اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرتضی آغباشلو

مرتضی آغباشلو

مرتضی آغباشلو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
غفور آبسالان بررسی خشک کردن پلت تولیدشده توسط اکسترودر در خشک کن لایه نازک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/05
قلیخانی ابوالفضل توسعه و ارزیابی خشک‌کن لایه نازک مجهز به سامانه تولید امواج مایکروویو و تصویربرداری بر خط کارشناسی ارشد
عرب چادگانی اسماعیل Design and construction of forced convection solar dryer equipped with linear parabolic collector and vacuum tube absorber کارشناسی ارشد
محمدرضا براتی تحلیل ترمودینامیکی تولید الکتریسیته از زباله‌های جامد شهری با استفاده از روش هضم بی هوازی کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
محمدی مظفری پیام Design, implementation, and evaluation of an android app. for smartphones to assess personal dietary کارشناسی ارشد
محمد حاجی زاده طبقه بندی عسل‌های منشا گیاهی مختلف و عسل تقلبی با استفاده از یک سامانه ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/21
قاسم خانی حمید طراحی، ساخت و ارزیابی تحلیل اکسرژی یک خشک کن دوار سینی دار آزمایشگاهی برای میوه (مطالعه موردی : سیب) دکتری
خراسانی زاده زینب Energy and exergy simulation, analysis and evaluation of flat plate solar collectors for a model poultry house کارشناسی ارشد
حسینی سینا تحلیل اکسرژی فرآیند تولید بیودیزل به کمک یک سامانه فراصوت کارشناسی ارشد
محمدی عیسی بررسی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تولید شیر پاستوریزه به روش چرخه حیات مطالعه موردی شرکت لبنیاتی شبنم کلاله
حکیمی ایلخچی علی Design, implementation, and evaluation of an app. for android smartphone to evaluate quality of beef کارشناسی ارشد
دادک علی Presenting thermodynamic model for microbial fuel cells کارشناسی ارشد
آبسالان غفور بررسی خشک کردن پلت تولیدشده توسط اکسترودر در خشک کن لایه نازک کارشناسی ارشد
نصیری فرشید تحلیل اکسرژی خط فرآوری پنیر به روش فراپالایش کارشناسی ارشد
جعفریانی جوکندان مجید تحلیل اکسرژی خط تولید ماست کارخانه پگاه آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
نامداری مجید Optimization of sugar beet production using imperialist competitive algorithm in order to evaluate the life cycle of sugar production. Case study: Hamadan sugar beet factory
حاجی زاده محمد طبقه بندی عسل‌های منشا گیاهی مختلف و عسل تقلبی با استفاده از یک سامانه ماشین کارشناسی ارشد
مجرب صوفیان محمد تحلیل اکسرژی خط فرآوری شیر با ماندگاری طولانی کارخانه پگاه آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
موسوی اول هاشم مدل‌سازی و بهینه‌سازی تولید کلزا با استفاده از سامانه استنتاج فازی- عصبی- ژنتیکی؛ مطالعه موردی استان مازندران
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سامانه های تبرید و سردخانه 7109315 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1396
ماشین های صنایع غذایی 1 7109331 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/05 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1396
زیست سوخت های تکمیلی 7109397 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ترمودینامیک 7109036 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1396
محصولات بیوانرژی 7109395 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اکسرژی 7109430 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
موازنه انرژی و مواد 7109314 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
ترمودینامیک 1 7109157 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ترمودینامیک پیشرفته 7109386 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/23 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
محصولات بیوانرژی 7109395 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اکسرژی 7109430 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
ماشین ها و تجهیزات فرآوری مواد غذایی 7109264 3 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
موازنه انرژی و مواد 7109314 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/25 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
ترمودینامیک 1 7109157 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1