اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدحسین امید

محمدحسین امید

محمدحسین امید    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لیلی آذربو مطالعه آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی در مقاطع واگرا و شیب معکوس با آستانه انتهایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
حدادچی آرمان ارزیابی مدل های بر آورد بار بستر در رودخانه گرگانرود (حوضه چهل چای) کارشناسی ارشد
رضا استخر اثر بار بستر بر مشخصات هیدرولیکی جریان دارای بار رسوبی معلق کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
منیره اسدی بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه کف بر آبشستگی موضعی پایین دست کف بند افقی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
مهدی اسمعیلی ورکی مطالعه آزمایشگاهی اثر زاویه آبگیری بر الگوی جریان در حال انحراف و مقدار رسوب ورودی به دهانه آبگیر در بند انحرافی دکتری دانلود 1387/10/24
مهدی اسمعیلی ورکی مطالعه خصوصیات جهش هیدرولیکی واگرا درحوضچه آرامش ذوزنقه ای کارشناسی ارشد دانلود 1382
وحیدی الهام بررسی اثر پوشش گیاهی بر انتقال بار رسوب کف در کانال مستطیلی کارشناسی ارشد
گرد نوشهری امیر بررسی وضعیت و مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه ذوزنقه ای واگرا با آستانه انتهایی کارشناسی ارشد
انصاری پور امیرحسین بررسی خودپالایی جریان های رودخانه ای با توسعه و کاربرد مدل های ریاضی مطالعه موردی رودخانه پسیخان - گیلان کارشناسی ارشد
قاسمی امین Comparative study of the scour protection due to horizontal jet at the presence of Geonet and synthetic fibers کارشناسی ارشد
گوهری خلیلی ها امین بررسی مشخصات جهش هیدرولیکی بر روی بسترهای زبر کارشناسی ارشد
امیرحسین انصاری پور بررسی خودپالایی جریان های رودخانه ای با توسعه و کاربرد مدل های ریاضی مطالعه موردی رودخانه پسیخان - گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
حجت الله ایوبی مطالعه انتقال بار بستر در مجرای اصلی کانال مرکب با سیلابدشت غیرمنشوری دکتری دانلود 1392/12/3
آسیابان پوریا بررسی اثر لایه‏بندی افقی در سدهای پاره‏سنگی به منظور بهبود انتقال بار بستر کارشناسی ارشد
چابک پور بناب جعفر راندمان تله اندازی و ساختار جریان حوضچه های رسوبگیر گردابی کارشناسی ارشد
مظفری جواد تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی در مناطق شهری با استفاده از آب مازاد رودخـانـه های فصــلی (مطالعه موردی رودخانه کرج) کارشناسی ارشد
جعفر چابک پور بناب راندمان تله اندازی و ساختار جریان حوضچه های رسوبگیر گردابی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
نـوذری حامـد بررسی اثرباررسوبی برمشخصات جهش هیدرولیکی درحوضچه های آرامـش مستطیـلی کارشناسی ارشد
علیرضا حبیب‌زاده قره بابا بررسی اثر حرکت بار بستر بر مقاومت هیدرولیکی جریان فوق بحرانی کارشناسی ارشد دانلود 1385
ایوبی حجت الله مطالعه انتقال بار بستر در مجرای اصلی کانال مرکب با سیلابدشت غیرمنشوری
یونسی حجت الله بررسی تاثیر آرایش طولی صفحات مستغرق برتغییر مورفولوژی بستر رودخانه در مجاورت آبگیرهای ثقلی کارشناسی ارشد
یونسی حجت اله مطالعه انتقال بار بستر در مجرای اصلی کانال مرکب با سیلاب دشت غیرمنشوری دکتری
آرمان حدادچی ارزیابی مدل های بر آورد بار بستر در رودخانه گرگانرود (حوضه چهل چای) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
حمیدی فر حسین بررسی تاثیر چسبندگی بر آبشستگی موضعی بستر ناشی از جت افقی کارشناسی ارشد
حمیدی فر حسین بررسی آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی سیلابدشت بر انتقال آلاینده ها در مقاطع مرکب
قویسی حسین مطالعه نقش بار رسوبی معلق در جذب و انتقال کادمیم در آبراهه های روباز
قویسی حسین مطالعه آزمایشگاهی اثر بلوک های کف بر خصوصیات هیدرولیکی جهش واگرا در مقاطع ذوزنقه ای کارشناسی ارشد
حسین حمیدی فر بررسی آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی سیلابدشت بر انتقال آلاینده ها در مقاطع مرکب دکتری دانلود 1392/10/01
حسین حمیدی فر بررسی تاثیر چسبندگی بر آبشستگی موضعی بستر ناشی از جت افقی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/17
مهدی خادمی شمامی مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر تیغه هدایت کننده عرضـی بر رانـدمـان حوضـچه رسوبگیـر کارشناسی ارشد دانلود 1384
مجید خورشیدی مطالعه آزمایشگاهی بررسی عملکرد جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای با دیواره های انتهایی و بلوک های کف کارشناسی ارشد دانلود 1384
هاجر رادی استفاده از تیغه هدایت کننده عرضی جهت افزایش راندمان تله اندازی حوضچه رسوبگیر مستطیلی با تبدیل ناگهانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/03
استخر رضا اثر بار بستر بر مشخصات هیدرولیکی جریان دارای بار رسوبی معلق کارشناسی ارشد
مجدالدین زندوی ارزیابی تأثیر اجرای طرح ساماندهی دانشگاه تهرانبر توسعه منطقه شش تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
سلیمی زهرا بررسی تاثیر رس بر آستانه حرکت رسوبات غیرچسبنده کارشناسی ارشد
نیک مهر سامان تاثیر مشخصات هندسی لوله رسوبگیر گردابی (Vortex Tube ) بر راندمان تله اندازی رسوب کارشناسی ارشد
ویسی سجاد لایروبی رسوبات ته نشین شده از کانال مستطیلی صلب با استفاده از روش های هیدرولیکی (بوسیله امواج) کارشناسی ارشد
زهرا سلیمی بررسی تاثیر رس بر آستانه حرکت رسوبات غیرچسبنده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سیف اللهی آغمیونی سمانه بررسی تأثیر برخی عدم قطعیت‎های موجود در دوران بهره‎برداری در طراحی و توسعه پویای شبکه‎های توزیع آب شهری کارشناسی ارشد
محسن طهماسبی نسب ارزیابی و ارتقاء تعدادی از مدل‏های بر‏آورد بارهای رسوبی در رودخانه‏های منتخب آذربایجان‏شرقی (رودخانه‏های آجی‏چای و قزل‏اوزن) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
پرورش ریزی عاطفه جریان‌های دوگانه: مطالعه آزمایشگاهی و عددی کارشناسی ارشد
منصوری عاطفه کنترل جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای با استفاده از بلوکهای کف کارشناسی ارشد
مهدوی علی اثر بار بستر بر مقاومت در مقابل جریان و ضریب زبری در کانالهای فرسایشی کارشناسی ارشد
مهدوی مزده علی مدل سازی جذب و انتقال آلودگی فلزات سنگین توسط بارهای رسوبی
نظری علی بررسی خود پالایی جریان های رودخانه ای با تاکید بر برآورد ضریب پخش طولی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان–گیلان کارشناسی ارشد
حبیب‌زاده قره بابا علیرضا بررسی اثر حرکت بار بستر بر مقاومت هیدرولیکی جریان فوق بحرانی کارشناسی ارشد
اسکندری غلام حسن بررسی و ارزیابی عملکرد تشکل‌های آب‌بران در انتقال مدیریت آبیاری مطالعه موردی شبکه های تجن, مغان و ورامین کارشناسی ارشد
خسروی علی بابالو فرشته اثر تاریخچه حرارتی بر روی خصوصیات مکانیکی یک خاک متورم شونده کارشناسی ارشد
امین قاسمی Comparative study of the scour protection due to horizontal jet at the presence of Geonet and synthetic fibers کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
حسین قویسی مطالعه نقش بار رسوبی معلق در جذب و انتقال کادمیم در آبراهه های روباز دکتری دانلود 1392/09/30
مسعود کرباسی بررسی آزمایشگاهی شرایط و چگونگی تشکیل فرم‌های بستر کلاستری در آبراهه‌های با بستر شنی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
گرجی کوثر بررسی اثر بارمعلق بر ضریب زبری و افت فشار در لوله های صاف کارشناسی ارشد
کوثر گرجی بررسی اثر بارمعلق بر ضریب زبری و افت فشار در لوله های صاف کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/17
امین گوهری خلیلی ها بررسی مشخصات جهش هیدرولیکی بر روی بسترهای زبر کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/04
آذربو لیلی مطالعه آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی در مقاطع واگرا و شیب معکوس با آستانه انتهایی کارشناسی ارشد
خورشیدی مجید مطالعه آزمایشگاهی بررسی عملکرد جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای با دیواره های انتهایی و بلوک های کف کارشناسی ارشد
زندوی مجدالدین ارزیابی تأثیر اجرای طرح ساماندهی دانشگاه تهرانبر توسعه منطقه شش تهران کارشناسی ارشد
طهماسبی نسب محسن ارزیابی و ارتقاء تعدادی از مدل‏های بر‏آورد بارهای رسوبی در رودخانه‏های منتخب آذربایجان‏شرقی (رودخانه‏های آجی‏چای و قزل‏اوزن) کارشناسی ارشد
نصرآبادی محسن بررسی تاثیر غلظت بار رسوبی معلق بر مشخصات جهش هیدرولیکی در کانال¬های باز کارشناسی ارشد
امیرزاده قاسمی محمد تعیین سرعت آستانه رسوبگذار در کانال های آبیاری براساس تئوری توان جریان کارشناسی ارشد
مهدی محمدی قلعه نی بررسی تأثیرپذیری شاخص توان خودپالایی رودخانه از ضرایب پخش طولی، زوال و هوادهی دکتری دانلود 1394/06/24
کرباسی مسعود بررسی اثر حرکت بار بستر بر مقاومت هیدرولیکی جریان در حضور فرم های بستر کارشناسی ارشد
کرباسی مسعود بررسی آزمایشگاهی شرایط و چگونگی تشکیل فرم‌های بستر کلاستری در آبراهه‌های با بستر شنی کارشناسی ارشد
جواد مظفری تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی در مناطق شهری با استفاده از آب مازاد رودخـانـه های فصــلی (مطالعه موردی رودخانه کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1383
اسدی منیره بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه کف بر آبشستگی موضعی پایین دست کف بند افقی کارشناسی ارشد
عاطفه منصوری کنترل جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای با استفاده از بلوکهای کف کارشناسی ارشد دانلود 1385
اسمعیلی ورکی مهدی مطالعه خصوصیات جهش هیدرولیکی واگرا درحوضچه آرامش ذوزنقه ای کارشناسی ارشد
اسمعیلی ورکی مهدی مطالعه آزمایشگاهی اثر زاویه آبگیری بر الگوی جریان در حال انحراف و مقدار رسوب ورودی به دهانه آبگیر در بند انحرافی
خادمی شمامی مهدی مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر تیغه هدایت کننده عرضـی بر رانـدمـان حوضـچه رسوبگیـر کارشناسی ارشد
محمدی قلعه نی مهدی بررسی تأثیرپذیری شاخص توان خودپالایی رودخانه از ضرایب پخش طولی، زوال و هوادهی
علی مهدوی اثر بار بستر بر مقاومت در مقابل جریان و ضریب زبری در کانالهای فرسایشی کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی مهدوی مزده مدل سازی جذب و انتقال آلودگی فلزات سنگین توسط بارهای رسوبی دکتری دانلود 1388/03/31
علی نظری بررسی خود پالایی جریان های رودخانه ای با تاکید بر برآورد ضریب پخش طولی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان–گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
سامان نیک مهر تاثیر مشخصات هندسی لوله رسوبگیر گردابی (Vortex Tube ) بر راندمان تله اندازی رسوب کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
حامـد نـوذری بررسی اثرباررسوبی برمشخصات جهش هیدرولیکی درحوضچه های آرامـش مستطیـلی کارشناسی ارشد دانلود 1382
رادی هاجر استفاده از تیغه هدایت کننده عرضی جهت افزایش راندمان تله اندازی حوضچه رسوبگیر مستطیلی با تبدیل ناگهانی کارشناسی ارشد
الهام وحیدی بررسی اثر پوشش گیاهی بر انتقال بار رسوب کف در کانال مستطیلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
سجاد ویسی لایروبی رسوبات ته نشین شده از کانال مستطیلی صلب با استفاده از روش های هیدرولیکی (بوسیله امواج) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
حجت الله یونسی بررسی تاثیر آرایش طولی صفحات مستغرق برتغییر مورفولوژی بستر رودخانه در مجاورت آبگیرهای ثقلی کارشناسی ارشد دانلود 1381
حجت اله یونسی مطالعه انتقال بار بستر در مجرای اصلی کانال مرکب با سیلاب دشت غیرمنشوری دکتری دانلود 1392/12/03
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدرولیک مجاری تحت فشار 7102325 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مکانیک سیالات 7102149 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 7102149 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه