اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدحسین امید

محمدحسین امید

محمدحسین امید    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حدادچی آرمان ارزیابی مدل های بر آورد بار بستر در رودخانه گرگانرود (حوضه چهل چای) کارشناسی ارشد
وحیدی الهام بررسی اثر پوشش گیاهی بر انتقال بار رسوب کف در کانال مستطیلی کارشناسی ارشد
گرد نوشهری امیر بررسی وضعیت و مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه ذوزنقه ای واگرا با آستانه انتهایی کارشناسی ارشد
انصاری پور امیرحسین بررسی خودپالایی جریان های رودخانه ای با توسعه و کاربرد مدل های ریاضی مطالعه موردی رودخانه پسیخان - گیلان کارشناسی ارشد
قاسمی امین Comparative study of the scour protection due to horizontal jet at the presence of Geonet and synthetic fibers کارشناسی ارشد
گوهری خلیلی ها امین بررسی مشخصات جهش هیدرولیکی بر روی بسترهای زبر کارشناسی ارشد
آسیابان پوریا بررسی اثر لایه‏بندی افقی در سدهای پاره‏سنگی به منظور بهبود انتقال بار بستر کارشناسی ارشد
چابک پور بناب جعفر راندمان تله اندازی و ساختار جریان حوضچه های رسوبگیر گردابی کارشناسی ارشد
مظفری جواد تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی در مناطق شهری با استفاده از آب مازاد رودخـانـه های فصــلی (مطالعه موردی رودخانه کرج) کارشناسی ارشد
نـوذری حامـد بررسی اثرباررسوبی برمشخصات جهش هیدرولیکی درحوضچه های آرامـش مستطیـلی کارشناسی ارشد
ایوبی حجت الله مطالعه انتقال بار بستر در مجرای اصلی کانال مرکب با سیلابدشت غیرمنشوری
یونسی حجت الله بررسی تاثیر آرایش طولی صفحات مستغرق برتغییر مورفولوژی بستر رودخانه در مجاورت آبگیرهای ثقلی کارشناسی ارشد
یونسی حجت اله مطالعه انتقال بار بستر در مجرای اصلی کانال مرکب با سیلاب دشت غیرمنشوری دکتری
حمیدی فر حسین بررسی تاثیر چسبندگی بر آبشستگی موضعی بستر ناشی از جت افقی کارشناسی ارشد
حمیدی فر حسین بررسی آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی سیلابدشت بر انتقال آلاینده ها در مقاطع مرکب
قویسی حسین مطالعه نقش بار رسوبی معلق در جذب و انتقال کادمیم در آبراهه های روباز
قویسی حسین مطالعه آزمایشگاهی اثر بلوک های کف بر خصوصیات هیدرولیکی جهش واگرا در مقاطع ذوزنقه ای کارشناسی ارشد
استخر رضا اثر بار بستر بر مشخصات هیدرولیکی جریان دارای بار رسوبی معلق کارشناسی ارشد
سلیمی زهرا بررسی تاثیر رس بر آستانه حرکت رسوبات غیرچسبنده کارشناسی ارشد
نیک مهر سامان تاثیر مشخصات هندسی لوله رسوبگیر گردابی (Vortex Tube ) بر راندمان تله اندازی رسوب کارشناسی ارشد
ویسی سجاد لایروبی رسوبات ته نشین شده از کانال مستطیلی صلب با استفاده از روش های هیدرولیکی (بوسیله امواج) کارشناسی ارشد
سیف اللهی آغمیونی سمانه بررسی تأثیر برخی عدم قطعیت‎های موجود در دوران بهره‎برداری در طراحی و توسعه پویای شبکه‎های توزیع آب شهری کارشناسی ارشد
پرورش ریزی عاطفه جریان‌های دوگانه: مطالعه آزمایشگاهی و عددی کارشناسی ارشد
منصوری عاطفه کنترل جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای با استفاده از بلوکهای کف کارشناسی ارشد
مهدوی علی اثر بار بستر بر مقاومت در مقابل جریان و ضریب زبری در کانالهای فرسایشی کارشناسی ارشد
مهدوی مزده علی مدل سازی جذب و انتقال آلودگی فلزات سنگین توسط بارهای رسوبی
نظری علی بررسی خود پالایی جریان های رودخانه ای با تاکید بر برآورد ضریب پخش طولی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان–گیلان کارشناسی ارشد
حبیب‌زاده قره بابا علیرضا بررسی اثر حرکت بار بستر بر مقاومت هیدرولیکی جریان فوق بحرانی کارشناسی ارشد
اسکندری غلام حسن بررسی و ارزیابی عملکرد تشکل‌های آب‌بران در انتقال مدیریت آبیاری مطالعه موردی شبکه های تجن, مغان و ورامین کارشناسی ارشد
خسروی علی بابالو فرشته اثر تاریخچه حرارتی بر روی خصوصیات مکانیکی یک خاک متورم شونده کارشناسی ارشد
گرجی کوثر بررسی اثر بارمعلق بر ضریب زبری و افت فشار در لوله های صاف کارشناسی ارشد
آذربو لیلی مطالعه آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی در مقاطع واگرا و شیب معکوس با آستانه انتهایی کارشناسی ارشد
خورشیدی مجید مطالعه آزمایشگاهی بررسی عملکرد جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای با دیواره های انتهایی و بلوک های کف کارشناسی ارشد
زندوی مجدالدین ارزیابی تأثیر اجرای طرح ساماندهی دانشگاه تهرانبر توسعه منطقه شش تهران کارشناسی ارشد
طهماسبی نسب محسن ارزیابی و ارتقاء تعدادی از مدل‏های بر‏آورد بارهای رسوبی در رودخانه‏های منتخب آذربایجان‏شرقی (رودخانه‏های آجی‏چای و قزل‏اوزن) کارشناسی ارشد
نصرآبادی محسن بررسی تاثیر غلظت بار رسوبی معلق بر مشخصات جهش هیدرولیکی در کانال¬های باز کارشناسی ارشد
امیرزاده قاسمی محمد تعیین سرعت آستانه رسوبگذار در کانال های آبیاری براساس تئوری توان جریان کارشناسی ارشد
کرباسی مسعود بررسی آزمایشگاهی شرایط و چگونگی تشکیل فرم‌های بستر کلاستری در آبراهه‌های با بستر شنی کارشناسی ارشد
کرباسی مسعود بررسی اثر حرکت بار بستر بر مقاومت هیدرولیکی جریان در حضور فرم های بستر کارشناسی ارشد
اسدی منیره بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه کف بر آبشستگی موضعی پایین دست کف بند افقی کارشناسی ارشد
اسمعیلی ورکی مهدی مطالعه خصوصیات جهش هیدرولیکی واگرا درحوضچه آرامش ذوزنقه ای کارشناسی ارشد
اسمعیلی ورکی مهدی مطالعه آزمایشگاهی اثر زاویه آبگیری بر الگوی جریان در حال انحراف و مقدار رسوب ورودی به دهانه آبگیر در بند انحرافی
خادمی شمامی مهدی مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر تیغه هدایت کننده عرضـی بر رانـدمـان حوضـچه رسوبگیـر کارشناسی ارشد
محمدی قلعه نی مهدی بررسی تأثیرپذیری شاخص توان خودپالایی رودخانه از ضرایب پخش طولی، زوال و هوادهی
رادی هاجر استفاده از تیغه هدایت کننده عرضی جهت افزایش راندمان تله اندازی حوضچه رسوبگیر مستطیلی با تبدیل ناگهانی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدرولیک مجاری تحت فشار 7102325 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مکانیک سیالات 7102149 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 7102149 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه