اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی جعفری

علی جعفری

علی جعفری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمودی اسمعیل مدلسازی آیرودینامیک روتور توربینهای بادی با نظریه تکانه اجزاء پره و دیسک عملگر
محمودی اسمعیل مدل سازی و تحلیل مکانیکی دروگری انعطاف پذیر برای مزارع جوی و پشته دار کارشناسی ارشد
شکریان اشکان تشخیص عیوب بال بیرینگ براساس روش شبکه های عصبی موجکی(شبکه های موجی) کارشناسی ارشد
کشتگر امیر مسئولیت بین المللی دولت اسلامی در قبال «جنبش های آزادی بخش» در پرتو فقه سیاسی کارشناسی ارشد
حیدری بهمن طراحی و ساخت دستگاه تقطیر مجهز به سامانه تبرید تراکمی به‌منظور اسانس‌گیری گیاهان دارویی و تحلیل انرژی فرآیند تولید اسانس در کشت‌و‌صنعت‌ گلکاران کاشان کارشناسی ارشد
پولاد پگاه طراحی و ساخت گرانروی سنج خودکار روغن موتور کارشناسی ارشد
تقی زاده طامه جلیل طراحی،ساخت و ارزیابی ماشین کودپاش دامی دوطرفه هلیسی کارشناسی ارشد
تقی نژاد جواد طراحی، ساخت و ارزیابی نمونه مدل آزمایشگاهی موزع قلمه نیشکر کارشناسی ارشد
توکلی حامد ارزیابی و بهینه سازی دستگاه کاه خردکن مجهز به سیستم تخلیه کارشناسی ارشد
قاسمی حامد Stress analysis of MF285 clutch plate, using ANSYS software کارشناسی ارشد
پیشگرکومله حسن بررسی تأثیر برخی پارامترهای مؤثر بر تلفات سامانه‌های برداشت ذرت بذری کارشناسی ارشد
حیدری حسن طراحی و ساخت تکاننده ی مکانیکی گردو کارشناسی ارشد
سید حسنی حسن طراحی و ساخت سیستم هیدروستاتیک برای سامانه پیشروی کمباین غلات جاندیر مدل 1165 کارشناسی ارشد
صدرنیا حسن تعیین خواص مکانیکی هندوانه و تحلیل سه بعدی
قره خانی حسین طرّاحی، ساخت و ارزیابی دماغه برداشت برشی جدید با تیغه های مقاوم و منعطف برای عدس کارشناسی ارشد
واحدی حسین طراحی و روش ساخت دستگاه تست هد کمباین کارشناسی ارشد
عبدالملکی حمید طراحی و ساخت دستگاه آزمونگر چرخ محرک وسایل نقلیه بر روی خاک زراعی کارشناسی ارشد
فتح الله زاده حمزه طراحی و ساخت سامانه سنجش مصرف سوخت موتور جهت انجام آزمون های ماشین های کشاورزی کارشناسی ارشد
فرجی مهیاری خدیجه طراحی و شبیه‌سازی دینامیکی مکانیزم کنترل خودکار سرعت زاویه‌ای محور دوار کارشناسی ارشد
ریاحی راضیه مدل سازی سینتیک و تعیین ضریب پخش موثر و انرژی فعال سازی دانه انار در طی فرآیند خشک شدن کارشناسی ارشد
جعفریان جزی سعید طراحی و ساخت یک نمونه موزع کشت آبی و ارائه طرح کامل ماشین مرکب خاک‌ورزی و کاشت محصولات جالیزی کارشناسی ارشد
جعفریان جزی سعید طراحی و ساخت یک نمونه موزع کشت¬آبی و ارائه طرح کامل ماشین مرکب خاک‌ورزی وکاشت محصولات جالیزی کارشناسی ارشد
فرحزاد سعید طبقه بندی عیوب پمپ آب گریزازمرکز مبتنی بر منطق فازی توسط آنالیز طیف ارتعاشی با استفاده از تبدیل فوریه سریع و تبدیل موجک کارشناسی ارشد
فرخزاد سعید طبقه بندی عیوب پمپ آب گریزازمرکز مبتنی بر منطق فازی توسط آنالیز طیف ارتعاشی با استفاده از تبدیل فوریه سریع و تبدیل موجک کارشناسی ارشد
حبیبی گودرزی سلمان طراحی و روش ساخت تکاننده ی کابلی برای برداشت بادام کارشناسی ارشد
شاهین اجیرلو شاهان مطالعة میزان عملکرد تولید گندم در مناطق پارس آباد و اردبیل در مساحت و نظامهای مختلف بهره برداری کارشناسی ارشد
حاجی احمد علی استخراج مدلی برای تعیین رابطه بهینه بین زاویه چرخ های هادی وسایل نقلیه چهارچرخ بر روی خاک زراعی
کیاپی علی طراحی و توسعه برگ جمع کن پشت تراکتوری کارشناسی ارشد
محرک علی طراحی و روش ساخت دستگاه پشت تراکتوری تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی کارشناسی ارشد
محمدی علی بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش اثرات زیست‌محیطی در تولید محصولات غالب زراعی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی: مطالعه موردی استان گلستان
امانلو علیرضا مقایسه انرژی نهاده سامانه های آبیاری سنترپیوت (عقربه ای) و کلاسیک ثابت در تولیدات زراعی استان زنجان کارشناسی ارشد
سلیمانی پور دامناب علیرضا مدل سازی سینتیک قهوه ای شدن نان حجیم طی پخت کارشناسی ارشد
الماسی فاطمه طراحی و ساخت دستگاه تولید بیوگاز در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
مهدیه فرزانه مدل سازی ایستگاه های سوخت رسانی CNG متناسب با مناطق کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
موذن قادر بررسی روند مصرف انرژی وتعیین بهره¬وری اقتصادی تولید چغندرقند در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد
مرادی لقمان Stability Analysis of Frontal Axle of MF285 Tractor against executing loads کارشناسی ارشد
خانعلی مجید تحلیل تنش دراکسل جلوکمباین غلات جاندیر 955 کارشناسی ارشد
خانعلی مجید مدل‌سازی و بررسی آزمایشگاهی خشک‌کردن شلتوک برنج در شرایط بستر سیال پیوسته با جریان پیستونی
یعقوبی مجید طراحی ,ساخت و ارزیابی مفصل مکانیکی انیورسال با سرعت ثابت کارشناسی ارشد
غیوری نجف آبادی مجید Stress analysis and feasibility of manufacture laminar ring کارشناسی ارشد
نامداری مجید بررسی قابلیت فرآیند قطر متوسط وزنی و توان برگردان خاک در شخم با گاوآهن برگردان¬دار با استفاده از روش شناسی شش سیگما کارشناسی ارشد
مختاری حسن آباد محمد جواد Modeling and evaluation of wind power harnessing of traditional and Invelox کارشناسی ارشد
موسوی راد محمدعلی شبیه‌ سازی و تحلیل واحد تمیزش کمباین به روش دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد
رضایی نیا محمود طراحی و ساخت یک نمونه بادام شکن و مقایسه ی عملکرد و انرژی مصرفی آن با نوع غلتکی موجود کارشناسی ارشد
کرمی محمود رضا تحلیل شاسی گاوآهن برگرداندار دو طرفه سه خیش مستطیلی با روش اجزای محدود کارشناسی ارشد
فیضی مسعود بررسی تأثیر ارتعاشات ارّه موتوری بر سلامتی کاربر کارشناسی ارشد
هیهات مصطفی طراحی سامانه تمیزکن خودکار فیلتر هوا کارشناسی ارشد
پورایوبی مهدی تحقیق و بررسی نیروهای وارد بر پمپ پیچی با استفاده از نرم افزار ANSYS کارشناسی ارشد
قاسمی ورنامخواستی مهدی اثر دور توپی و مقدار خروجی برنج بر کیفیت رقم سرخه و سازندگی در سفید کن تیغه ای بهینه شده کارشناسی ارشد
کرامت جهرمی مهدی برخی مشخصه های فیزیکی و مکانیکی درخت خرما (رقم شاهانی جهرم ) کارشناسی ارشد
هدایتی زاده مهدی مدلسازی سامانه ترمز ادوات کشاورزی با قابلیت ذخیره سازی انرژی کارشناسی ارشد
نظری گله دار مهرداد طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه کاه خردکن مجهز به سیستم تخلیه کارشناسی ارشد
طربی نازیلا طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین استحصال الیاف ساقه استبرق کارشناسی ارشد
افاضلی هادی مطالعه فنی و اقتصادی تولید بیوگاز از زیست توده های کلان کشور کارشناسی ارشد
موسوی اول هاشم مقایسه الگوی مصرف انرژی و تحلیل شاخص های مکانیزاسیون در تولید سویا، کلزا و آفتابگردان در شهرستان های گرگان، علی آباد و کلاله در استان گلستان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش اجزاء محدود پیشرفته 7109233 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
مکانیک سیالات کاربردی درصنایع غذایی 7109059 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
طراحی ماشینهای برداشت 7109288 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مکانیک سیالات 1 7109348 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کنترل کیفی مواد غذایی 7109345 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
طراحی ماشین های کشاورزی پیشرفته 7109406 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 1 7109348 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش اجزاء محدود تکمیلی 7109370 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
طراحی ماشین های کشاورزی پیشرفته 7109406 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
کنترل کیفی مواد غذایی 7109345 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 18:00) 1395/10/22 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
روش اجزاء محدود تکمیلی 7109370 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/20 | 15:30 - 17:30 ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1