اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید مهدی حشمت الواعظین

سید مهدی حشمت الواعظین

سید مهدی حشمت الواعظین    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 32249312 داخلی 362
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هندوکلایی آرش Estimating Financial Value of Hyrcanian Forests Based on Site Quality in Goraz-bon District of Kheyroud کارشناسی ارشد
آرش داعی ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد درختان چنار در پالایش گرد و غبار هوا (مطالعه موردی: خیابان ولی‌عصر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
آرش داعی ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد درختان چنار در پالایش گرد و غبار هوا (مطالعه موردی: خیابان ولی‌عصر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
آرش داعی ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد درختان چنار در پالایش گرد و غبار هوا (مطالعه موردی: خیابان ولی‌عصر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
رنجبر رسول تاثیر سطوح غیرتولیدی و غیرقابل بهره‌برداری در تعیین امکان برداشت و ارزش خالص فعلی(NPV) طرح‌های جنگلداری(مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
رسول رنجبر تاثیر سطوح غیرتولیدی و غیرقابل بهره‌برداری در تعیین امکان برداشت و ارزش خالص فعلی(NPV) طرح‌های جنگلداری(مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
نعلبندی قره قیه زیبا تعیین میزان ترسیب کربن خاک و محصول سرپا در جنگل خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی بخش نم خانه جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
قنبری سجاد بررسی تولید، برداشت، ارزش و بهره برداران محصولات غیرچوبی جنگلهای ارسباران؛ مطالعه موردی گونه¬های زغال اخته و فندق در حوزه¬های آبخیز کلیبرچای و ایلگنه چای کارشناسی ارشد
شقایق شعیبی بررسی اثرات تغییر تعرفه واردات چوب بر حفاظت از جنگل های شمال کشور کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/27
معصومه شعبان ارزش گذاری فضای سبز شهری با استفاده از روش قیمت گذاری هدونیک: مطالعه موردی منطقه جهانشهرکرج کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
معصومه شعبان ارزش گذاری فضای سبز شهری با استفاده از روش قیمت گذاری هدونیک: مطالعه موردی منطقه جهانشهرکرج کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
معصومه شعبان ارزش گذاری فضای سبز شهری با استفاده از روش قیمت گذاری هدونیک: مطالعه موردی منطقه جهانشهرکرج کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
شعیبی شقایق بررسی اثرات تغییر تعرفه واردات چوب بر حفاظت از جنگل های شمال کشور کارشناسی ارشد
سجاد قنبری بررسی تولید، برداشت، ارزش و بهره برداران محصولات غیرچوبی جنگلهای ارسباران؛ مطالعه موردی گونه¬های زغال اخته و فندق در حوزه¬های آبخیز کلیبرچای و ایلگنه چای کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/14
سجاد قنبری بررسی تولید، برداشت، ارزش و بهره برداران محصولات غیرچوبی جنگلهای ارسباران؛ مطالعه موردی گونه¬های زغال اخته و فندق در حوزه¬های آبخیز کلیبرچای و ایلگنه چای کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/14
سجاد قنبری بررسی تولید، برداشت، ارزش و بهره برداران محصولات غیرچوبی جنگلهای ارسباران؛ مطالعه موردی گونه¬های زغال اخته و فندق در حوزه¬های آبخیز کلیبرچای و ایلگنه چای کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/14
محمدزاده کاظم مطالعه مسایل اقتصادی – اجتماعی توسعه صنوبرکاری و ارایه راهکارهای مناسب برای تامین مصارف صنعتی کارخانجات صنایع چوب وکاغذ کشورمورد مطالعه : ایران، استان های آذربایجان غربی و شرقی کارشناسی ارشد
قهرمانی میثم Evaluatiing socio – economic and soil conservation aspects of agrisilvicultural system in Tangsorkh Basin, Boyerahmad county, Kohgiluyeh va Boyer-Ahmad province کارشناسی ارشد
فضل الهی محمدی مریم ارزیابی کیفی و مالی نهالستان های دولتی و خصوصی استان لرستان : مطالعه موردی نهالستان های زاغه و کلانتری کارشناسی ارشد
شعبان معصومه ارزش گذاری فضای سبز شهری با استفاده از روش قیمت گذاری هدونیک: مطالعه موردی منطقه جهانشهرکرج کارشناسی ارشد
آرش هندوکلایی Estimating Financial Value of Hyrcanian Forests Based on Site Quality in Goraz-bon District of Kheyroud کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه