اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کرامت اله رضائی تیره شبانکاره

کرامت اله رضائی تیره شبانکاره

کرامت اله رضائی تیره شبانکاره    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پورکاظمی. مریم تأثیر ترکیب فاز روغنی ( Oil blend ) بر روی پایداری امولسیون پرتقالی در نوشابه نهایی کارشناسی ارشد
جناب احسان مقایسه کیفیتی روغن کانولای استحصالی با دی اکسید کربن فوق بحرانی و هگزان کارشناسی ارشد
قنبرزاده بابک بررسی ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی فیلم های زئینی
برش‌نورد پریچهر ردپای باد کارشناسی
جعفری جمیل تحقیق در نسخه خطی تراجم الالفاظ و اللغات القرآنیه و تصحیح آن بر اساس مفردات راغب و وجودالقرآن حبیش تفلیس کارشناسی ارشد
کزازی حسین استخراج اسانسهای گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی گازکربنیک کارشناسی ارشد
قربانزاده رامین بهینه سازی فرایند استخراج آبی روغن هسته انار کارشناسی ارشد
رئوف رضا فلوراید
بصیرت زهره بررسی تاثیر مواد جامد محلول در آب بر روی خواص کیفی ماءالشعیر کارشناسی ارشد
مولائی اسکوئی سیده زهرا کاهش ترکیب سمی آمیگدالین در روغن بادام کوهی ایران کارشناسی ارشد
آهنچی همدانی سیده میترا بررسی کیفیت روغن و پروفیل اسیدهای چرب موجود در پوست تازه‏ پسته‏ ارقام تجاری ایران کارشناسی ارشد
شیرازی سمیه بررسی کاربرد روغن هسته انگور در ساختار فیزیکی و شیمیایی و خواص حسی و کارشناسی ارشد
شیرازی سمیه بررسی کاربرد روغن هسته انگور در ساختار فیزیکی و شیمیایی و خواص حسی وپایداری اسیدهای چرب غیر اشباع در بستنی کارشناسی ارشد
رضوان پناه شیلا اثر استخراج به روش تقطیر با آب و ماکروویو بر میزان و کیفیت اسانس بدست آمده از دو گونه مرزه تابستانه و کوهی کارشناسی ارشد
کجیاف صدیقه تاثیر رژیم غذائی بر ساختمانهای دهان
بنیان طاهره دندانپزشکی و بیماریهای دهان
قراگوزلو علی حجم و تبلیغات کارشناسی
پیمان پور غزال بهینه سازی فرمول پخت نان رژیمی یولاف کارشناسی ارشد
یزدانی مجتبی حقیقت زیبا کارشناسی
گلمکانی محمدتقی اثر روشهای مختلف استخراج ( تقطیر با آب, به کمک مایکرو ویو و به کمک امواج مافوق صوت) بر راندمان استحصال اسانسی آویشن باغی و شیرازی و مقایسه کیفی اسانس های استخراج شده کارشناسی ارشد
حیدری محمد علی موضوع عملی: حجم و لحظه . موضوع نظری: تکنیک و ساخت حجمهای ریخته گی کارشناسی
صنیعی آباده مسعود روشهای آزمایشگاهی در بیماریهای دهان‎34th Chaptel of Burket`s oral Medicine
کرمی مصطفی تاثیر افزودن آنزیم لیپاز و مدت زمان رسانیدن بر ترکیب درصد اسیدهای چرب ، ریز ساختار، رئولوژی، خواص فیز یکوشیمیایی و حسّی پنیر UF-Feta
کریمی مهری دستگاه Fu کارشناسی ارشد
عباسی هاجر استخراج روغن هسته انار با استفاده از دو روش حلال آلی و سیال فوق بحرانی CO2 و مقایسه کمی و کیفی تعدادی از ترکیبات حاصل کارشناسی ارشد
هومن ثقفی هوشنگ رادیولوستی های شبه کیست منفرد که الزاماً به دندان متصل نیستند و رادیولوستی های دورتاج دندان
چودار مقدس هومن اثر حجم فرآیند بر میزان بازیافت محصول در استخراج آبی روغن بادام کوهی کارشناسی ارشد
سمواتی وحید بررسی تأثیر غلظت و نوع شیرین کننده‌ها بر روی خواص رئولوژیکی سیستمهای هیدروکلوئیدی موجود در مواد غذایی کارشناسی ارشد
زندیان گروسی ویدا بیماریهای ژنتیک اثر اختلافات سیستمیک روی دندانها نئوپلازیهای برخیم ژنرالیزه
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی کربوهیدرات ها 7106243 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
تکنولوژی روغن 7106051 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شیمی مواد غذایی 2 7106291 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
استخراج و خالص سازی پیشرفته 7106247 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شیمی لیپیدها 7106075 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان انگلیسی تخصصی 7106071 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تجزیه مواد غذایی 7106034 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
شیمی مواد غذایی 1 7106290 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش های آزمایشگاهی پیشرفته 7106187 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
تجزیه مواد غذایی 7106034 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تجزیه مواد غذایی 7106034 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1