اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا اولادی

رضا اولادی

رضا اولادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لشکربلوکی ابراهیم مدلسازی خواص کاربردی چوب صنوبر برای صنایع مصرف کننده برپایه روشهای ارزیابی غیرمخرب
مریخی اردبیلی ایلناز بررسی اثر رویشگاه بر دوام طبیعی چوب خشک شده دو گونه صنوبر دلتوئیدسP.deltoides)) و تبریزیP.nigra) ) در مقابل قارچ پوسیدگی سفید رنگین کمان(Coriolus versicolor) کارشناسی ارشد
کیانی الهام Introducing an optimized method of measuring microfibril angle in wood using soft-rot fungi Xylaria sp کارشناسی ارشد
سعادتی امیر بررسی ویژگی‌های مرفولوژی الیاف و آناتومی ساقه شش جمعیت ایرانی شاهدانه کارشناسی ارشد
برمکی جلال اثر تغییرات آناتومی چوب راش ایران (Fagus Orientalis) بر ویژگی‌های خشک شدن آن در خشک کن خورشیدی نیمه گلخانه‌ای کارشناسی ارشد
نریمانی رضا Identification of imported wooden ice cream sticks and measuring their applied properties کارشناسی ارشد
شریفی زهرا بررسی خصوصیات آوندی چوب بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه لوه (گرگان) به منظور درک رابطه اقلیم با بافت هادی چوب کارشناسی ارشد
لمترعلی زهرا تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی از ویژگی های آناتومی چوب گونه زبان گنجشک کارشناسی ارشد
نامور سپیده تهیه ی گاه شناسی پهنای حلقه های رشد درختان ارس در ارتفاعات رشته کوه های بزداغی خراسان شمالی و تعیین عوامل اقلیمی موثر بر آن کارشناسی ارشد
قریشی سحر بررسی اثر چوب کششی بر میزان زبری سطح چوب صنوبر (Populus nigra) و اصلاح آن به روش بخار گرمایی کارشناسی ارشد
نصیری سیروس بررسی تاثیر فاکتورهای اقلیمی بر رویش شعاعی گونه بلندمازو( Quercus castaneifolia ) در در طی یک دوره رویش (مطالعه موردی جنگل کارشناسی ارشد
نصیری سیروس بررسی تاثیر فاکتورهای اقلیمی بر رویش شعاعی گونه بلندمازو( Quercus castaneifolia ) در در طی یک دوره رویش (مطالعه موردی جنگل آموزشی-تحقیقاتی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد
نصیریانی سعیده تأثیر تنش غرقابی (آب لب‌شور) بر رویش قطری درخت و ویژگی‌های آوندی توسکای قشلاقی کارشناسی ارشد
حیدری لیلا بررسی مقادیر مختلف آبیاری بر ویژگی های آناتومی چوب ومرفولوژی دو گونه برتر صنوبر کارشناسی ارشد
ابراهیمی مرجان بررسی اثرویژگی‌های آوندی بررفتارخشک شدن چوب‌ های پهن برگ در کوره) مطالعه موردی‌:گونه های راش (Fagus orientalis و بلوط بلند مازو(Quercus castaneaefolia کارشناسی ارشد
غازان مژگان Comparing the Effect of Sodium Silicate and Nanowollastonite Combined with Boric Acid on Leachability and Biological Resistance of Poplar Wood (Populus deltoides) کارشناسی ارشد
صادق پور مهسا تغییرات سالانه پهنای دوایر رویش و خصوصیات آناتومیکی چوب راش در رویشگاه اسالم کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه