اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید مهدی حشمت الواعظین

سید مهدی حشمت الواعظین

سید مهدی حشمت الواعظین    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 32249312 داخلی 362
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هندوکلایی آرش Estimating Financial Value of Hyrcanian Forests Based on Site Quality in Goraz-bon District of Kheyroud کارشناسی ارشد
رنجبر رسول تاثیر سطوح غیرتولیدی و غیرقابل بهره‌برداری در تعیین امکان برداشت و ارزش خالص فعلی(NPV) طرح‌های جنگلداری(مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
نعلبندی قره قیه زیبا تعیین میزان ترسیب کربن خاک و محصول سرپا در جنگل خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی بخش نم خانه جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
قنبری سجاد بررسی تولید، برداشت، ارزش و بهره برداران محصولات غیرچوبی جنگلهای ارسباران؛ مطالعه موردی گونه¬های زغال اخته و فندق در حوزه¬های آبخیز کلیبرچای و ایلگنه چای کارشناسی ارشد
شعیبی شقایق بررسی اثرات تغییر تعرفه واردات چوب بر حفاظت از جنگل های شمال کشور کارشناسی ارشد
محمدزاده کاظم مطالعه مسایل اقتصادی – اجتماعی توسعه صنوبرکاری و ارایه راهکارهای مناسب برای تامین مصارف صنعتی کارخانجات صنایع چوب وکاغذ کشورمورد مطالعه : ایران، استان های آذربایجان غربی و شرقی کارشناسی ارشد
قهرمانی میثم Evaluatiing socio – economic and soil conservation aspects of agrisilvicultural system in Tangsorkh Basin, Boyerahmad county, Kohgiluyeh va Boyer-Ahmad province کارشناسی ارشد
فضل الهی محمدی مریم ارزیابی کیفی و مالی نهالستان های دولتی و خصوصی استان لرستان : مطالعه موردی نهالستان های زاغه و کلانتری کارشناسی ارشد
شعبان معصومه ارزش گذاری فضای سبز شهری با استفاده از روش قیمت گذاری هدونیک: مطالعه موردی منطقه جهانشهرکرج کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه