اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پیام مرادپور

پیام مرادپور

پیام مرادپور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حبیب دهمرده The Effects of Wood Characteristics and CO2 Laser Cutting Parameters on the Machining Surface Quality کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حبیب دهمرده The Effects of Wood Characteristics and CO2 Laser Cutting Parameters on the Machining Surface Quality کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حبیب دهمرده The Effects of Wood Characteristics and CO2 Laser Cutting Parameters on the Machining Surface Quality کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حبیب دهمرده The Effects of Wood Characteristics and CO2 Laser Cutting Parameters on the Machining Surface Quality کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
یونس شیرمحمدلی بررسی ویژگی های رزین سبز ساخته شده از تانن - فورفوریل الکل و پلی اتیلن ایمین کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/19
مهران قدرت علیدوست بررسی استحکام رویه کوبی در نشیمنگاه مبلمان با توجه به مشخصه های اسفنج، فوم و نوع تسمه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مهران قدرت علیدوست بررسی استحکام رویه کوبی در نشیمنگاه مبلمان با توجه به مشخصه های اسفنج، فوم و نوع تسمه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
بهاره نثاری اثر تیمار حرارتی بر تثبیت سیلیکات سدیم واسید بوریک در چوب صنوبر و مقاومت به آتش آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه