اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

روح انگیز نادری

روح انگیز نادری

روح انگیز نادری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جوکار ابوالفضل بررسی مناسب‌ترین محلول غذایی و زمان افشاندن آن در کشت اروپونیک رز کارشناسی ارشد
ناصری گردبیشه الهه بررسی امکان جنین زایی رویشی در برخی سوزنی‏برگان در ایران کارشناسی ارشد
روح اللهی ایمان بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد و تیمارهای آبیاری بر تعداد سررداری و پاسخ به خشکی چمن Poa pratensis ov Barimala کارشناسی ارشد
شهرجردی ایمان اثر عناصر مولیبدن و منگنز بر رشد و کیفیت محصول ارقام توت فرنگی Selva ، Camarosa کارشناسی ارشد
نبی گل امراله تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی برافزایش عمر پس از برداشت و کیفیت چهار رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium L) کارشناسی ارشد
نوری پرویز باززایی مستقیم پیازچه سنبل از ریز نمونه های فلس پیاز در دو رقم Carnegie, Atlantic تحت شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد
نوروزی پرویز زود‌رسی سیکلمن (Cyclamen persicum cv. Butterfly rose pink) با استفاده از رژیم‌های تغذیه‌ای، هورمونی و طول روز
رضاپور فرد جواد مطالعه برخی از شاخص¬های فیزیولوژی رشد چمن پوآ (Poa pratensis L.) تحت تنش خشکی، کاربرد کند کننده های رشد و نیتریک اکسید
عباسی حجت اله اثر تیمار محلول غذایی در پیش رسی، کمیت و کیفیت پیاز لاله کارشناسی ارشد
اصغرزاده حکیمه اثرات آلاینده های سرب و کادمیم بر شاخص های کمی و کیفی چمن آفریقایی در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد
شاکرمی خانی اثرهای جیبرلین و سرمادهی در شکست خواب و پیش رس کردن لاله(Tulipa gesneriana L.) کارشناسی ارشد
محیسنی خدیجه بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر کشت درون شیشه ای گیاه سیکاس (.Cycas revoluta thunb) کارشناسی ارشد
بالی لاشکی خسرو ریز ازدیادی ارکیده فالانوپسیس "Phalaenopsisamabilis cv. "Cool Breeze' کارشناسی ارشد
عسگری داود Optimizing nutritional conditions of rose cut-flower 'Dolcevita' to tolerate sodium and chloride ions in hydroponic system
عطایی داود اثر تیمارهای قبل و پس از برداشت سالیسیلیک‏اسید و پوترسین بر برخی ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس کارشناسی ارشد
واعظ موسوی راضیه مدیریت رشد و گلدهی شمعدانی معمولی (Pelargonium hortorum L.H.Bailey) در شرایط محدود (تراریوم) با کاربرد تنظیم کننده های رشد کارشناسی ارشد
شهبانی زهرا بررسی اثر فواصل پاشش محلول غذایی، کیفیت نور در محیط ریشه و محلول پاشی برگی کلسیم درکشت اروپونیک آنتوریوم کارشناسی ارشد
جعفری راد سارا ردیابی نانوذرات نقره نفوذ یافته به درون پرتوپلاست استخراج شده اطلسی، (Petunia hybrida (Solanaceae کارشناسی ارشد
ریزی سعید بررسی روشهای تکثیر غیرجنسی در برخی از سوزنی برگان سخت ریشه زا کارشناسی ارشد
تورانلو سکینه اثر بسترهای مختلف و تلقیح قارچ آرباسکولار میکوریز بر عملکرد گل سیکلامن ایرانی کارشناسی ارشد
ابوالقاسمی سمیرا بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاه بنفشه ایرانی با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی و نشانگر های مولکولی کارشناسی ارشد
خامی سمیه بررسی روش های ازدیاد جنسی و غیرجنسی درخت توس مجنون Betula pendula کارشناسی ارشد
رفاهی شاداب بررسی گونه های گیاهی مناسب تحت شرایط خشکی جهت استفاده در سیستم extensive green roof کارشناسی ارشد
مهدوی شهلا مطالعه سیستم کشت عمودی متحرک منطبق با الگوی تابش خورشید و اثرات تیمار های تغذیه ای در کشت ژربرا(Gerbera jamesonii) کارشناسی ارشد
درزی رامندی عالیه مورفولوژی، کاریولوژی و جوانه زنی در برخی جمعیتهای گیاه مشگک Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss کارشناسی ارشد
میرزاخانی عباس بررسی برخی تغییرات فیزیولوژیک در خلال بهاره سازی و تکثیراز طریق فلس برداری هیبرید LA لیلیوم ( Lilium LA Hybrid) رقم Ceb Dazzle و سوسن چلچراغ ledebourii(Baker) Boiss. Lilium
خیری عزیزالله بررسی اثرات جیبرلیک اسید و 6- بنزیل آدنین روی کیفیت و اسانس گل مریم رقم پرپر کارشناسی ارشد
حجتی یعقوب بررسی اثر متقابل تیمار محلول غذایی، کینتین و بافت خاک بر افزایش اندازه پیاز و تعداد پیازچه در لاله هیبرید داروین رقم ایلدورن کارشناسی ارشد
خالقی علیرضا مطالعه مقاومت به دمای انجماد و پاسخ به خشکی درخت توت آمریکایی (Maclura pomifera) باهدف کاربری در فضای سبز شهری
فرخزاد نانساء علیرضا بررسی تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی در کیفیت و افزایش عمر گل بریده لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) کارشناسی ارشد
مشرفی عراقی علیرضا اثر تغذیه نوع نیتروژن وبازدارنده های رشد بر شاخص های کمی و کیفی بنت القنسول (Euphorbia pulcherrima Willd.Ex Klotzch ) کارشناسی ارشد
آراسته فرید مطالعه اثر دمای نگهداری بر تکامل جوانه های رویشی و زایشی بنه زعفران کارشناسی ارشد
کاظمی فرزانه اثر کاربرد محدود فسفر و نیتروژن در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گل شمعدانی ( pelargonium hortorum) کارشناسی ارشد
طیبی آذر فرناز تعیین ترکیب غذایی مناسب برای کشت هیدروپونیک لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) کارشناسی ارشد
شجیعی کورش استفاده از روشهای کشت درون شیشه ای بافت به عنوان مکمل روش های اصلاحی در بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionantha Wendl) کارشناسی ارشد
روشنی گلیا بررسی مقدماتی کشت بساک دو گیاه دارویی فلفل(Capsicum annum L.) و ریحان(Ocimum basilicum L.) کارشناسی ارشد
روشنی گلیا بررسی مقدماتی کشت بساک دو گیاه دارویی فلفل(Capsicum annum L.) و ریحان( .Ocimum basilicum L) کارشناسی ارشد
سمیعی لیلا ارزیابی تنوع ژنتیکی نسترن های (Rosa spp.) ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریزماهواره و بررسی مقدماتی جوانه زنی بذر نسترن ها
اعلایی میترا بررسی اثر سالیسیلیک اسید در مرحله داشت و پس از برداشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت رز رقم Black Magic
اعلائی میترا بررسی تنوع ژنتیکی سیکلامن‌های ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی PAPD کارشناسی ارشد
بحرینی مجید بررسی روشهای مختلف تغذیه از طریق تزریق به تنه(Trunk injection) و مصرف موضعی در خاک به منظور کنترل عارضه خزان زودرس درختان چنار(PlatanusorientalisL.) در شهرستان کرج کارشناسی ارشد
کرمانشاهانی محمد بررسی امکان ایجاد تنوع از طریق دورگ‎گیری در گیاه سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum Miller) کارشناسی ارشد
سلیمانی اقدم مرتضی تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر سرمازدگی پس از برداشت گل شاخه بریده آنتوریوم
ذوالفقاری مریم زئوپونیک و تغذیه فسفری رز از آپاتیت های ایران کارشناسی ارشد
ارغوانی مسعود مطالعه فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی چمنهای لولیوم پرنه و پوآ پراتنسیس، تحت تاثیر کاربرد ترینگزاپک اتیل ، مدیریت سربرداری و منبع نیتروژن در شرایط تنش شوری
ارغوانی مسعود بررسی و شناسایی بهترین روش ترمیم چمن های ورزشی از طریق Sod در شرایط اگرواکولوژیک مناطق مرکزی ایران کارشناسی ارشد
کریمی معصومه بررسی تاثیر شرایط نگهداری پداژه بر خصوصیات کمی و کیفی گل گلایل کارشناسی ارشد
صیاد عالیان ملیحه بررسی تنوع ژنتیکی سوسن چلچراغ با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی کارشناسی ارشد
سعادتی مینا بهینه سازی تکثیر بذری در نسترن های وحشی و ارزیابی خواص فیتوشیمیایی برخی گونه های جنس Rosa کارشناسی ارشد
چهرازی مهرانگیز بررسی تنوع ژنتیکی گل های نرگس بومی و غیر بومی ایران با استفاده از نشانگر های مرفولوژیکی، مولکولی(RAPD) و سیتوژنتیکی
ذنوبی مهرداد بررسی خصوصیات مورفولوژیکی چند ژنوتیپ نسترن وحشی و اثر تیمارهای هورمونی بر تکثیر جنسی و غیرجنسی کارشناسی ارشد
سلگی موسی بررسی تاثیر نانوذرات نقره و اسانس های آویشن باغی و آویشن شیرازی بر شاخص های کیفی پس از برداشت گل بریدنی ژربرا (Gerbera jamesonii L.)
مرتضوی نجم الدین بررسی تغییرات پروتئینی و آنزیمی رز شاخه بریده
جلالی ندا جنین‌زایی رویشی در سیکلامن ایرانی کارشناسی ارشد
مجیدیان نسرین مطالعه جنبه های فیزیولوژی پیری گل در لیلیوم هیبرید آسیایی CebDazzle
مجیدیان نسرین تاثیر دما و طول مدت انبارمانی نیساگ و سطوح مختلف هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری کارشناسی ارشد
فدایی هادی بررسی کیفی بذر پسته وحشی (pistacia.vera) (مطالعه موردی: جنگل پسته خواجه کلات مشهد) کارشناسی ارشد
قاسمی وحید تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، جیبرلیک اسید، بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری Zantedeschia aethiopica کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح گیاهان زینتی 7103091 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
گلکاری 7103197 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
گیاهان آپارتمانی 7103097 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
اصلاح گیاهان زینتی 7103091 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
تولید بذر گیاهان زینتی 7103098 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (10:00 - 11:00) ترم اول 1396
اصلاح و بذرگیری گل و سبزی 7103012 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
اصلاح و بذرگیری گل و سبزی 7103012 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
گیاهان آپارتمانی 7103097 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1395/10/27 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
فیزیولوژی گلها و گیاهان زینتی 7103119 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
هورمونها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 7103213 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
هورمونها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 7103213 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1