اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

شاهین رفیعی

شاهین رفیعی

شاهین رفیعی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعلی ابراهیمی بررسی میزان تغییرات رنگ (قهوه‌ای شدن) و چروکیدگی موز در خشک کردن به روش لایه نازک با استفاده از پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/18
محمدعلی ابراهیمی بررسی میزان تغییرات رنگ (قهوه‌ای شدن) و چروکیدگی موز در خشک کردن به روش لایه نازک با استفاده از پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/18
قلیخانی ابوالفضل توسعه و ارزیابی خشک‌کن لایه نازک مجهز به سامانه تولید امواج مایکروویو و تصویربرداری بر خط کارشناسی ارشد
بهارلوئی احمد بررسی فرآیند خشک شدن پسته رقم اکبری در خشک کن لایه نازک و ارائه الگوریتم ریاضی آن با شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد
محمدشیرازی احمد تحلیل نهاده-ستانده ی انرژی و اقتصادی در تولید بیودیزل از پسماند روغن های خوراکی کارشناسی ارشد
میره ای احمد ارزیابی پارامترهای موثر بر میزان رسیدگی خرمای مضافتی و شاهانی با استفاده از روش غیر مخرب اسپکتروسکوپی NIR کارشناسی ارشد
محمدیان ارسلان تعیین و ارزیابی مقدار تلفات برداشت کلزا ناشی از تاثیر بعضی فاکتور های ماشینی و محیطی. (مطالعه موردی : استان گلستان) کارشناسی ارشد
عرب چادگانی اسماعیل Design and construction of forced convection solar dryer equipped with linear parabolic collector and vacuum tube absorber کارشناسی ارشد
میرزایی قلعه اسماعیل مدل سازی سینتیک خشک شدن لایه نازک سه رقم زردآلو کارشناسی ارشد
هادی افاضلی مطالعه فنی و اقتصادی تولید بیوگاز از زیست توده های کلان کشور کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/01
هادی افاضلی مطالعه فنی و اقتصادی تولید بیوگاز از زیست توده های کلان کشور کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/01
ملکی قلیچی الناز امکان‌سنجی اقتصادی تولید انرژی از فضولات دامی در یک راکتور نیمه صنعتی کارشناسی ارشد
عمرانی الهام بررسی و تشخیص چند بیماری مهم گیاهی با استفاده از تکنیک آنالیز تصویر کارشناسی ارشد
میثمی اصل الهام مدلسازی خشک شدن ورقه سیب رقم گلاب کارشناسی ارشد
بهشتی تبار ایمان بررسی انرژی نهاده- ستانده بخش زراعت کشاورزی ایران(در دوره 85 -1369) کارشناسی ارشد
قادرپور امید تأثیر کاهش آب در دسترس کشاورزی بر روی شاخص‌های انرژی و ارائه راه‌کارهای مناسب کارشناسی ارشد
طاهری گراوند امین ساخت و ارزیابی خشک کن تحقیقاتی لایه نازک با قابلیت کنترل پارامتر های عملیاتی خشک کردن کارشناسی ارشد
نصیری امین تاثیر دما و سرعت جریان هوای خشک کردن بر مقادیر کمی اسانس استحصالی از آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) و نعناع فلفلی ( .Mentha piperita L) کارشناسی ارشد
خوشنویسان بنیامین مدل‌سازی و بهینه‌سازی میزان انتشار آلایندگی و انرژی مصرفی در کشت چند محصول در شهرستان فریدونشهر در استان اصفهان کارشناسی ارشد
امیر بنی زمان Feasibility study of application of a machine olfaction and machine vision systems for classification of five types of native medical plants from Lamiales Type کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/27
احمد بهارلوئی بررسی فرآیند خشک شدن پسته رقم اکبری در خشک کن لایه نازک و ارائه الگوریتم ریاضی آن با شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1386
ایمان بهشتی تبار بررسی انرژی نهاده- ستانده بخش زراعت کشاورزی ایران(در دوره 85 -1369) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/18
ایمان بهشتی تبار بررسی انرژی نهاده- ستانده بخش زراعت کشاورزی ایران(در دوره 85 -1369) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/18
حیدری بهمن طراحی و ساخت دستگاه تقطیر مجهز به سامانه تبرید تراکمی به‌منظور اسانس‌گیری گیاهان دارویی و تحلیل انرژی فرآیند تولید اسانس در کشت‌و‌صنعت‌ گلکاران کاشان کارشناسی ارشد
سفیدپری پریا مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پرورش گاو شیری و مرغ تخمگذار به کمک روش های بهینه سازی فازی، مطالعه موردی: شهرستان های ری و کرج کارشناسی ارشد
رضا جان زاده گلوگاه بررسی عملکرد و آلایند گی موتور دیزل با مخلوط های سوخت دیزل و بیودیزل (مطالعه موردی روغن کرچک) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/09
رضا جان زاده گلوگاه بررسی عملکرد و آلایند گی موتور دیزل با مخلوط های سوخت دیزل و بیودیزل (مطالعه موردی روغن کرچک) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/09
رضا جان زاده گلوگاه بررسی عملکرد و آلایند گی موتور دیزل با مخلوط های سوخت دیزل و بیودیزل (مطالعه موردی روغن کرچک) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/09
بهمن حیدری طراحی و ساخت دستگاه تقطیر مجهز به سامانه تبرید تراکمی به‌منظور اسانس‌گیری گیاهان دارویی و تحلیل انرژی فرآیند تولید اسانس در کشت‌و‌صنعت‌ گلکاران کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
کبری حیدربیگی پیاده سازی، ساخت و ارزیابی سامانه تشخیص زعفران اصلی از نوع تقلبی مبتنی بر فناوری زبان الکترونیک و بینی الکترونیک دکتری دانلود 1393/8/25
کبری حیدربیگی پیاده سازی، ساخت و ارزیابی سامانه تشخیص زعفران اصلی از نوع تقلبی مبتنی بر فناوری زبان الکترونیک و بینی الکترونیک دکتری دانلود 1393/8/25
کبری حیدربیگی پیاده سازی، ساخت و ارزیابی سامانه تشخیص زعفران اصلی از نوع تقلبی مبتنی بر فناوری زبان الکترونیک و بینی الکترونیک دکتری دانلود 1393/8/25
عبدالعظیم حسینی ارزیابی خشک‌ شدن ورقه نازک کیوی و گیاه دارویی آویشن بوسیله خشک‌کن خورشیدی سهموی با لوله جاذب خلا کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/27
سلیمان حسین پور طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل بهینه مبتنی بر ماشین بینایی و منطق فازی برای فرایند خشک کردن لایه نازک میگو دکتری دانلود 1390/10/11
سلیمان حسین پور طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل بهینه مبتنی بر ماشین بینایی و منطق فازی برای فرایند خشک کردن لایه نازک میگو دکتری دانلود 1390/10/11
قاسم خانی حمید طراحی، ساخت و ارزیابی تحلیل اکسرژی یک خشک کن دوار سینی دار آزمایشگاهی برای میوه (مطالعه موردی : سیب) دکتری
عسگر خاکپور گیگلو مدل سازی و بررسی آزمایشگاهی فرآیند خشک شدن بسترسیالی جریان قالبی ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/21
مجید خانعلی مدل‌سازی و بررسی آزمایشگاهی خشک‌کردن شلتوک برنج در شرایط بستر سیال پیوسته با جریان پیستونی دکتری دانلود 1391/03/28
مجید خانعلی مدل‌سازی و بررسی آزمایشگاهی خشک‌کردن شلتوک برنج در شرایط بستر سیال پیوسته با جریان پیستونی دکتری دانلود 1391/03/28
کامران خیرعلی پور پیاده سازی و ساخت سامانه تشخیص آلودگی قارچی مغز پسته بر اساس فناوری گرمانگاری و پردازش تصویر دکتری دانلود 1391/06/26
علیرضا خوشرو ارزیابی غیرمخرب مبتنی بر تصویر میوه انار به منظور تعیین شاخص¬های بلوغ ، کیفیت و آسیب درونی دکتری دانلود 1388/06/15
علیرضا یداللهی نیا استخراج مدل خشک شدن شلتوک در خشک کن لایه نازک کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدجعفر دالوند طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سامانه زمان واقعی درجه بندی کیفی آب مرکبات مبتنی بر فناوری تلفیقی زبان و بینی الکترونیک دکتری دانلود 1386/11/23
محمدجعفر دالوند طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن الکتروهیدرودینامیک خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
محمدجعفر دالوند طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن الکتروهیدرودینامیک خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
محمدجعفر دالوند طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن الکتروهیدرودینامیک خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
محمدجعفر دالوند طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سامانه زمان واقعی درجه بندی کیفی آب مرکبات مبتنی بر فناوری تلفیقی زبان و بینی الکترونیک دکتری دانلود 1386/11/23
محمدجعفر دالوند طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سامانه زمان واقعی درجه بندی کیفی آب مرکبات مبتنی بر فناوری تلفیقی زبان و بینی الکترونیک دکتری دانلود 1386/11/23
راضیه ریاحی مدل سازی سینتیک و تعیین ضریب پخش موثر و انرژی فعال سازی دانه انار در طی فرآیند خشک شدن کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
راضیه ریاحی مدل سازی سینتیک و تعیین ضریب پخش موثر و انرژی فعال سازی دانه انار در طی فرآیند خشک شدن کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
ریاحی راضیه مدل سازی سینتیک و تعیین ضریب پخش موثر و انرژی فعال سازی دانه انار در طی فرآیند خشک شدن کارشناسی ارشد
بهلول رامش Adulteration detection of rice using Electronic Nose کارشناسی ارشد دانلود 1396/7/16
محمدعلی رجایی فر تحلیل انرژی تولید بیودیزل از روغن تفاله زیتون کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
جان زاده گلوگاه رضا بررسی عملکرد و آلایند گی موتور دیزل با مخلوط های سوخت دیزل و بیودیزل (مطالعه موردی روغن کرچک) کارشناسی ارشد
فرزاد رمضانی طراحی و ارزیابی الگوریتم محاسبه حجم کیوی بر مبنای بینایی استریو کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
شعبانی زینب بررسی شاخص¬های مکانیزاسیون پرورش گل، مطالعه موردی: شهرستان محلات در استان مرکزی کارشناسی ارشد
شعبانی زینب بهینه سازی نسبتهای سوخت دیسترول در تراکتور MF-399 با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبور عسل دکتری
فرجی مهیاری |زهرا مکان‌یابی نشانه در گلخانه با استفاده از روش ماشین بینایی استریو کارشناسی ارشد
پریا سفیدپری مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پرورش گاو شیری و مرغ تخمگذار به کمک روش های بهینه سازی فازی، مطالعه موردی: شهرستان های ری و کرج کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
حسین پور سلیمان طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل بهینه مبتنی بر ماشین بینایی و منطق فازی برای فرایند خشک کردن لایه نازک میگو
علیرضا سلیمانی پور دامناب مدل سازی سینتیک قهوه ای شدن نان حجیم طی پخت کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/09
علیرضا سلیمانی پور دامناب مدل سازی سینتیک قهوه ای شدن نان حجیم طی پخت کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/09
محمد شریفی زمان بندی و شبیه سازی پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی محصولات استراتژیک زراعی با استفاده از فنون شبکه ای: مطالعه موردی استان البرز دکتری دانلود 1391/11/30
محمد شریفی بررسی مدل های خشک کردن و مقایسه زمان و انرژی مصرفی در شرایط مختلف خشک کردن ورقه پرتقال رقم تامسون کارشناسی ارشد دانلود 1386
سارا شیرین کامی Bio-crude oil production from microalgae and characterization of resulting biofuel کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
سارا شیرین کامی Bio-crude oil production from microalgae and characterization of resulting biofuel کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
سارا شیرین کامی Bio-crude oil production from microalgae and characterization of resulting biofuel کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
زینب شعبانی بهینه سازی نسبتهای سوخت دیسترول در تراکتور MF-399 با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبور عسل دکتری دانلود 1393/10/19
زینب شعبانی بررسی شاخص¬های مکانیزاسیون پرورش گل، مطالعه موردی: شهرستان محلات در استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 86/12/19
محمد شهابی قویونلویی بررسی آهنگ تغییر رنگ و کیفیت برگه چای سبز با استفاده ازپردازش تصویر در طی خشک شدن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محمد شهابی قویونلویی بررسی آهنگ تغییر رنگ و کیفیت برگه چای سبز با استفاده ازپردازش تصویر در طی خشک شدن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محمد شهابی قویونلویی بررسی آهنگ تغییر رنگ و کیفیت برگه چای سبز با استفاده ازپردازش تصویر در طی خشک شدن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
فیض الله شهبازی بررسی و تحلیل صدمات وارده به هندوانه ناشی از ارتعاشات حمل و نقل جاده‌ای دکتری دانلود 1387/08/12
فیض الله شهبازی بررسی و تحلیل صدمات وارده به هندوانه ناشی از ارتعاشات حمل و نقل جاده‌ای دکتری دانلود 1387/08/12
امین طاهری گراوند ساخت و ارزیابی خشک کن تحقیقاتی لایه نازک با قابلیت کنترل پارامتر های عملیاتی خشک کردن دکتری دانلود 1389/11/30
محمدحسین طباطبائی بررسی شاخص های انرژی، مدلسازی انرژی محصولات عمده باغی به وسیله رگرسیون فازی و اولویت بندی محصولات به وسیله تصمیم گیری چند شاخصه فازی- مطالعه موردی: شهرستان شهریار کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محمدحسین طباطبائی بررسی شاخص های انرژی، مدلسازی انرژی محصولات عمده باغی به وسیله رگرسیون فازی و اولویت بندی محصولات به وسیله تصمیم گیری چند شاخصه فازی- مطالعه موردی: شهرستان شهریار کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محمدحسین طباطبائی بررسی شاخص های انرژی، مدلسازی انرژی محصولات عمده باغی به وسیله رگرسیون فازی و اولویت بندی محصولات به وسیله تصمیم گیری چند شاخصه فازی- مطالعه موردی: شهرستان شهریار کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محمدرضا عابدینی مدلسازی و ارزیابی سینتیک تغییر رطوبت و رنگ میوه به در طی خشک شدن با هوای داغ و مایکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/24
عساکره عباس تعیین کارایی نظام تولید کنسرو ماهی در استان خوزستان کارشناسی ارشد
اسماعیل عرب چادگانی Design and construction of forced convection solar dryer equipped with linear parabolic collector and vacuum tube absorber کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
خسروانی مقدم عرفان برآورد زمان- هزینه پروژه تولید مرغ گوشتی با استفاده از فنون مدیریت و کنترل پروژه کارشناسی ارشد
محمدی عیسی بررسی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تولید شیر پاستوریزه به روش چرخه حیات مطالعه موردی شرکت لبنیاتی شبنم کلاله کارشناسی ارشد
محمدی عیسی بررسی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تولید شیر پاستوریزه به روش چرخه حیات مطالعه موردی شرکت لبنیاتی شبنم کلاله
عباس عساکره تعیین کارایی نظام تولید کنسرو ماهی در استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
خاکپور گیگلو عسگر مدل سازی و بررسی آزمایشگاهی فرآیند خشک شدن بسترسیالی جریان قالبی ذرت کارشناسی ارشد
ناهید عقیلی ناطق توسعه، پیاده سازی و ارزیابی سیستم کنترل مبتنی بر پردازش تصویر و منطق فازی برای فرایند خشک شدن سیب در خشککن لایه نازک هیبریدی (هوای داغ-مایکروویو پالسی) دکتری دانلود 1394/10/27
محمدی علی انتخاب مدل مناسب خشک کردن کیوی رقم هایوارد و مقایسه زمان و مقدار انرژی مصرفی کارشناسی ارشد
محمدی علی بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش اثرات زیست‌محیطی در تولید محصولات غالب زراعی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی: مطالعه موردی استان گلستان
خوشرو علیرضا ارزیابی غیرمخرب مبتنی بر تصویر میوه انار به منظور تعیین شاخص¬های بلوغ ، کیفیت و آسیب درونی
یداللهی نیا علیرضا استخراج مدل خشک شدن شلتوک در خشک کن لایه نازک کارشناسی ارشد
سلیمانی پور دامناب علیرضا مدل سازی سینتیک قهوه ای شدن نان حجیم طی پخت کارشناسی ارشد
الهام عمرانی بررسی و تشخیص چند بیماری مهم گیاهی با استفاده از تکنیک آنالیز تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/20
الهام عمرانی بررسی و تشخیص چند بیماری مهم گیاهی با استفاده از تکنیک آنالیز تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/20
هما فتح الهی Assessment of Energy Consumption and Life Cycle in Industrial Cheese Production کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
|زهرا فرجی مهیاری مکان‌یابی نشانه در گلخانه با استفاده از روش ماشین بینایی استریو کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
رمضانی فرزاد طراحی و ارزیابی الگوریتم محاسبه حجم کیوی بر مبنای بینایی استریو کارشناسی ارشد
نصیری فرشید تحلیل اکسرژی خط فرآوری پنیر به روش فراپالایش کارشناسی ارشد
خوشنام فرهاد تحلیل پاسخ آکوستیکی خربزه با استفاده از تبدیلات موجک و فوریه جهت تشخیص رسیدگی آن
شهبازی فیض الله بررسی و تحلیل صدمات وارده به هندوانه ناشی از ارتعاشات حمل و نقل جاده‌ای
محسن قاسمی طراحی، ساخت و ارزیابی نوعی بیل شاخه ای برای کار درگلخانه و مزارع کوچک کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
محسن قاسمی طراحی، ساخت و ارزیابی نوعی بیل شاخه ای برای کار درگلخانه و مزارع کوچک کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حمید قاسم خانی طراحی، ساخت و ارزیابی تحلیل اکسرژی یک خشک کن دوار سینی دار آزمایشگاهی برای میوه (مطالعه موردی : سیب) دکتری دانلود 1394/08/30
ابوالفضل قلیخانی توسعه و ارزیابی خشک‌کن لایه نازک مجهز به سامانه تولید امواج مایکروویو و تصویربرداری بر خط کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
خیرعلی پور کامران پیاده سازی و ساخت سامانه تشخیص آلودگی قارچی مغز پسته بر اساس فناوری گرمانگاری و پردازش تصویر
حیدربیگی کبری پیاده سازی، ساخت و ارزیابی سامانه تشخیص زعفران اصلی از نوع تقلبی مبتنی بر فناوری زبان الکترونیک و بینی الکترونیک
علی کراقلی مطالعه اثرات ارتعاشی و صوتی چکش تخریب بر آسایش کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
الهام میثمی اصل مدلسازی خشک شدن ورقه سیب رقم گلاب کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/7
خانعلی مجید مدل‌سازی و بررسی آزمایشگاهی خشک‌کردن شلتوک برنج در شرایط بستر سیال پیوسته با جریان پیستونی
نامداری مجید Optimization of sugar beet production using imperialist competitive algorithm in order to evaluate the life cycle of sugar production. Case study: Hamadan sugar beet factory
نامداری مجید بررسی قابلیت فرآیند قطر متوسط وزنی و توان برگردان خاک در شخم با گاوآهن برگردان¬دار با استفاده از روش شناسی شش سیگما کارشناسی ارشد
ابوال شیخی محیا بررسی چرخه زیست تولید نان- مطالعه موردی: شهرستان ری، تهران کارشناسی ارشد
شریفی محمد بررسی مدل های خشک کردن و مقایسه زمان و انرژی مصرفی در شرایط مختلف خشک کردن ورقه پرتقال رقم تامسون کارشناسی ارشد
شریفی محمد زمان بندی و شبیه سازی پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی محصولات استراتژیک زراعی با استفاده از فنون شبکه ای: مطالعه موردی استان البرز
شهابی قویونلویی محمد بررسی آهنگ تغییر رنگ و کیفیت برگه چای سبز با استفاده ازپردازش تصویر در طی خشک شدن کارشناسی ارشد
علی محمدی بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش اثرات زیست‌محیطی در تولید محصولات غالب زراعی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی: مطالعه موردی استان گلستان دکتری دانلود 1393/3/25
علی محمدی انتخاب مدل مناسب خشک کردن کیوی رقم هایوارد و مقایسه زمان و مقدار انرژی مصرفی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/10
علی محمدی بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش اثرات زیست‌محیطی در تولید محصولات غالب زراعی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی: مطالعه موردی استان گلستان دکتری دانلود 1393/3/25
ارسلان محمدیان تعیین و ارزیابی مقدار تلفات برداشت کلزا ناشی از تاثیر بعضی فاکتور های ماشینی و محیطی. (مطالعه موردی : استان گلستان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
ارسلان محمدیان تعیین و ارزیابی مقدار تلفات برداشت کلزا ناشی از تاثیر بعضی فاکتور های ماشینی و محیطی. (مطالعه موردی : استان گلستان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
ارسلان محمدیان تعیین و ارزیابی مقدار تلفات برداشت کلزا ناشی از تاثیر بعضی فاکتور های ماشینی و محیطی. (مطالعه موردی : استان گلستان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
دالوند محمدجعفر طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن الکتروهیدرودینامیک خورشیدی کارشناسی ارشد
طباطبائی محمدحسین بررسی شاخص های انرژی، مدلسازی انرژی محصولات عمده باغی به وسیله رگرسیون فازی و اولویت بندی محصولات به وسیله تصمیم گیری چند شاخصه فازی- مطالعه موردی: شهرستان شهریار کارشناسی ارشد
نادیان محمدحسین بررسی تغییر رنگ و آهنگ چروکیدگی ورقه نازک سیب با استفاده از پردازش تصویر در طی فرآیند خشک شدن کارشناسی ارشد
حیدری محمد داوود ارزیابی چرخه زندگی تولید ماکارونی، مطالعه موردی: شرکت زرماکارون
عابدینی محمدرضا مدلسازی و ارزیابی سینتیک تغییر رطوبت و رنگ میوه به در طی خشک شدن با هوای داغ و مایکروویو کارشناسی ارشد
احمد محمدشیرازی تحلیل نهاده-ستانده ی انرژی و اقتصادی در تولید بیودیزل از پسماند روغن های خوراکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
ابراهیمی محمدعلی بررسی میزان تغییرات رنگ (قهوه‌ای شدن) و چروکیدگی موز در خشک کردن به روش لایه نازک با استفاده از پردازش تصویر کارشناسی ارشد
رجایی فر محمدعلی تحلیل انرژی تولید بیودیزل از روغن تفاله زیتون کارشناسی ارشد
آغباشلو مرتضی مدل سازی، بهینه سازی و تحلیل اکسرژی فرآیند ریزدرون پوشانی روغن ماهی با خشک کن پاششی کارشناسی ارشد
اسماعیل میرزایی قلعه مدل سازی سینتیک خشک شدن لایه نازک سه رقم زردآلو کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
اسماعیل میرزایی قلعه مدل سازی سینتیک خشک شدن لایه نازک سه رقم زردآلو کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
اسماعیل میرزایی قلعه مدل سازی سینتیک خشک شدن لایه نازک سه رقم زردآلو کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
یوسفی مرضیه مدلسازی و پیش‌بینی مصرف انرژی اولیه و انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران با استفاده از روش‌های داده کاوی کارشناسی ارشد
احمد میره ای ارزیابی پارامترهای موثر بر میزان رسیدگی خرمای مضافتی و شاهانی با استفاده از روش غیر مخرب اسپکتروسکوپی NIR کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/14
احمد میره ای ارزیابی پارامترهای موثر بر میزان رسیدگی خرمای مضافتی و شاهانی با استفاده از روش غیر مخرب اسپکتروسکوپی NIR کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/14
احمد میره ای ارزیابی پارامترهای موثر بر میزان رسیدگی خرمای مضافتی و شاهانی با استفاده از روش غیر مخرب اسپکتروسکوپی NIR کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/14
کرامت جهرمی مهدی برخی مشخصه های فیزیکی و مکانیکی درخت خرما (رقم شاهانی جهرم ) کارشناسی ارشد
نظام آبادی مهدی بررسی نظام های بهره برداری از ماشین های کشاورزی و اثر بخشی آن در عملکرد سیستم های تولید گندم در منطقه فراهان کارشناسی ارشد
هدایتی زاده مهدی مدلسازی سامانه ترمز ادوات کشاورزی با قابلیت ذخیره سازی انرژی کارشناسی ارشد
موحدی مهران بررسی رابطه بین اندازه زمین و نظام‌های بهره‌برداری از ماشین بر عملکرد اقتصادی دو محصول گندم آبی و سیب زمینی در منطقه فریدونشهر اصفهان کارشناسی ارشد
مهران موحدی بررسی رابطه بین اندازه زمین و نظام‌های بهره‌برداری از ماشین بر عملکرد اقتصادی دو محصول گندم آبی و سیب زمینی در منطقه فریدونشهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1385
هاشم موسوی اول مقایسه الگوی مصرف انرژی و تحلیل شاخص های مکانیزاسیون در تولید سویا، کلزا و آفتابگردان در شهرستان های گرگان، علی آباد و کلاله در استان گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
هاشم موسوی اول مقایسه الگوی مصرف انرژی و تحلیل شاخص های مکانیزاسیون در تولید سویا، کلزا و آفتابگردان در شهرستان های گرگان، علی آباد و کلاله در استان گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
محمدحسین نادیان بررسی تغییر رنگ و آهنگ چروکیدگی ورقه نازک سیب با استفاده از پردازش تصویر در طی فرآیند خشک شدن کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/17
محمدحسین نادیان بررسی تغییر رنگ و آهنگ چروکیدگی ورقه نازک سیب با استفاده از پردازش تصویر در طی فرآیند خشک شدن کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/17
مجید نامداری بررسی قابلیت فرآیند قطر متوسط وزنی و توان برگردان خاک در شخم با گاوآهن برگردان¬دار با استفاده از روش شناسی شش سیگما کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/11
مجید نامداری Optimization of sugar beet production using imperialist competitive algorithm in order to evaluate the life cycle of sugar production. Case study: Hamadan sugar beet factory دکتری دانلود 1394/11/25
عقیلی ناطق ناهید توسعه، پیاده سازی و ارزیابی سیستم کنترل مبتنی بر پردازش تصویر و منطق فازی برای فرایند خشک شدن سیب در خشککن لایه نازک هیبریدی (هوای داغ-مایکروویو پالسی) دکتری
اشکان نبوی پله سرایی مدیریت هزینه- زمان-کیفیت و بهینه سازی چندهدفه (انرژی، آلایندگی و اقتصادی) در واحدهای شالی کوبی شهرستان رشت دکتری دانلود 1397/01/26
اشکان نبوی پله سرایی مدیریت هزینه- زمان-کیفیت و بهینه سازی چندهدفه (انرژی، آلایندگی و اقتصادی) در واحدهای شالی کوبی شهرستان رشت دکتری دانلود 1397/01/26
امین نصیری تاثیر دما و سرعت جریان هوای خشک کردن بر مقادیر کمی اسانس استحصالی از آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) و نعناع فلفلی ( .Mentha piperita L) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
امین نصیری تاثیر دما و سرعت جریان هوای خشک کردن بر مقادیر کمی اسانس استحصالی از آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) و نعناع فلفلی ( .Mentha piperita L) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
فرشید نصیری تحلیل اکسرژی خط فرآوری پنیر به روش فراپالایش کارشناسی ارشد دانلود 94/11/13
مهدی نظام آبادی بررسی نظام های بهره برداری از ماشین های کشاورزی و اثر بخشی آن در عملکرد سیستم های تولید گندم در منطقه فراهان کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدی نظام آبادی بررسی نظام های بهره برداری از ماشین های کشاورزی و اثر بخشی آن در عملکرد سیستم های تولید گندم در منطقه فراهان کارشناسی ارشد دانلود 1386
سماواتیان نعیمه بررسی مکانیزاسیون تولید سیر مطالعه موردی: شهرستان های همدان و بهار در استان همدان کارشناسی ارشد
اسدالله نمازی فرد ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین پایدار محصول گندم با رویکرد مصرف انرژی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
افاضلی هادی مطالعه فنی و اقتصادی تولید بیوگاز از زیست توده های کلان کشور کارشناسی ارشد
موسوی اول هاشم مدل‌سازی و بهینه‌سازی تولید کلزا با استفاده از سامانه استنتاج فازی- عصبی- ژنتیکی؛ مطالعه موردی استان مازندران
موسوی اول هاشم مقایسه الگوی مصرف انرژی و تحلیل شاخص های مکانیزاسیون در تولید سویا، کلزا و آفتابگردان در شهرستان های گرگان، علی آباد و کلاله در استان گلستان کارشناسی ارشد
مهدی هدایتی زاده مدلسازی سامانه ترمز ادوات کشاورزی با قابلیت ذخیره سازی انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/19
مهدی هدایتی زاده مدلسازی سامانه ترمز ادوات کشاورزی با قابلیت ذخیره سازی انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/19
مرضیه یوسفی مدلسازی و پیش‌بینی مصرف انرژی اولیه و انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران با استفاده از روش‌های داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
مرضیه یوسفی مدلسازی و پیش‌بینی مصرف انرژی اولیه و انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران با استفاده از روش‌های داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
مرضیه یوسفی مدلسازی و پیش‌بینی مصرف انرژی اولیه و انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران با استفاده از روش‌های داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شبیه سازی و مدل سازی ریاضی پیشرفته 7109408 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی 7109206 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/27 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1396
طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی 7109210 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق 7109211 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آمار پیشرفته 7109250 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمار مهندسی 7109199 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش تحقیق 7109211 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمار پیشرفته 7109250 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
روش تحقیق 7109211 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1