اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ژیلا دانشورعامری

ژیلا دانشورعامری

ژیلا دانشورعامری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدوی ابراهیم تحلیل وضعیت توسعه‌یافتگی روستایی از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان در استان لرستان از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی کارشناسی ارشد
میلاد اتقایی کردکلایی برآورد نرخ ارز تعادلی و بررسی اثراحتمالی آن بر شاخص حمایت از تولید کننده بخش کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/22
میلاد اتقایی کردکلایی برآورد نرخ ارز تعادلی و بررسی اثراحتمالی آن بر شاخص حمایت از تولید کننده بخش کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/22
داودی ثانی احسان تعیین مزیت نسبی گندم در ایران کارشناسی ارشد
حسینی آذر بررسی حاشیه بازاریابی شیر در ایران کارشناسی ارشد
هیوا اسدی کیا بررسی سیاست های حمایتی دولت از ماهیان سرد آبی: (مطالعه موردی استان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/28
هیوا اسدی کیا بررسی سیاست های حمایتی دولت از ماهیان سرد آبی: (مطالعه موردی استان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/28
حمیدرضا جلالی Analyzing the effect of management components on the performance of livestock production systems in Tehran Province کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
محمد جلالی نسب مدیریت مصرف آب در مزارع ذرت استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
محمد جلالی نسب مدیریت مصرف آب در مزارع ذرت استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
علیرضا جوانمردی بررسی نقش فناوری اطلاعات در توانمند سازی تعاونی های روستایی برای ارائه خدمات موثر در استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
علیرضا جوانمردی بررسی نقش فناوری اطلاعات در توانمند سازی تعاونی های روستایی برای ارائه خدمات موثر در استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
علیرضا جوانمردی بررسی نقش فناوری اطلاعات در توانمند سازی تعاونی های روستایی برای ارائه خدمات موثر در استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
رفیعی حامد بررسی مزیت نسبی کشت دانه های روغنی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی استان مازندران) کارشناسی ارشد
آذر حسینی بررسی حاشیه بازاریابی شیر در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/26
مجید حسن پور بررسی سازوکارهای مدیریت باغات در منطقه آزاد تجاری ارس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
حمیده پور حمیده ارزیابی اقتصادی عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی کارشناسی ارشد
صفری خدیجه محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش های کشاورزی و بررسی عوامل مؤثر برآن با تأکید بر اثر برنامه های توسعه کارشناسی ارشد
امیرعلی دانشور Investigating the Role of human capabilities in agricultural management case study: Alborz Province کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
احسان داودی ثانی تعیین مزیت نسبی گندم در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/28
احسان داودی ثانی تعیین مزیت نسبی گندم در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/28
سالارکریمی رضا بررسی سازوکارهای مدیریت کاهش ضایعات محصول خرما در جیرفت کارشناسی ارشد
سولماز رضایی برآورد ارزش اقتصادی کار خانگی زنان روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان گیلان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
سولماز رضایی برآورد ارزش اقتصادی کار خانگی زنان روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان گیلان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
سولماز رضایی برآورد ارزش اقتصادی کار خانگی زنان روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان گیلان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
مهسا رضایی مدیریت ریسک در باغات میوه شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
مهسا رضایی مدیریت ریسک در باغات میوه شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
عظیم اله رضوانی Analysis and appraisal of effective mechanisms on improving the management of poultry cooperatives, fars province, iran کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
حامد رفیعی بررسی مزیت نسبی کشت دانه های روغنی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی استان مازندران) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/12
شریفی نجف آبادی زینب بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه اشتغال زنان روستایی شهرستان نجف آباد کارشناسی ارشد
سیفی کلیشمی زهره مدیریت مصرف بهینه نهاده های سم و کود در سبزی و صیفی جات استان البرز کارشناسی ارشد
شعبانی زهره برآورد موجودی سرمایه و محاسبه بهره وری آن در زیربخشهای کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
رضا سالارکریمی بررسی سازوکارهای مدیریت کاهش ضایعات محصول خرما در جیرفت کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/08
زهره سیفی کلیشمی مدیریت مصرف بهینه نهاده های سم و کود در سبزی و صیفی جات استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
زهره سیفی کلیشمی مدیریت مصرف بهینه نهاده های سم و کود در سبزی و صیفی جات استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
مسلم سواری بررسی توانمندی زنان روستایی در بهبود امنیت غذایی خانوار در شهرستان دیواندره کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
رضایی سولماز برآورد ارزش اقتصادی کار خانگی زنان روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان گیلان) کارشناسی ارشد
زینب شریفی نجف آبادی بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه اشتغال زنان روستایی شهرستان نجف آباد کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
زینب شریفی نجف آبادی بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه اشتغال زنان روستایی شهرستان نجف آباد کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
زینب شریفی نجف آبادی بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه اشتغال زنان روستایی شهرستان نجف آباد کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
زهره شعبانی برآورد موجودی سرمایه و محاسبه بهره وری آن در زیربخشهای کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/16
زهره شعبانی برآورد موجودی سرمایه و محاسبه بهره وری آن در زیربخشهای کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/16
زهره شعبانی برآورد موجودی سرمایه و محاسبه بهره وری آن در زیربخشهای کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/16
محمد شوکتی آمقانی بررسی وضعیت عملکرد و چالش‏های پیش روی دهیاران در مدیریت روستایی شهرستان اسکو کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
محمد شوکتی آمقانی بررسی وضعیت عملکرد و چالش‏های پیش روی دهیاران در مدیریت روستایی شهرستان اسکو کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
محمد شوکتی آمقانی بررسی وضعیت عملکرد و چالش‏های پیش روی دهیاران در مدیریت روستایی شهرستان اسکو کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
خدیجه صفری محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش های کشاورزی و بررسی عوامل مؤثر برآن با تأکید بر اثر برنامه های توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1389/05/17
خدیجه صفری محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش های کشاورزی و بررسی عوامل مؤثر برآن با تأکید بر اثر برنامه های توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1389/05/17
غلامحسین عبدالله زاده بررسی نابرابری‌های فضایی توسعه بخش کشاورزی در استان فارس دکتری دانلود 1388/06/21
غلامحسین عبدالله زاده بررسی نابرابری‌های فضایی توسعه بخش کشاورزی در استان فارس دکتری دانلود 1388/06/21
معصومه عسکری راوری بررسی و تحلیل مدیریت مصرف نهاده‌ها در گلخانه‌های شهرستان جیرفت کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
معصومه عسکری راوری بررسی و تحلیل مدیریت مصرف نهاده‌ها در گلخانه‌های شهرستان جیرفت کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
مهدی عسگری بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی استان تهران با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
رضوانی عظیم اله Analysis and appraisal of effective mechanisms on improving the management of poultry cooperatives, fars province, iran کارشناسی ارشد
منصورخاکی علی اصغر بررسی مولفه های مدیریت ریسک در واحدهای کشت گلخا نه ای استان البرز کارشناسی ارشد
جوانمردی علیرضا بررسی نقش فناوری اطلاعات در توانمند سازی تعاونی های روستایی برای ارائه خدمات موثر در استان البرز کارشناسی ارشد
عبدالله زاده غلامحسین بررسی نابرابری‌های فضایی توسعه بخش کشاورزی در استان فارس
محمدی کانی گلزار فرهاد مدیریت مصرف آب بر اساس مبادله آب مجازی در محصولات منتخب کشور کارشناسی ارشد
حسن پور مجید بررسی سازوکارهای مدیریت باغات در منطقه آزاد تجاری ارس کارشناسی ارشد
محمود محرابی هلارته تحلیل سازوکارهای مدیریت آبیاری در واحدهای زراعی گندم شهرستان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
جلالی نسب محمد مدیریت مصرف آب در مزارع ذرت استان البرز کارشناسی ارشد
شوکتی آمقانی محمد بررسی وضعیت عملکرد و چالش‏های پیش روی دهیاران در مدیریت روستایی شهرستان اسکو کارشناسی ارشد
فرهاد محمدی کانی گلزار مدیریت مصرف آب بر اساس مبادله آب مجازی در محصولات منتخب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/20
فرهاد محمدی کانی گلزار مدیریت مصرف آب بر اساس مبادله آب مجازی در محصولات منتخب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/20
محرابی هلارته محمود تحلیل سازوکارهای مدیریت آبیاری در واحدهای زراعی گندم شهرستان اصفهان کارشناسی ارشد
نجمه مرادی نقش سد استقلال میناب در توسعه کشاورزی شهرستان میناب استان هرمزگان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
نجمه مرادی نقش سد استقلال میناب در توسعه کشاورزی شهرستان میناب استان هرمزگان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
آیدا میرباقری مطالعه تطبیقی مدیریت مزارع برنج در اراضی تجهیز شده و سنتی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
آیدا میرباقری مطالعه تطبیقی مدیریت مزارع برنج در اراضی تجهیز شده و سنتی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
آهوقلندری مریم تعیین میزان بهینه صید ماهیان استخوانی در سواحل جنوبی دریای خزر با تأکید بر پایداری ذخایر دریایی (مطالعه موردی استان مازندران) کارشناسی ارشد
سواری مسلم بررسی توانمندی زنان روستایی در بهبود امنیت غذایی خانوار در شهرستان دیواندره کارشناسی ارشد
مهکامه مطلبی شناسایی مولفه های مدیریت بحران در پایدارسازی باغات مرکبات شهرستان رامسر کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/28
مهکامه مطلبی شناسایی مولفه های مدیریت بحران در پایدارسازی باغات مرکبات شهرستان رامسر کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/28
عسکری راوری معصومه بررسی و تحلیل مدیریت مصرف نهاده‌ها در گلخانه‌های شهرستان جیرفت کارشناسی ارشد
اتقایی کردکلایی میلاد برآورد نرخ ارز تعادلی و بررسی اثراحتمالی آن بر شاخص حمایت از تولید کننده بخش کشاورزی در ایران کارشناسی ارشد
هدی منافیان نقش روستاهای هدف گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی: محور برز- ابیانه استان اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
هدی منافیان نقش روستاهای هدف گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی: محور برز- ابیانه استان اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
هدی منافیان نقش روستاهای هدف گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی: محور برز- ابیانه استان اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
علی اصغر منصورخاکی بررسی مولفه های مدیریت ریسک در واحدهای کشت گلخا نه ای استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
علی اصغر منصورخاکی بررسی مولفه های مدیریت ریسک در واحدهای کشت گلخا نه ای استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
علی اصغر منصورخاکی بررسی مولفه های مدیریت ریسک در واحدهای کشت گلخا نه ای استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
عسگری مهدی بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی استان تهران با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی کارشناسی ارشد
ابراهیم مهدوی تحلیل وضعیت توسعه‌یافتگی روستایی از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان در استان لرستان از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
ابراهیم مهدوی تحلیل وضعیت توسعه‌یافتگی روستایی از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان در استان لرستان از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
رضایی مهسا مدیریت ریسک در باغات میوه شهرستان کرج کارشناسی ارشد
مطلبی مهکامه شناسایی مولفه های مدیریت بحران در پایدارسازی باغات مرکبات شهرستان رامسر کارشناسی ارشد
مرادی نجمه نقش سد استقلال میناب در توسعه کشاورزی شهرستان میناب استان هرمزگان کارشناسی ارشد
اکبری نسرین مدیریت بهبود کارایی مصرف آب در تولید گندم در شهرستان رشتخوار کارشناسی ارشد
حسن شاهی هاجر طراحی مدل نظام مند بهره برداری پایدار از منابع تولید نظام های زراعی دشت مرودشت استان فارس
منافیان هدی نقش روستاهای هدف گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی: محور برز- ابیانه استان اصفهان) کارشناسی ارشد
اسدی کیا هیوا بررسی سیاست های حمایتی دولت از ماهیان سرد آبی: (مطالعه موردی استان تهران) کارشناسی ارشد
الهه وفایی تاج خاتونی ساز وکارهای بهبود مدیریت تشکل های آب‌بران در بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی کشاورزی: منطقه مورد مطالعه شهرستان تفرش کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/01
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل بازار و سیاست های کشاورزی 7107238 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (09:30 - 09:45) ترم دوم 1396
حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده 7105271 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (09:00 - 09:15) ترم دوم 1396
کاربرد آمار در مدیریت کشاورزی 7107122 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت منابع طبیعی 7107021 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (07:45 - 08:00) ترم اول 1396
حسابداری و امور مالی در کشاورزی 7107165 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تحلیل بازار و سیاست های کشاورزی 7107238 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد تولید کشاورزی 7107089 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در مدیریت کشاورزی 7107158 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حسابداری و امور مالی در کشاورزی 7107165 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 17:45 - 18:00 ترم اول 1395
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در مدیریت کشاورزی 7107158 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 18:00 - 18:15 ترم اول 1395
مدیریت کشاورزی تکمیلی 7107162 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 16:30 - 16:45 ترم اول 1395
مدیریت مزرعه 7107101 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/28 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده 7105210 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 14:15 - 14:30 ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1