اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امید بزرگ حداد

امید بزرگ حداد

امید بزرگ حداد    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
المیرا ابدی ارائه قواعد بهره برداری در مدیریت زمان واقعی از منابع آب سطحی و زیرزمینی کارشناسی ارشد دانلود 1389/05/02
مهیار ابوطالبی بهینه سازی چندهدفه شبکه پایش کیفی در سامانه رودخانه-مخزن در شرایط بروز آلاینده ناگهانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/21
ساداتی سیدمحله احسان تحلیل و طراحی سیستم RWH در ساختمان سبز در شهر ساری کارشناسی ارشد
محسن احمدی استخراج قواعد بهـره‏برداری چندهدفه مخزن تحت شرایط تغییر اقلیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/4/4
گروسی نژاد آیرین توسعه الگوریتم کرم شب تاب چندهدفه در بهینه سازی بهره برداری از سامانه مخازن کارشناسی ارشد
کریمی حسینی آزاده بررسی و مقایسه روشهای مکان یابی ایستگاههای باران سنجی در محیط GIS
بلوری یزدلی یاسمن تأثیر استخراج منحنی فرمان سیستم‌های چند‌مخزنی با اهداف مختلف در بازده کلی طرح کارشناسی ارشد
بلوری یزدلی یاسمن تأثیر استخراج منحنی فرمان سیستم‌های چند‌مخزنی با اهداف مختلف در بازده کلی طرح کارشناسی ارشد
پریساسادت آشفته توسعه راه‌کارهای انعطاف‌پذیر مدیریت منابع و مصارف آب در تطبیق با تغییر اقلیم دکتری دانلود 1393/10/20
شکری اشکان بهره‌برداری چندهدفه کمی-کیفی از مخزن در شرایط بروز آلاینده ناگهانی کارشناسی ارشد
المان اطهری Allocation policies exploitation considering conflict resolution in Urmia lake basin کارشناسی ارشد دانلود 94/11/24
حبیب اکبری الاشتی تدوین دستورالعمل موردی بهره برداری از مخازن با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/17
سارا اکبرنژاد نشلی بهینه سازی چندهدفه احیای آب زیرزمینی آلوده به هیدروکربن های نفتی محلول کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
اطهری المان Allocation policies exploitation considering conflict resolution in Urmia lake basin کارشناسی ارشد
ابدی المیرا ارائه قواعد بهره برداری در مدیریت زمان واقعی از منابع آب سطحی و زیرزمینی کارشناسی ارشد
فلاح مهدی پور الهه کاربرد روشهای بهینه‌سازی چندمنظوره فراکاوشی در بهره‌برداری از سیستمهای چندمخزنه کارشناسی ارشد
فلاح مهدی پور الهه توسعه فرمان بهینه آینده‌نگر در بهره‌برداری هم‌زمان از سیستم آبخوان-سد، رویکرد برنامه‌ریزی ژنتیک
فارسیجانی امیر بررسی پیش بینی پذیری خشکسالی در ایران بر اساس مدیریت دانش کارشناسی ارشد
مسعود امیرخانی بهینه ‏سازی بهره‏ برداری از سرریزهای دریچه دار کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
عطیه بزرگی Investigation of the effects of evaporation estimation methods on reservoir operation studies کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
سهیلا بیگی بهره برداری بهینه مخزن در شرایط آلودگی ناگهانی با رویکرد مصالحه کمی- کیفی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
یاسمن بلوری یزدلی تأثیر استخراج منحنی فرمان سیستم‌های چند‌مخزنی با اهداف مختلف در بازده کلی طرح کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
مهدی بهرامی Optimizing urban stormwater management systems considering uncertainties کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
آشفته پریساسادت توسعه راه‌کارهای انعطاف‌پذیر مدیریت منابع و مصارف آب در تطبیق با تغییر اقلیم
گرجی تهرانی پویا انتخاب فرایند بهینه تولید انرژی از تصفیه فاضلاب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP کارشناسی ارشد
صبا جعفری Agricultural water requirement supply uncertainties under climate change conditions کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
مهسا جهاندیده تهرانی بررسی عملکرد سامانه مخازن در شرایط تغییر اقلیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
اکبری الاشتی حبیب تدوین دستورالعمل موردی بهره برداری از مخازن با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک کارشناسی ارشد
رسان نژاد حسین تعیین قابلیت آبیاری اراضی و انتخاب روش آبیاری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی کارشناسی ارشد
عروجی حسین تحلیل ریسک و عدم قطعیت زمانی در زمان‌بندی مدیریت پروژه کارشناسی ارشد
ستوده حسینی غفاری بهینه سازی چندهدفه تامین نوبتی در شبکه های توزیع آب شهری کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/30
عسگری حمیدرضا توسعه الگوریتم بهینه‏سازی علف هرز مهاجم در بهره‏برداری بهینه از سامانه مخازن کارشناسی ارشد
نوری حمیده بهینه سازی مدیریت یکپارچه آب و زهاب کشاورزی در شبکه های آبیاری و زهکشی
احمدالی خالد توسعه مدل انتقال آب مجازی برای اصلاح الگوی کشت و استفاده بهینه از آب کشاورزی در کشور
مصطفی خورسندی شناسایی محل و مقدار آلاینده در آبهای سطحی توسط روش داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
بابک ذوالقدر اصلی بررسی عدم قطعیت تولید انرژی برق‌آبی در شرایط تغییر اقلیم کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
حسین رسان نژاد تعیین قابلیت آبیاری اراضی و انتخاب روش آبیاری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی کارشناسی ارشد دانلود 1391/01/29
حسین رضایی بهینه سازی چندهدفه طراحی سامانه احیای زیستی درجای آبخوان مبتنی بر قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
هادی رمضانی توسعه مدل تخصیص بهینه آب در اراضی آبی و دیم جهت افزایش بهره وری اقتصادی دکتری دانلود 1391/06/28
احسان ساداتی سیدمحله تحلیل و طراحی سیستم RWH در ساختمان سبز در شهر ساری کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/23
اکبرنژاد نشلی سارا بهینه سازی چندهدفه احیای آب زیرزمینی آلوده به هیدروکربن های نفتی محلول کارشناسی ارشد
حسینی غفاری ستوده بهینه سازی چندهدفه تامین نوبتی در شبکه های توزیع آب شهری کارشناسی ارشد
پریسا سرزعیم تعیین قواعد تخصیص نیاز زیست محیطی از مخزن در شرایط تغییر اقلیم کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
سمانه سیف اللهی آغمیونی بررسی تأثیر برخی عدم قطعیت‎های موجود در دوران بهره‎برداری در طراحی و توسعه پویای شبکه‎های توزیع آب شهری کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
سمانه سیف الهی آغمیونی A Multi-Objective Simulation-Optimization Tool Development for Multi-Attribute Design and Operation of Reservoir Systems دکتری دانلود 1394/06/28
شیما سلیمانی تعیین رقوم و استخراج دستورالعمل بهره برداری انتخابی از دریچه های آبگیر مخازن به منظور کنترل دمایی نیاز زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/29
سیف اللهی آغمیونی سمانه بررسی تأثیر برخی عدم قطعیت‎های موجود در دوران بهره‎برداری در طراحی و توسعه پویای شبکه‎های توزیع آب شهری کارشناسی ارشد
سیف الهی آغمیونی سمانه A Multi-Objective Simulation-Optimization Tool Development for Multi-Attribute Design and Operation of Reservoir Systems
بیگی سهیلا بهره برداری بهینه مخزن در شرایط آلودگی ناگهانی با رویکرد مصالحه کمی- کیفی کارشناسی ارشد
رسول زاده غریبدوستی سولماز طراحی و بهره برداری همزمان نیروگاههای تلمبه ذخیره ای کارشناسی ارشد
اشکان شکری بهره‌برداری چندهدفه کمی-کیفی از مخزن در شرایط بروز آلاینده ناگهانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
سلیمانی شیما تعیین رقوم و استخراج دستورالعمل بهره برداری انتخابی از دریچه های آبگیر مخازن به منظور کنترل دمایی نیاز زیست محیطی کارشناسی ارشد
محسن طمیمی مدیریت پسماند شهرک صنعتی شمس آباد با دیدگاه توسعه پایدار ‏‏ٌ‎‏‌بر اساس روشهای AHP و TBL کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
میرزایی ندوشن فاطمه توسعه یک مدل الحاقی تحلیل خشکسالی در سامانه WEAP کارشناسی ارشد
مصطفی فرهادیان بهینه‌سازی چندهدفه در تعیین جریان‌های زیست‌محیطی رودخانه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
الهه فلاح مهدی پور توسعه فرمان بهینه آینده‌نگر در بهره‌برداری هم‌زمان از سیستم آبخوان-سد، رویکرد برنامه‌ریزی ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
میرزائی ندوشن فهیمه برنامه ریزی چندهدفه شبکه پایش آب زیرزمینی کارشناسی ارشد
آزاده کریمی حسینی بررسی و مقایسه روشهای مکان یابی ایستگاههای باران سنجی در محیط GIS دکتری دانلود 1388/12/04
هیلدا کشتکار تحلیل پارامترهای مؤثر بر آبدهی مطمئن از طریق انرژی باد کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/07
پویا گرجی تهرانی انتخاب فرایند بهینه تولید انرژی از تصفیه فاضلاب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/23
ملیکا مانی توسعه یک مدل شبیه سازی- بهینه سازی در طراحی سامانه‌های توسعه کم اثر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
احمدی محسن استخراج قواعد بهـره‏برداری چندهدفه مخزن تحت شرایط تغییر اقلیم کارشناسی ارشد
طمیمی محسن مدیریت پسماند شهرک صنعتی شمس آباد با دیدگاه توسعه پایدار ‏‏ٌ‎‏‌بر اساس روشهای AHP و TBL کارشناسی ارشد
سلگی محمد تأمین نوبتی آب در شبکه های توزیع شهری با در نظر گرفتن غلظت باقیمانده کلر کارشناسی ارشد
سلطان جلیلی محمدجعفر جیره‌بندی آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از ایده تأمین نوبتی کارشناسی ارشد
موگویی مرتضی Aquifer Storage and Recovery Management Based on Water Quality Assessment کارشناسی ارشد
فهیمه میرزائی ندوشن برنامه ریزی چندهدفه شبکه پایش آب زیرزمینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
امیرخانی مسعود بهینه ‏سازی بهره‏ برداری از سرریزهای دریچه دار کارشناسی ارشد
خورسندی مصطفی شناسایی محل و مقدار آلاینده در آبهای سطحی توسط روش داده کاوی کارشناسی ارشد
فرهادیان مصطفی بهینه‌سازی چندهدفه در تعیین جریان‌های زیست‌محیطی رودخانه کارشناسی ارشد
ابوطالبی مهیار بهینه سازی چندهدفه شبکه پایش کیفی در سامانه رودخانه-مخزن در شرایط بروز آلاینده ناگهانی کارشناسی ارشد
آقاجانی مهرزاد بهینه سازی کارایی مصرف آب مزرعه در شرایط مدیریت تخصیص آب مصرفی با توجه به الگوی کشت (مطالعه موردی: شبکه سمت چپ آبشار) کارشناسی ارشد
جهاندیده تهرانی مهسا بررسی عملکرد سامانه مخازن در شرایط تغییر اقلیم کارشناسی ارشد
فرهنگی مهسا بررسی تأثیر عدم قطعیت آبدهی بر عملکرد سیستم مخازن کارشناسی ارشد
قاجارنیا نوید طراحی وتوسعه پویای چند معیاره شبکه‌های توزیع آب شهری کارشناسی ارشد
رمضانی هادی توسعه مدل تخصیص بهینه آب در اراضی آبی و دیم جهت افزایش بهره وری اقتصادی
کشتکار هیلدا تحلیل پارامترهای مؤثر بر آبدهی مطمئن از طریق انرژی باد کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل پویایی سیستم های منابع آب 7102516 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
کارگاه مدیریت یکپارچه منابع آب 7102402 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مهندسی منابع آب تکمیلی 7102509 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
پروژه مدیریت منابع آب 7102111 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت یکپارچه منابع آب 7102412 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تحلیل سامانه های منابع آب 1 7102510 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
طراحی و بهره برداری کمی - کیفی از مخازن آب 7102438 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
مقاومت مصالح 7102125 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
مدیریت منابع آب 7102377 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
طراحی و بهره برداری کمی - کیفی از مخازن آب 7102438 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/28 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
تحلیل سامانه های منابع آب 1 7102432 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مدیریت منابع آب 7102377 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1