اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آرش ملکیان

آرش ملکیان

آرش ملکیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرادی احسان Presenting a system dynamics model to simulate desertification (Case Study: Fidoye-Garmosht plain) کارشناسی ارشد
صادقی آزاد ارزیابی و پایش تخریب اراضی و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت آب زیرزمینی حوزه آبخیز دریاچه زریبار کارشناسی ارشد
رفیعی ساردوئی الهام Evaluating impacts of changes in climate and land use on frequency and intensity of extreme flows (Case Study: Qaresoo Watershed of Kermanshah)
بذرافکن الهه پیش بینی دبی اوج در حوضه های فاقد آمار مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از برخی پارامترهای هیدرولوژیک و فیزیکی کارشناسی ارشد
امیر عضدی امیر رضا ارزیابی پتانسیل خطر بیابان زایی با استفاده ازدو مدل MEDALUS وIMDPA (مطالعه موردی: منطقه شکرویه در استان فارس ) کارشناسی ارشد
توغدری آنه محمد مدیریت بهینه منابع آب در مناطق خشک با رویکرد بهینه سازی قیمت آب (مطالعه موردی دامغان) کارشناسی ارشد
بختیاری عنایت بهرام ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های ترکیبی دراستیک اصلاح‌شده، رگرسیون لجستیک و تحلیل سلسله مراتبی¬دراستیک (مطالعه موردی: دشت هشتگرد) کارشناسی ارشد
چوبین بهرام تاثیر سیگنال‌های اقلیمی بزرگ مقیاس بر بارش در حوزه آبخیز مهارلو- بختگان کارشناسی ارشد
فرخ زاده بهنوش برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب به منظور ارائه الگوی بهینه بهره برداری(مطالعه موردی حوضه همدان-بهار)
محمدعسگری حسین ارزیابی کارایی مدل عددیGOCART و داده‌های سنجش از دور در پیش‌بینی و برآورد غلظت ذرات PM10
قره چایی حمیدرضا ارزیابی کمی اثرات تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت های انسانی بر رواناب کارشناسی ارشد
اوسطی خالد نقش جریان های خروجی از سازندهای کارستی در هیدروگراف رودخانه (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سراب کرخه)
کیخسروی راضیه پهنه بندی کیفی آب های زیرزمینی با روش های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سبزوار) کارشناسی ارشد
حیدری رنگین برآورد سیل در حوضه های بزرگ با استفاده از مدل TREX (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سفیدرود) کارشناسی ارشد
تحویلی نایینی زهرا Identification of potential Rainwater Harvesting sites in Arid and Simi Arid Regions Using Decision Making techniques (case study: Anarak plain) کارشناسی ارشد
نوری زهرا بررسی تاثیر اقدامات مدیریتی بر کیفیت آب های سطحی ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمره، رودخانه سیمره) کارشناسی ارشد
پیش یار سارا Determination of Effective Biophysical Indices of Desertification Using Analytic Hierarchy Process in Kashan کارشناسی ارشد
نخعی نژادفرد سارا تاثیر کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی شمال غرب استان خراسان جنوبی کارشناسی ارشد
منبری سعیده پایش تغییرات کیفیت آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد
بخشایش صفا بررسی اثرات کشاورزی در تخریب واحیای اراضی بیابانی(مطالعه موردی: کاشان) کارشناسی ارشد
حسینی گزیر عبدالواحد تعیین حریم کیفی چاه های شرب دشت رودان با استفاده از مدل WhAEM کارشناسی ارشد
آذره علی Modeling climate change impacts on groundwater deflection and land degradation (Case Study: Qazvin plain)
شهبازی علی مدیریت رواناب شهری بمنظور کاهش خطرات با استفاده از مدل SWMM (منطقه مورد مطالعه: شهر ماهدشت) کارشناسی ارشد
معافی رابری علی طراحی بهینه ابعاد سیل برگردان مبتنی بر خصوصیات حوزه آبخیز بالادست (مطالعه موردی: سیل برگردان غرب تهران) کارشناسی ارشد
سالاری فاطمه مدل‌سازی و تحلیل شبکه تصدی‌گری منابع آب در حوزه آبخیز (مطالعه موردی : حوزه آبخیز رزین در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد
عینلو فاطمه اثر تغییر کاربری و توسعه شهری بر تولید رواناب (مطالعه موردی: شهر زنجان) کارشناسی ارشد
نرماشیری فاطمه بررسی پیامدهای برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی و اثرات زیست محیطی رودخانه (مطالعه موردی کرمان) کارشناسی ارشد
شریفی زمیدانی فریبا بررسی کاربرد هیدروژل ها در احیای نواحی بیابانی کارشناسی ارشد
کاظم زاده اسبفروشانی مجید Evaluation of climate change impacts on hydrological characteristics of watershed کارشناسی ارشد
معظمی محمد ارزیابی اثربخشی سامانه های پخش سیلاب با شبیه سازی ترکیبی جریان سطحی و زیرزمینی
نصرالهی محمد آسیب پذیری و ریسک خشکارزیابی خطر،سالی (مطالعه موردی: استان سمنان) کارشناسی ارشد
نقیبی محمد نوید پهنه بندی کیفیت آب های زیرزمینی دشت رفسنجان کارشناسی ارشد
صمدی قشلاق چائی محمود بررسی نقش عومل ژئومرفولوژی درفراوانی چشمه¬های کارستیک درمنطقه البرز مرکزی با استفاده ازGIS کارشناسی ارشد
رحیمی مرجان مکان یابی مناطق مناسب جهت دفن زباله در مناطق خشک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل تحلیل سلسل مراتبی (AHP) مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه کرمان کارشناسی ارشد
مرادنژادی مریم تاثیر سناریوهای مختلف بهره برداری جنگل بر ویژگی‏های سیل حوزه‏های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
غفاری شیروان مژده پیش‌بینی مشخصه‌های خشکسالی هواشناسی با استفاده از آنالیز سری‌های زمانی و سیستم‌های هوشمند (مطالعه موردی: شرق ایران) کارشناسی ارشد
برجی حسن‌گاویار مسلم Using System Dynamics Approach for Analysis of Water Resources Protection Policies in Arid And Semiarid Regions (A case study: Kouhdasht plain) کارشناسی ارشد
اصغرزاده مهتاب کاربرد مدل SWMM در جمع آوری و دفع سیلاب های شهری (مطالعه موردی منطقه تجریش) کارشناسی ارشد
غلامی رستم مهدی Efficiency Evaluation of large – scale Climatic Signals on Tehran Metropolitan Precipitation Forecasting کارشناسی ارشد
قنبری مهدی بررسی پتانسیل آسیب پذیری و تخریب کیفیت منابع آب زیرزمینی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی:دشت سمنان) کارشناسی ارشد
ده بزرگی مه رو مقایسه و ارزیابی کارایی شاخص های اقلیمی خشکسالی جهت پهنه بندی شدت خشکسالی و پیش بینی آن با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در مناطق مختلف اقلیمی ایران کارشناسی ارشد
میردشتوان مهسا اثرات سناریوهای مختلف تغییرات اقلیمی بر روی رواناب(مطالعه موردی: حوزه آبخیز دریاچه ارومیه) کارشناسی ارشد
قنبری نگار بررسی نقش کشاورزی در بیابانزایی منطقه مهران کارشناسی ارشد
رستمی نورالدین مدل سازی رابطه بین بارش موثر و هیدروگراف سیلاب به روش احتمالات مرکب
رزندی یوسف بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شبیه-سازی رفتار آبخوان توسط مدل Modflow (مطالعه موردی: دشت ورامین) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه