اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عاطفه پرورش ریزی

عاطفه پرورش ریزی

عاطفه پرورش ریزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جباری آیدا بررسی الگوی جریان در حوضچة مکش ایستگاه‌های پمپاژ کارشناسی ارشد
بزاز آرش تعیین ضرایب تخلیه سرریزها در جریان های غیر ماندگار کارشناسی ارشد
شریف زاده اعظم مطالعه و ارزیابی طراحی و بهره‌برداری ایستگاههای پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی چند ایستگاه پمپاژ استان خوزستان) کارشناسی ارشد
افراسیابی کیا پیمان بهبود توزیع آب در شبکه آبیاری درودزن مبتنی بر شاخصهای هیدرولیکی کارشناسی ارشد
باخدای بیشه گاهی حسن بررسی و تعیین گزینه‏های مناسب مدیریت توزیع آب در شبکه‌های آبیاری با مدل هیدرودینامیک Sobek (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود) کارشناسی ارشد
مقیم زاده حمید آزمون و تطبیق آزمایشگاهی مدل هیدرودینامیکFLDWAV کارشناسی ارشد
ارادی حمیدرضا توزیع ناحیه‌ای-چرخشی آب در شبکه‌های آبیاری در شرایط کمبود آب کارشناسی ارشد
رئیسیان امیری زینب مطالعه و طراحی ایستگاه‌های پمپاژ با استفاده از پمپ‌های دورمتغیر کارشناسی ارشد
نیک مهر سامان طراحل تقاضا مدار کانال های آبیاری مبتنی بر خودکار سازی
کاویانی کوثرخیزی شهرزاد بررسی نقش نوع و وضعیت سازه‌های اندازه‌گیری جریان در مدیریت شبکه‌های آبیاری به همراه مطالعه موردی سازه‌های اندازه‌گیری در برخی از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
زمانی شهلا تعیین بهینه ضرایب کنترل‌کننده PID در شرایط هیدرولیکی مختلف در کانالهای آبیاری کارشناسی ارشد
روزبهانی عباس اثر الگوی جریان در حوضچة مکش بر عملکرد ایستگاه‌های پمپاژ کارشناسی ارشد
قادرمزی عرفان بررسی دقت روش‌های عددی مختلف در شبیه سازی جریان دوگانه آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
حبیبی عمار کاربرد فرآیند ارزیابی سریع در شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین کارشناسی ارشد
جوبندی فراز بررسی نحوه عملکرد و بهرهبرداری از سازه های آبگیری و تنظیم سطح آب در برخی از شبکه های آبیاری کشور کارشناسی ارشد
افروز فرزاد Developing a Decision Support System (DSS) to improve water distribution and operation in irrigation networks کارشناسی ارشد
صفوی محسن بررسی وضعیت و عملکرد سازه های کنترل و تنظیم در کانال های اصلی شبکه آبیاری و ارائه راهکارهای بهبود و سازه های مناسب (مطالعه موردی شبکه فومنات) کارشناسی ارشد
سیدموسوی محمد طراحی و ارزیابی سامانه‌های کنترل خودکار در شبکه‌های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی سد دوستی) کارشناسی ارشد
سلطان جلیلی محمدجعفر جیره‌بندی آب در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از ایده تأمین نوبتی کارشناسی ارشد
دلفان آبادی مرتضی مدلسازی عملکرد پمپهای دورمتغیر در شرایط بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری کارشناسی ارشد
سادات هلبر مرتضی مدلسازی یکپارچه رسوب در مخازن سدها
صادقیان رنانی مهدی ارزیابی کامپوزیت های گوگردی برای استفاده در پوشش کانال های انتقال آب کارشناسی ارشد
کاوه کار ندا مطالعه روند بهسازی و بازسازی شبکه‌های آبیاری روباز در جهان: طبقه‌بندی و تعیین اولویت‌ها کارشناسی ارشد
حسینی اصلی چکوسری نرگس شبیه‌سازی سه‌بعدی الگوی جریان در آبگیر جانبی سد انحرافی کارشناسی ارشد
عاجلو نفیسه بررسی تاثیر تغییر طول سرریز لبه پهن مستطیلی دو شیبه بر مشخصه های جریان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک 7120097 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 7102414 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پمپها و ایستگاه های پمپاژ 7102034 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ایستایی 7102014 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
استاتیک 7102010 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روشهای عددی 7102447 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
پمپها و ایستگاه های پمپاژ 7102034 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ایستایی 7102014 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1