیاهان زینتی در شهرستان محلات کارشناسی ارشد
بیگلری فرد علی بررسی الزامات خصوصی سازی ترویج کشاورزی برای گلخانه داران (مطالعه موردی استان تهران) کارشناسی ارشد
شمس علی واکاوی عوامل موثر بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران و طراحی مدلی برای بهبود آن
فرزانه علی بررسی نیازهای آموزشی جنگل نشینان دامدار بمنظور حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از جنگل در حوزه آبخیز شفارود (استان گیلان) کارشناسی ارشد
احمد علاءالدین رویکرد نظام مند به شناخت اثربخشی تسهیلات اعتباری در پایدارسازی وضعیت کشاورزان شهرستان سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
جوانمردی علیرضا بررسی نقش فناوری اطلاعات در توانمند سازی تعاونی های روستایی برای ارائه خدمات موثر در استان البرز کارشناسی ارشد
حیدری علیقلی تعیین نیازهای آموزشی مروجین امور دام استان مازندران در پرورش گوسفند و بز در سال 1373 کارشناسی ارشد
محمدحسین عمادی میزان بهره مندی کشاورزی نمونه ایران (منتخب سال 1367 ه.ش) از فرصتهای ترویجی و ارتباط آن با برخی خصوصیات فردی و اجتماعی آنان کارشناسی ارشد دانلود 1369
عباسی عنایت طراحی و تبیین الگوی دانشگاه یادگیرنده کشاورزی
داود غفاری توران مقایسه نیازهای آموزشی عشایر کوچنده کرد ونیمه کوچنده ترکمن بمنظور استفاده بهینه از مراتع حوزه آجی سو شرق مازندران ایران کارشناسی ارشد دانلود 1374
حسینی فر غلامرضا بررسی اثرات اقتصادی ، اجتماعی وفنی حاصل از ترویج روشهای آبیاری تحت فشار در باغات چای شمال کشور کارشناسی ارشد
کوشکی فاطمه تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر عملکرد صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی و نقش آن در توسعه روستایی استان کرمانشاه کارشناسی ارشد
اسکندری فرزاد بررسی و تبیین راهکارهای توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران
علی فرزانه بررسی نیازهای آموزشی جنگل نشینان دامدار بمنظور حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از جنگل در حوزه آبخیز شفارود (استان گیلان) کارشناسی ارشد دانلود 1371
فداکار فرشته بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت طرح همیاران طبیعت استان مرکزی، ایران کارشناسی ارشد
میرامیری قیس مطالعه آمایش سرزمین و طراحی الگویی برای آموزش کشاورزان جوان استان بوشهر برای توسعه روستایی کارشناسی ارشد
شهیدی زندی کاوه عوامل مؤثر بر مشارکت دامداران در طرحهای احیاء مراتع شهرستان بافت استان کرمان کارشناسی ارشد
فاطمه کوشکی تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر عملکرد صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی و نقش آن در توسعه روستایی استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/13
صفا لیلا بررسی عوامل تبیین کننده کیفیت آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
کریمی تکلمی لیلا بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی مراکز آموزش کشاورزی (تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی ) استان های منتخب ایران کارشناسی ارشد
حسن پور مجید بررسی سازوکارهای مدیریت باغات در منطقه آزاد تجاری ارس کارشناسی ارشد
تبرائی محسن بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد از بدو تاسیس تاکنون (1353-1372) کارشناسی ارشد
زمانی کسبی محسن عوامل موثر در موفقیت فعالیتهای گروهی و وظائف مشترک کارشناسان ترویج و مروجین کشاورزی شرکت کننده در طرحهای تحقیقی ترویجی شمال و شمال غرب ایران کارشناسی ارشد
عسگری محمد مدل بندی شورای روستایی برای توسعه روستایی در شهرستان ایلام کارشناسی ارشد
عمادی محمدحسین میزان بهره مندی کشاورزی نمونه ایران (منتخب سال 1367 ه.ش) از فرصتهای ترویجی و ارتباط آن با برخی خصوصیات فردی و اجتماعی آنان کارشناسی ارشد
محبوبی محمدرضا تحلیل عوامل موثر بر رفتار پذیرش تکنولوژی های حفاظت خاک در حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان
حقیقت محمدصالح تحلیل وضعیت یکپارچه‎سازی اراضی و کشت محصول در استان فارس کارشناسی ارشد
ولایتی محمد عباس بررسی چگونگی مشارکت دامداران تحت پوشش طرح ملی ترویج تولید قوچ اصلاح شده در استانهای منطقه غرب ایران در سال 73 کارشناسی ارشد
محمدی محمدعلی Analysis mechanisms proper operation of water resources in Qom (Case Study, plain villages in Qom) کارشناسی ارشد
امیرانی محمد هادی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزشگران بزرگسالان در منطقه(2) سوادآموزی استان تهران کارشناسی ارشد
شهیدی مرتضی بررسی برخی عوامل مؤثر بر مشارکت در پروژه های آبیاری تحت فشار ازنظر کشاورزان در استانهای شمال غرب ایران (استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل) کارشناسی ارشد
واحدی مرجان عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم و تحلیل موانع و مشکلات آن در شهرستان تفرش کارشناسی ارشد
امان ا... میرزایی عوامل موثر در انگلیزش کشاورزان گندمکار برای مشارکت در فعالیتهای ترویجی در اسلام آباد غرب کارشناسی ارشد دانلود 1374
نرگس میرزائی گرجی بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد ضایعات در مرکبات و راه‌های کاهش آن در استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/26
مهکامه مطلبی شناسایی مولفه های مدیریت بحران در پایدارسازی باغات مرکبات شهرستان رامسر کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/28
سعادت زاده معصومه شناخت و تحلیل مولفه های توسعه نظام های تولید تا مصرف در قطب های تولید گیاهان دارویی ایران
سعادت زاده معصومه بررسی مولفه¬های توسعه نظام¬های تولید و فرآوری برخی گیاهان معطر در شهرستان کاشان کارشناسی ارشد
فلکی ملیحه تحلیل زمینه ها و عوامل پیش برنده و بازدارنده بکارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی کارشناسی ارشد
مرادی سراب مینا تحلیل مولفه‌های مدیریتی توانمندسازی زنبورداران استان البرز کارشناسی ارشد
پارسا مهدی عوامل مؤثر دراختلاف میانگین نمره های دروس تخصصی فراگیران مقطع کارورزی مراکز آموزش کشاورزی سال تحصیلی 1366ـ1365 کارشناسی ارشد
رحیمیان مهدی طراحی الگوی بهره‏مندی پایدار از جنگل‏ در استان لرستان
زینلیان مهدی زمینه یابی توسعه روستایی در شهرستان پاسارگاد کارشناسی ارشد
عرب زاده مقدم مهدی سازه های مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کار دانش وزارت جهاد سازندگی سال تحصیلی 1376ـ-1375 کارشناسی ارشد
ابراهیم مهدوی تحلیل وضعیت توسعه‌یافتگی روستایی از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان در استان لرستان از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
مطلبی مهکامه شناسایی مولفه های مدیریت بحران در پایدارسازی باغات مرکبات شهرستان رامسر کارشناسی ارشد
شریفی مهنوش بررسی صلاحیت های حرفه ای تسهیلگری کارگزاران ترویج کشاورزی کارشناسی ارشد
حمید موحد محمدی نقش شبکه اطلاع رسانی اینترنت و وب در فعالیت های آموزشی - پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1381
سعادت موسوی بهرام آبادی بررسی برخی از مسائل و مشکلات نظام آموزشی عالی کشاورزی ایران از دیدگاه اعضای هیأت علمی ودانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1375
مطیعی ناصر بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه زیربخش زراعت در استان زنجان
میرزائی گرجی نرگس بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد ضایعات در مرکبات و راه‌های کاهش آن در استان مازندران کارشناسی ارشد
سعیده نظری بررسی عوامل تأثیر گذار بر یادگیری تجربی دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
عبادالله نعمتی تحلیل وضعیت پایداری کشت سیب زمینی در دشت بهار استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/21
عباسی نوروزی شناسایی عوامل موثر در مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای توسعه روستایی در شهرستان بندر انزلی ـ استان گیلان در سال 1373 کارشناسی ارشد دانلود 1373
حسن شاهی هاجر ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی تولید استان فارس در زمینه دستیابی به کشاورزی پایدار کارشناسی ارشد
حسن شاهی هاجر طراحی مدل نظام مند بهره برداری پایدار از منابع تولید نظام های زراعی دشت مرودشت استان فارس
مرادنژادی همایون واکاوی سازه‌های موثر بر توسعه کار‌آفرینی در واحدهای تولید گلخانه‌ای در ایران
مرجان واحدی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم و تحلیل موانع و مشکلات آن در شهرستان تفرش کارشناسی ارشد دانلود 1382
حجازی یوسف نقش ویژگیهای شخصیتی، تبار اجتماعی و ضوابط گزینش در موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران
محمد عباس ولایتی بررسی چگونگی مشارکت دامداران تحت پوشش طرح ملی ترویج تولید قوچ اصلاح شده در استانهای منطقه غرب ایران در سال 73 کارشناسی ارشد دانلود 1373
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های دینامیکی 7105208 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 15:15 - 15:30 ترم اول 1395
راهبردهای توسعه کشاورزی در ایران و جهان 7105158 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 12:00 - 12:15 ترم اول 1395
نمایش 2 نتیجه