اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهمن جباریان امیری

بهمن جباریان امیری

بهمن جباریان امیری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاتحی ایمان مدلسازی ارتباط میان کاربری سرزمین و کیفیت آب سطحی به روش شبکه عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: استان گیلان) کارشناسی ارشد
حقیقی زیدهی بهاره A study on urban growth of Lahidjan with emphasis on environmental protection based on Cellular Automata- Markov and Artificial Neural Network approaches کارشناسی ارشد
غفوری بهاره بررسی ارتباط بین فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی و سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین در استان های مازندران و گیلان کارشناسی ارشد
حیدری مستعلی سحر امکان سنجی تغییر در ساختار مدل تخریب محیط زیست با به کارگیری سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان طرقبه شاندیز) کارشناسی ارشد
فیروزکوهی سحر مطالعه مناظر فرهنگی با به کار گیری سنجه های سیمای سرزمین کارشناسی ارشد
دژکام صادق مطالعه روند و الگوی تغییرات توسعه شهری با رهیافت بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان رشت) کارشناسی ارشد
عسگریان علی آشکارسازی تغییرات پوشش سرزمین با استفاده از سنجش از دور و سنجه های سیمای سرزمین: مطالعه موردی شهرستان ساری کارشناسی ارشد
حسنی سنگانی محمد بررسی رابطه کاربری و پوشش سرزمین با کیفیت آب رودخانه در استان مازندران کارشناسی ارشد
اقنوم مریم ارزیابی اثرات محیط‌زیستی طرح جنگلداری با استفاده از مدل تخریب و ماتریس (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
یعقوب زاده مریم امکان سنجی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون منطقی در تعیین مناطق حساس ساحلی (مطالعه نمونه: سواحل استان هرمزگان) کارشناسی ارشد
شاه محمدی دانشور نازیلا کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره ی ELECTRE-TRI در ارزیابی اثرات محیط زیستی میدان نفتی آزادگان شمالی کارشناسی ارشد
محمدزاده ناصر بررسی تغییر اقلیم بر روی منابع آب های سطحی کارشناسی ارشد
محمدزاده ناصر Downscaling the atmospheric general circulation model's data and its application in simulating the climatic parameters (Case study: Guilan province) کارشناسی ارشد
بهداروند ندا مدل سازی حملات اخیر گرگ (Canis lupus) به انسان و دام در استان همدان کارشناسی ارشد
ساکیه یوسف تعیین محورهای توسعه پایدار شهر کرج بر اساس شبیه‌سازی توسعه شهر و توان محیط زیست کارشناسی ارشد
اراززاده یونس کاربرد منطق فازی در ارزیابی اثرات محیط زیستی: مطالعه موردی اسکله هرمز کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه