اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مظاهر معین الدینی

مظاهر معین الدینی

مظاهر معین الدینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صبر ابوطالب بررسی انتشار ریزگردها در اثر تغییر کاربری اراضی کشاورزی جنوب شهر تهران کارشناسی ارشد
خسروپور اسماعیل Effect of air pollution on anatomical, physiological and biochemical properties of Platanus orientalis and Pinus eldarica in Tehran
سحر الکایی بهجتی مقایسه توانایی جذب برگی غبار، ترکیبات کربن و فلزات سنگین به‌وسیله گونه‌های توت کاکوزا، چنار، عرعر، اقاقیا، نارون در مناطق 3 و 6 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
صابر باغخانی پور ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی با کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای در برنامه ریزی آمایش سرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
جواد چاوک ارزیابی تغییرات زمانی- مکانی منشأهای طوفان‌های ریزگرد ( مطالعه موردی: شهر تهران ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
جواد چاوک ارزیابی تغییرات زمانی- مکانی منشأهای طوفان‌های ریزگرد ( مطالعه موردی: شهر تهران ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
اسماعیل خسروپور Effect of air pollution on anatomical, physiological and biochemical properties of Platanus orientalis and Pinus eldarica in Tehran دکتری دانلود 1395/03/29
احمد راستی بررسی نقش معادن شن و ماسه و محل دپو نخاله های ساختمانی بر کیفیت هوای شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
احمد راستی بررسی نقش معادن شن و ماسه و محل دپو نخاله های ساختمانی بر کیفیت هوای شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
احمد راستی بررسی نقش معادن شن و ماسه و محل دپو نخاله های ساختمانی بر کیفیت هوای شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
احمد راستی بررسی نقش معادن شن و ماسه و محل دپو نخاله های ساختمانی بر کیفیت هوای شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
سیذحسین سیدخرمی اولویت بندی بهینه ایستگاه های پیشنهادی پایش آلودگی هوا در شهر اراک با استفاده از مدل پرومته II و ANFIS کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/25
سیدخرمی سیذحسین اولویت بندی بهینه ایستگاه های پیشنهادی پایش آلودگی هوا در شهر اراک با استفاده از مدل پرومته II و ANFIS کارشناسی ارشد
باغخانی پور صابر ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی با کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای در برنامه ریزی آمایش سرزمین کارشناسی ارشد
ابوطالب صبر بررسی انتشار ریزگردها در اثر تغییر کاربری اراضی کشاورزی جنوب شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
عبداللطیف قوچی زاده نقش کانون های گردوغبار داخلی بر کیفیت هوای شهر قم کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/03
فرزانه میرزابیاتی Industrial waste management planning using a Material Flow Analysis (MFA) approach, a case study, of Nazarabad industrial estate, Alborz province, Iran. کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
فرزانه میرزابیاتی Industrial waste management planning using a Material Flow Analysis (MFA) approach, a case study, of Nazarabad industrial estate, Alborz province, Iran. کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
سارا مشهدی مقایسه کیفی ترپنوئید های منتشر شده در چهار تیپ جنگلی پهن‌برگ ( انجیلی- ممرز، ممرز، راش- ممرز و راش خالص) و یک تیب سوزنی‌برگ (درختان ارس) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه