اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامعلی نهضتی پاقلعه

change-logo

غلامعلی نهضتی پاقلعه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهه اخلاقی مقایسه باقی مانده سموم کنه کش در برخی فرآورده های کندو و تاثیر آنها بر رشد کلنی زنبور عسل کارشناسی ارشد دانلود 94/06/29
صدرالدینی آیدا سادات مطالعه ترکیبات و خصوصیات ژل رویال تولیدی روزهای 2، 3 و 4 بعد از پیوند لارو زنبورعسل کارشناسی ارشد
مهدی اشرفی پارچین بررسی تاثیر اسیدهای آمینه ایزولوسین، والین و لوسین بر روی طول عمر، رشد جمعیت و میزان پروتئین همولنف زنبور عسللوسین، لوسین و والین بر روی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
بهرام افراسیابی دوقزلو مقایسه خصوصیات تولید مثلی زنبور های نر حاصل از ملکه های موجود در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
محمد افراسیابی دوقزلو بررسی سرین پروتئازها و بازدارنده های آنها در زنبورهای عسل آلوده به نوزما کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
منا آقابیگی تبیین الگوی مخاطرات در واحد های زنبورداری در کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
اخلاقی الهه مقایسه باقی مانده سموم کنه کش در برخی فرآورده های کندو و تاثیر آنها بر رشد کلنی زنبور عسل کارشناسی ارشد
سبحانی امیر حسین ارزیابی عملکرد ملکه های زنبورعسل تلقیح مصنوعی شده، با رقیق کننده حاوی نسبت های مختلف ژله رویال (Apis Mellifera) کارشناسی ارشد
سکینه بابایی اثرات تغذیه‌ای سطوح مختلف جلبک کلرلا به عنوان مکمل پروتئینی بر روی مصرف غذا، میزان تخم، لارو، شفیره، ذخیره گرده، جمعیت کلنی، چربی، پروتئین و وزن لاشه کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
افراسیابی دوقزلو بهرام مقایسه خصوصیات تولید مثلی زنبور های نر حاصل از ملکه های موجود در ایران کارشناسی ارشد
لعیا پورآزادی ارزیابی کمی و کیفی بره‌موم در زمان‌های مختلف برداشت از کلنی زنبورعسل کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
هادوی چهاربرج حسین Study morphological traits and genetic diversity honey bee in Iran using mtDNAby PCR-SSCP and sequencing کارشناسی ارشد
فاطمه دادخواه ارزیابی کیفیت اسپرم زنبور عسل Apis mellifera با استفاده از رقیق کننده های مختلف منی طی ذخیره سازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/24
عباس رضائی تاثیر موادپروتئینی سیلو شده بر خوش خوراکی، ترکیبات لاشه، پرورش نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبور عسل( Apis mellifera) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
گرزین زهرا Study of Echinacea purpurea herbal extract in honey bee (Apis mellifera) nutrition and its effect on the immune system کارشناسی ارشد
امیر حسین سبحانی ارزیابی عملکرد ملکه های زنبورعسل تلقیح مصنوعی شده، با رقیق کننده حاوی نسبت های مختلف ژله رویال (Apis Mellifera) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
عباسی سعید مقایسه عملکرد ملکه های تولید داخل کارشناسی ارشد
بابایی سکینه اثرات تغذیه‌ای سطوح مختلف جلبک کلرلا به عنوان مکمل پروتئینی بر روی مصرف غذا، میزان تخم، لارو، شفیره، ذخیره گرده، جمعیت کلنی، چربی، پروتئین و وزن لاشه کارشناسی ارشد
آیدا سادات صدرالدینی مطالعه ترکیبات و خصوصیات ژل رویال تولیدی روزهای 2، 3 و 4 بعد از پیوند لارو زنبورعسل کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
مریم صفدری شاهرودی مطالعه ی چند شکلی های موجود در برخی از جایگاه-های موثر بر صفات رفتاری و بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت زنبور عسل ایران دکتری دانلود 1391/11/29
رضائی عباس تاثیر موادپروتئینی سیلو شده بر خوش خوراکی، ترکیبات لاشه، پرورش نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبور عسل( Apis mellifera) کارشناسی ارشد
سعید عباسی مقایسه عملکرد ملکه های تولید داخل کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
محمدرضا عطاری Study SNP discovery on coding genome and detection of some genes related to sex with using RNA-seq کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
درویش زاده علی Effect of phagostimulator compounds on some physiological parameters of honey bee (Apis mellifera)
دادخواه فاطمه ارزیابی کیفیت اسپرم زنبور عسل Apis mellifera با استفاده از رقیق کننده های مختلف منی طی ذخیره سازی کارشناسی ارشد
محمد کریمی ها تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی برتجزیه پذیری شکمبه ای خوراک و فراسنجه های شکمبه ای و خونی گاوهای هلشتاین فیستولادار کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
زهرا گرزین Study of Echinacea purpurea herbal extract in honey bee (Apis mellifera) nutrition and its effect on the immune system کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
پورآزادی لعیا ارزیابی کمی و کیفی بره‌موم در زمان‌های مختلف برداشت از کلنی زنبورعسل کارشناسی ارشد
کریمی ها محمد تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی برتجزیه پذیری شکمبه ای خوراک و فراسنجه های شکمبه ای و خونی گاوهای هلشتاین فیستولادار کارشناسی ارشد
صفدری شاهرودی مریم مطالعه ی چند شکلی های موجود در برخی از جایگاه-های موثر بر صفات رفتاری و بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت زنبور عسل ایران
آقابیگی منا تبیین الگوی مخاطرات در واحد های زنبورداری در کشور کارشناسی ارشد
حسین هادوی چهاربرج Study morphological traits and genetic diversity honey bee in Iran using mtDNAby PCR-SSCP and sequencing کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
حامد واعظی Effect of Different Levels of Isolucin Amino Acid on Longevity, Population Growth and Protein Levels in Hemolinosis of honeybee کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغذیه زنبورعسل 7108223 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پرورش زنبور عسل 7108226 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تولیدات زنبور عسل 7108214 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فرآورده های زنبور عسل و کاربرد آنها 7108251 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تولیدات زنبور عسل 7108214 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه