اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کرامت اله رضائی تیره شبانکاره

کرامت اله رضائی تیره شبانکاره

کرامت اله رضائی تیره شبانکاره    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پورکاظمی. مریم تأثیر ترکیب فاز روغنی ( Oil blend ) بر روی پایداری امولسیون پرتقالی در نوشابه نهایی کارشناسی ارشد
جناب احسان مقایسه کیفیتی روغن کانولای استحصالی با دی اکسید کربن فوق بحرانی و هگزان کارشناسی ارشد
سیده میترا آهنچی همدانی بررسی کیفیت روغن و پروفیل اسیدهای چرب موجود در پوست تازه‏ پسته‏ ارقام تجاری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
سیده میترا آهنچی همدانی بررسی کیفیت روغن و پروفیل اسیدهای چرب موجود در پوست تازه‏ پسته‏ ارقام تجاری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
سیده میترا آهنچی همدانی بررسی کیفیت روغن و پروفیل اسیدهای چرب موجود در پوست تازه‏ پسته‏ ارقام تجاری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
قنبرزاده بابک بررسی ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی فیلم های زئینی
پریچهر برش‌نورد ردپای باد کارشناسی دانلود 1382
پریچهر برش‌نورد ردپای باد کارشناسی دانلود 1382
زهره بصیرت بررسی تاثیر مواد جامد محلول در آب بر روی خواص کیفی ماءالشعیر کارشناسی ارشد 1383
طاهره بنیان دندانپزشکی و بیماریهای دهان دکتری 1360
طاهره بنیان دندانپزشکی و بیماریهای دهان دکتری 1360
برش‌نورد پریچهر ردپای باد کارشناسی
غزال پیمان پور بهینه سازی فرمول پخت نان رژیمی یولاف کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
غزال پیمان پور بهینه سازی فرمول پخت نان رژیمی یولاف کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
پورکاظمی. مریم تأثیر ترکیب فاز روغنی ( Oil blend ) بر روی پایداری امولسیون پرتقالی در نوشابه نهایی کارشناسی ارشد دانلود 1383
پورکاظمی. مریم تأثیر ترکیب فاز روغنی ( Oil blend ) بر روی پایداری امولسیون پرتقالی در نوشابه نهایی کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرزانه تدین مطالعه میزان پلی‌فنل‌کل، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و تأثیر عملیات حرارتی سنتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/27
جمیل جعفری تحقیق در نسخه خطی تراجم الالفاظ و اللغات القرآنیه و تصحیح آن بر اساس مفردات راغب و وجودالقرآن حبیش تفلیس کارشناسی ارشد دانلود 1377
جمیل جعفری تحقیق در نسخه خطی تراجم الالفاظ و اللغات القرآنیه و تصحیح آن بر اساس مفردات راغب و وجودالقرآن حبیش تفلیس کارشناسی ارشد دانلود 1377
جعفری جمیل تحقیق در نسخه خطی تراجم الالفاظ و اللغات القرآنیه و تصحیح آن بر اساس مفردات راغب و وجودالقرآن حبیش تفلیس کارشناسی ارشد
احسان جناب مقایسه کیفیتی روغن کانولای استحصالی با دی اکسید کربن فوق بحرانی و هگزان کارشناسی ارشد دانلود 1384
هومن چودار مقدس اثر حجم فرآیند بر میزان بازیافت محصول در استخراج آبی روغن بادام کوهی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
هومن چودار مقدس اثر حجم فرآیند بر میزان بازیافت محصول در استخراج آبی روغن بادام کوهی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
محمد علی حیدری موضوع عملی: حجم و لحظه . موضوع نظری: تکنیک و ساخت حجمهای ریخته گی کارشناسی دانلود 1380
محمد علی حیدری موضوع عملی: حجم و لحظه . موضوع نظری: تکنیک و ساخت حجمهای ریخته گی کارشناسی دانلود 1380
کزازی حسین استخراج اسانسهای گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی گازکربنیک کارشناسی ارشد
قربانزاده رامین بهینه سازی فرایند استخراج آبی روغن هسته انار کارشناسی ارشد
رئوف رضا فلوراید
شیلا رضوان پناه اثر استخراج به روش تقطیر با آب و ماکروویو بر میزان و کیفیت اسانس بدست آمده از دو گونه مرزه تابستانه و کوهی کارشناسی ارشد دانلود 1386
شیلا رضوان پناه اثر استخراج به روش تقطیر با آب و ماکروویو بر میزان و کیفیت اسانس بدست آمده از دو گونه مرزه تابستانه و کوهی کارشناسی ارشد دانلود 1386
رضا رئوف فلوراید دکتری 1359
رضا رئوف فلوراید دکتری 1359
مجتبی یزدانی حقیقت زیبا کارشناسی دانلود 1382
مجتبی یزدانی حقیقت زیبا کارشناسی دانلود 1382
ویدا زندیان گروسی بیماریهای ژنتیک اثر اختلافات سیستمیک روی دندانها نئوپلازیهای برخیم ژنرالیزه دکتری 1360
ویدا زندیان گروسی بیماریهای ژنتیک اثر اختلافات سیستمیک روی دندانها نئوپلازیهای برخیم ژنرالیزه دکتری 1360
بصیرت زهره بررسی تاثیر مواد جامد محلول در آب بر روی خواص کیفی ماءالشعیر کارشناسی ارشد
مولائی اسکوئی سیده زهرا کاهش ترکیب سمی آمیگدالین در روغن بادام کوهی ایران کارشناسی ارشد
آهنچی همدانی سیده میترا بررسی کیفیت روغن و پروفیل اسیدهای چرب موجود در پوست تازه‏ پسته‏ ارقام تجاری ایران کارشناسی ارشد
شیرازی سمیه بررسی کاربرد روغن هسته انگور در ساختار فیزیکی و شیمیایی و خواص حسی وپایداری اسیدهای چرب غیر اشباع در بستنی کارشناسی ارشد
شیرازی سمیه بررسی کاربرد روغن هسته انگور در ساختار فیزیکی و شیمیایی و خواص حسی و کارشناسی ارشد
وحید سمواتی بررسی تأثیر غلظت و نوع شیرین کننده‌ها بر روی خواص رئولوژیکی سیستمهای هیدروکلوئیدی موجود در مواد غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1385
سمیه شیرازی بررسی کاربرد روغن هسته انگور در ساختار فیزیکی و شیمیایی و خواص حسی و کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/03
سمیه شیرازی بررسی کاربرد روغن هسته انگور در ساختار فیزیکی و شیمیایی و خواص حسی وپایداری اسیدهای چرب غیر اشباع در بستنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/03
رضوان پناه شیلا اثر استخراج به روش تقطیر با آب و ماکروویو بر میزان و کیفیت اسانس بدست آمده از دو گونه مرزه تابستانه و کوهی کارشناسی ارشد
کجیاف صدیقه تاثیر رژیم غذائی بر ساختمانهای دهان
مسعود صنیعی آباده روشهای آزمایشگاهی در بیماریهای دهان‎34th Chaptel of Burket`s oral Medicine دکتری 1365
مسعود صنیعی آباده روشهای آزمایشگاهی در بیماریهای دهان‎34th Chaptel of Burket`s oral Medicine دکتری 1365
بنیان طاهره دندانپزشکی و بیماریهای دهان
هاجر عباسی استخراج روغن هسته انار با استفاده از دو روش حلال آلی و سیال فوق بحرانی CO2 و مقایسه کمی و کیفی تعدادی از ترکیبات حاصل کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/25
عمار عبدالحسن جعفرالظالمی بررسی اثرات چند گیاه (جعفری، پیاز، نعناع و چای ایرانی) بر روی جذب سرب در بدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/4/20
قراگوزلو علی حجم و تبلیغات کارشناسی
پیمان پور غزال بهینه سازی فرمول پخت نان رژیمی یولاف کارشناسی ارشد
علی قراگوزلو حجم و تبلیغات کارشناسی دانلود 1383
علی قراگوزلو حجم و تبلیغات کارشناسی دانلود 1383
رامین قربانزاده بهینه سازی فرایند استخراج آبی روغن هسته انار کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
رامین قربانزاده بهینه سازی فرایند استخراج آبی روغن هسته انار کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
رامین قربانزاده بهینه سازی فرایند استخراج آبی روغن هسته انار کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
بابک قنبرزاده بررسی ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی فیلم های زئینی دکتری دانلود 1385
صدیقه کجیاف تاثیر رژیم غذائی بر ساختمانهای دهان دکتری 1364
صدیقه کجیاف تاثیر رژیم غذائی بر ساختمانهای دهان دکتری 1364
مهری کریمی دستگاه Fu کارشناسی ارشد دانلود 1367
حسین کزازی استخراج اسانسهای گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی گازکربنیک کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسین کزازی استخراج اسانسهای گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی گازکربنیک کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمدتقی گلمکانی اثر روشهای مختلف استخراج ( تقطیر با آب, به کمک مایکرو ویو و به کمک امواج مافوق صوت) بر راندمان استحصال اسانسی آویشن باغی و شیرازی و مقایسه کیفی اسانس های استخراج شده کارشناسی ارشد دانلود 1386
یزدانی مجتبی حقیقت زیبا کارشناسی
گلمکانی محمدتقی اثر روشهای مختلف استخراج ( تقطیر با آب, به کمک مایکرو ویو و به کمک امواج مافوق صوت) بر راندمان استحصال اسانسی آویشن باغی و شیرازی و مقایسه کیفی اسانس های استخراج شده کارشناسی ارشد
حیدری محمد علی موضوع عملی: حجم و لحظه . موضوع نظری: تکنیک و ساخت حجمهای ریخته گی کارشناسی
صنیعی آباده مسعود روشهای آزمایشگاهی در بیماریهای دهان‎34th Chaptel of Burket`s oral Medicine
کرمی مصطفی تاثیر افزودن آنزیم لیپاز و مدت زمان رسانیدن بر ترکیب درصد اسیدهای چرب ، ریز ساختار، رئولوژی، خواص فیز یکوشیمیایی و حسّی پنیر UF-Feta
کریمی مهری دستگاه Fu کارشناسی ارشد
سیده زهرا مولائی اسکوئی کاهش ترکیب سمی آمیگدالین در روغن بادام کوهی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/18
سیده زهرا مولائی اسکوئی کاهش ترکیب سمی آمیگدالین در روغن بادام کوهی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/18
عباسی هاجر استخراج روغن هسته انار با استفاده از دو روش حلال آلی و سیال فوق بحرانی CO2 و مقایسه کمی و کیفی تعدادی از ترکیبات حاصل کارشناسی ارشد
هومن ثقفی هوشنگ رادیولوستی های شبه کیست منفرد که الزاماً به دندان متصل نیستند و رادیولوستی های دورتاج دندان
چودار مقدس هومن اثر حجم فرآیند بر میزان بازیافت محصول در استخراج آبی روغن بادام کوهی کارشناسی ارشد
هوشنگ هومن ثقفی رادیولوستی های شبه کیست منفرد که الزاماً به دندان متصل نیستند و رادیولوستی های دورتاج دندان دکتری 1360
هوشنگ هومن ثقفی رادیولوستی های شبه کیست منفرد که الزاماً به دندان متصل نیستند و رادیولوستی های دورتاج دندان دکتری 1360
سمواتی وحید بررسی تأثیر غلظت و نوع شیرین کننده‌ها بر روی خواص رئولوژیکی سیستمهای هیدروکلوئیدی موجود در مواد غذایی کارشناسی ارشد
زندیان گروسی ویدا بیماریهای ژنتیک اثر اختلافات سیستمیک روی دندانها نئوپلازیهای برخیم ژنرالیزه
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی کربوهیدرات ها 7106243 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
تکنولوژی روغن 7106051 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شیمی مواد غذایی 2 7106291 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
استخراج و خالص سازی پیشرفته 7106247 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شیمی لیپیدها 7106075 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان انگلیسی تخصصی 7106071 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تجزیه مواد غذایی 7106034 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
شیمی مواد غذایی 1 7106290 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش های آزمایشگاهی پیشرفته 7106187 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
تجزیه مواد غذایی 7106034 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تجزیه مواد غذایی 7106034 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1