اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی جنوبی

مهدی جنوبی

مهدی جنوبی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرناز اصلاح توسعه و بررسی خصوصیات چسب طبیعی پروتئین سویای اصلاح شده با مواد شیمیایی و نانوسلولز، ساخت، برهم کنش و کاربرد آن در تخته لایه دکتری دانلود 1395/06/24
فرناز اصلاح توسعه و بررسی خصوصیات چسب طبیعی پروتئین سویای اصلاح شده با مواد شیمیایی و نانوسلولز، ساخت، برهم کنش و کاربرد آن در تخته لایه دکتری دانلود 1395/06/24
افشاری افسانه بهینه سازی عملیات روکشزنی تخته‌خرده‌چوب با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد
افسانه افشاری بهینه سازی عملیات روکشزنی تخته‌خرده‌چوب با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
افسانه افشاری بهینه سازی عملیات روکشزنی تخته‌خرده‌چوب با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مهران بابایی تهیه و بررسی نانو چندسازه زیستی تقویت شده با نانو فیبر‌های سلولزی اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
مهران بابایی تهیه و بررسی نانو چندسازه زیستی تقویت شده با نانو فیبر‌های سلولزی اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
اذر حقیقی پشتیری بررسی اشباع پذیری چوب صنوبر با نانوکریستال سلولز ( CNC ) و اثر آن بر مقاومتهای زیستی و فیزیکی دکتری دانلود 1395/11/27
اذر حقیقی پشتیری بررسی اشباع پذیری چوب صنوبر با نانوکریستال سلولز ( CNC ) و اثر آن بر مقاومتهای زیستی و فیزیکی دکتری دانلود 1395/11/27
محمد ربیعی The possibility of using a new protein-based fat reinforced with cellulose nanocrystal substitute in the formulation of a dietary mayonnaise sauce کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
محمد ربیعی The possibility of using a new protein-based fat reinforced with cellulose nanocrystal substitute in the formulation of a dietary mayonnaise sauce کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
زهره عرازنیا Determination of color changes and smell in In the particle board made from bagasse کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
بهرامی راد علیرضا تهیه نانوکامپوزیت نشاسته، رس و کربنات کلسیم برای کنترل فساد میکروبی ماهی کپور نقره ای نگهداری شده در دمای یخچال کارشناسی ارشد
کلائی مؤخر فاطمه Effect of Multilayer Soy Protein/CNF-Wax Nanocomposite Coating on Properties of Packaging Paper کارشناسی ارشد
فرزاد کیان حذف ناخالصی آب توسط غشاء نانو کریستال سلولزی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
فاطمه کلائی مؤخر Effect of Multilayer Soy Protein/CNF-Wax Nanocomposite Coating on Properties of Packaging Paper کارشناسی ارشد دانلود 94/11/14
مسعود گرامی بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از باگاس تیمار شده با ماده حفاظتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
مسعود گرامی بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از باگاس تیمار شده با ماده حفاظتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
اله دادی مریم Investigation on physical- mechanical properties of composite produced from bagasse pulp and poly lactic acid by twin screw extruder کارشناسی ارشد
گرامی مسعود بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده ساخته شده از باگاس تیمار شده با ماده حفاظتی کارشناسی ارشد
غلامرضا مهدیخانلو بررسی نقش طراحی بر شاخص های بازار و تولید مبلمان ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
بابایی مهران تهیه و بررسی نانو چندسازه زیستی تقویت شده با نانو فیبر‌های سلولزی اصلاح شده کارشناسی ارشد
الهام نادعلی خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه های چوب پلاستیک بازیافت شده و تهیه مدل ریاضی خواص آنها دکتری دانلود 1395/06/29
الهام نادعلی خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه های چوب پلاستیک بازیافت شده و تهیه مدل ریاضی خواص آنها دکتری دانلود 1395/06/29
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه