اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

شراره پورابراهیم آبادی

شراره پورابراهیم آبادی

شراره پورابراهیم آبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیری حامد تعیین اولویت های مکانی مناسب جهت توسعه صنایع¬تبدیلی کشاورزی در استان فارس با استفاده از روش تلفیقیDEMATEL- ANP و VIKOR کارشناسی ارشد
سیدخرمی سیذحسین اولویت بندی بهینه ایستگاه های پیشنهادی پایش آلودگی هوا در شهر اراک با استفاده از مدل پرومته II و ANFIS کارشناسی ارشد
یونس سعادتی پهنه بندی آمایشی شهرستان جاسک جهت توسعه سکونتگاهی با رویکرد پدافند غیر‌عامل و کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
یونس سعادتی پهنه بندی آمایشی شهرستان جاسک جهت توسعه سکونتگاهی با رویکرد پدافند غیر‌عامل و کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
غلامی امام مقدم فرشید ارزیابی ریسک و الویت بندی مخاطرات زیست محیطی استان گیلان با استفاده از روش های تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره آنتروپی،تاپسیس و ویکور کارشناسی ارشد
سعادتی یونس پهنه بندی آمایشی شهرستان جاسک جهت توسعه سکونتگاهی با رویکرد پدافند غیر‌عامل و کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه