اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

لیلا تبریزی رائینی

لیلا تبریزی رائینی

لیلا تبریزی رائینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 433
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زینب رسولی : اثر کودهای آلی و روش تکثیر بر ویژگی¬های رشد و عملکرد کمی و کیفی استویا (Stevia rebaudiana Bert.) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
رسولی زینب : اثر کودهای آلی و روش تکثیر بر ویژگی¬های رشد و عملکرد کمی و کیفی استویا (Stevia rebaudiana Bert.) کارشناسی ارشد
حطری زهرا بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی کاکوتی L.) tenuior Ziziphora ( با استفاده از ویژگی های مورفولوژیک و نشانگر مولکولیRAPD کارشناسی ارشد
گرزین زهرا Study of Echinacea purpurea herbal extract in honey bee (Apis mellifera) nutrition and its effect on the immune system کارشناسی ارشد
هاشمی عباس ارزیابی پاسخ دما – رطوبتی، انبارداری، استقرار و تولید بذر اسفرزه (Plantago ovata) کارشناسی ارشد
مهدی پور دره محمد هادی بهینه سازی رشد، عملکرد و تولید آلکالوئیدهای گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus L.) با کاربرد نهاده های کودی در شرایط برگزدایی کارشناسی ارشد
محمد هادی مهدی پور دره بهینه سازی رشد، عملکرد و تولید آلکالوئیدهای گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus L.) با کاربرد نهاده های کودی در شرایط برگزدایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/29
عباس هاشمی ارزیابی پاسخ دما – رطوبتی، انبارداری، استقرار و تولید بذر اسفرزه (Plantago ovata) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی گیاهان دارویی 7103101 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اکولوژی 7103016 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تولید ارگانیک محصولات باغبانی 7103337 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
فیزیولوژی گیاهان دارویی 7103101 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (08:00 - 09:00) ترم اول 1396
اکولوژی 7103016 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
انسان و محیط زیست 7103150 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار 1 7103073 1 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/05 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
سمینار 2 7103074 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/05 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
اکولوژی 7103016 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
انسان و محیط زیست 7103150 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
سمینار 1 7103073 1 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
سمینار 2 7103074 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1395
طراحی سیستمهای کشت و صنعت گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری 7103250 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1