اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی

سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی

سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 2248804
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن اسمعیلی مدلسازی و شبیه سازی فرآیند خشک شدن انگور سفید بیدانه دکتری دانلود 1385
نوشین اشرفی بررسی تاثیر بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته (MAP ) بر عمر ماندگاری و ویژگی های کیفی قارچ های خوراکی دکمه ای ( آگاریکوس بیسپوروس) و صدفی ( پلوروتوس فلوریدا) کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهرناز امینی‌فر تأثیر انواع هیدروکلوئیدها و غلظت یونی بر پایداری نوشیدنیهای لبنی تخمیری کارشناسی ارشد دانلود 1385
پورکاظمی. مریم تأثیر ترکیب فاز روغنی ( Oil blend ) بر روی پایداری امولسیون پرتقالی در نوشابه نهایی کارشناسی ارشد دانلود 1383
صدیقه توسلی بررسی خواص آنتی‏اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس رزماری در نوشابه لیمویی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/07
کامبیز جهان بین بررسی برهم کنش بین ماده غذایی و بسته بندی آلومینیوم استرال در طول مدت نگهداری دکتری دانلود 1385
محمدهاشم حسینی باب اناری بررسی خواص ضدمیکروبی فیلم های خوراکی تولید شده از کیتوزان حاوی اسانس های آویشن, میخک و دارچین علیه باکترهای بیماریزا در مواد غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1386
جواد حصاری عوامل مؤثر سینتیک پروتئولز پنیر فتای UF در طی رسانیدن دکتری دانلود 1385
فرامرز خدائیان بهینه سازی پارامتر هابرای بسته بندی سیب زرد در فلیمهای پلیمری واثر آن بر خواص فیزیکو شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1379
فرامز خدائیان چگنی بررسی سینتیک رشد و تولید کانتاگزانتین توسط باکتری Dietzla natronolimnaea در سیستم های Batch دکتری دانلود 1385
سعید داداشی مدل سازی فرآیند انجماد فرآورده های تخم مرغ با استفاده از روش عددی حجم محدود دکتری دانلود 1395/07/17
الهه رزمی راد پیش بینی خواص رئولوژیکی فارینو گرافی خمیر با استفاده ار روش شبکه عصبی مصنوعی دکتری دانلود 1385
علیرضا شهاب لواسانی بررسی اثراتKCI بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی،حسی و ژئولوژیکی و لیپولیز پنیر سفید ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدتقی غریب زاهدی مطالعه پایداری امولسیون نوشیدنی عملگر بر پایه روغن گردو کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
محمد تقی غریب زاهدی مطالعه پایداری امولسیون نوشیدنی عملگر بر پایه روغن گردو کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
منا غفاری بررسی افزایش طول عمر ماءالشعیر بسته بندی شده در بطری های PET کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/26
محمدعلی محمدزادبزمی اثر پایدار کننده هابر روی خواص سطحی وچسبندگی بستنی کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدامین محمدی فر مطالعه ساختار خصوصیات رئولوژیکی صمغ کتیرا و ژل‌های مبتنی بر کمپلکس این صمغ و بتالاکتوگلوبولین دکتری دانلود 1385
محمدامین محمدی فر مدل سازی انتقال رطوبت در سیستم های بسته بندی آثار کارشناسی ارشد دانلود 1380
ندا مزیدآبادی مهاجرت ترکیبات فرار از لاک قوطیهای فلزی به نوشابه و تاثیر آن به پارامترهای ماندگاری کارشناسی ارشد دانلود 1381
زینب السادات موسوی تولید نوشیدنی سلامت بر پایه آب انار کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/14
امیر مسعود مومن دوست بررسی خواص ماندگاری آب بسته بندی شده درپلی اتیلن کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی نصیر پور اثر فشار هموژن کردن و پایدار کننده ها بر روی خواص سطحی گویچه های چربی در خامه کارشناسی ارشد دانلود 1380
مسعود هادیان بررسی اثر مشترک فشارهموژن کردن و کازئینات سدیم بر خواص فیزیکوشیمیایی خامه کارشناسی ارشد دانلود 1382
شیما یوسفی بررسی تاثیر پارامترهای خشک‌کن پاششی (Spray Drying) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پودر آب انار مصرفی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی بافت های مایع و جامد در صنایع غذایی 7106364 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول بسته بندی موادغذایی 7106023 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فناوری های نوین در بسته بندی مواد غذایی 7106064 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
رئولوژی پیشرفته مواد غذایی 7106076 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
خواص فیزیکی مواد غذایی 7106308 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
رئولوژی پیشرفته 7106181 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
خواص فیزیکی مواد غذایی 7106308 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1