اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید خانعلی

مجید خانعلی

مجید خانعلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اصغرزاده احسان تشخیص برخط گیاه اصلی از علف هرز با استفاده از ماشین بینایی در ردیف های ذرت و آفتابگردان کارشناسی ارشد
الهامی بهزاد بهینه یابی ومدل سازی شاخص های انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید عدس و نخود آبی در استان اصفهان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد
الکریطی حیدر پهنه‌بندی آلاینده SO2وNOx در نیروگاه سیکل ترکیبی منتظر قائم کارشناسی ارشد
گلچین کماکلی سپیده بررسی مصرف انرژی، شاخص های اقتصادی و زیست محیطی در پرورش ماهیان گرمابی به روش ارزیابی چرخه زندگی.مطالعه موردی: استان گیلان کارشناسی ارشد
زند سجاد مقایسه کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار استان البرز به کمک تحلیل پوششی داده و مدلسازی شاخص‌های انرژی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن‌ها با تکنیک‌های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد
خاکپور گیگلو عسگر مدل سازی و بررسی آزمایشگاهی فرآیند خشک شدن بسترسیالی جریان قالبی ذرت کارشناسی ارشد
یوسفی نژاد استادکلایه مجید ارزیابی انرژی مصرفی و انتشار آلاینده‌های کارخانه‌های اصلی تولید سیگار در ایران کارشناسی ارشد
عربی محمد Modeling fluid bed drying of poplar wood particles using computational fluid dynamic (CFD)
عزیزی دره چی محمد Modeling of global solar radiation in Iran based on artificial neural network کارشناسی ارشد
محمدنیا گالشکلامی مهدیه ارزیابی انرژی مصرفی و شاخص های زیست محیطی تولید کیک و کلوچه در استان گیلان کارشناسی ارشد
شرافت مهرناز Modeling and optimization of energy consumption and life cycle assessment of production and processing of tea in Guilan province کارشناسی ارشد
اسلامی هادی مطالعه انرژی مصرفی، تحلیل اقتصادی و ارزیابی چرخه زیستی در تولید ذرت بذری هیبرید کارشناسی ارشد
صادقی هیوا پتانسیل¬سنجی انرژی هیبرید خورشیدی-بادی و ارائه طرح نیروگاه هیبریدی در استان البرز جهت تامین برق گلخانه مدل کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت پیشرفته 7109387 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ارزیابی چرخه زیست 7109368 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پتانسیل سنجی و بازدهی انرژی های تجدیدپذیر 7109468 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 7109316 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
ماشین های کشاورزی عمومی 7109235 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
انتقال حرارت 7109171 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/27 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 7109317 1 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1396
انتقال حرارت 7109171 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 7109317 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
استاتیک 7109008 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1