اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سلیمان حسین پور

سلیمان حسین پور

سلیمان حسین پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قلیخانی ابوالفضل توسعه و ارزیابی خشک‌کن لایه نازک مجهز به سامانه تولید امواج مایکروویو و تصویربرداری بر خط کارشناسی ارشد
رحیم آزادنیا طراحی، پیاده سازی و ارزیابی یک برنامه اندرویدی برای تلفن همراه هوشمند به منظور طبقه بندی خاک براساس رنگ و بافت تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
عمرانی الهام بررسی و تشخیص چند بیماری مهم گیاهی با استفاده از تکنیک آنالیز تصویر کارشناسی ارشد
یحیی بهشتی بررسی سینتیک بافت تصویر و طبقه بندی کیفی ورقههای نازک سیب با استفاده از پردازش تصویر در طی فرآیند خشک کردن هیبریدی هوای داغ- مایکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/30
محمدی مظفری پیام Design, implementation, and evaluation of an android app. for smartphones to assess personal dietary کارشناسی ارشد
بهشتی یحیی بررسی سینتیک بافت تصویر و طبقه بندی کیفی ورقههای نازک سیب با استفاده از پردازش تصویر در طی فرآیند خشک کردن هیبریدی هوای داغ- مایکروویو کارشناسی ارشد
سپیده سادات حسینی امکان‌سنجی کاربرد یک سامانه بینی الکترونیک برای اصالت‌سنجی روغن‌زیتون‌بکر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
سپیده سادات حسینی امکان‌سنجی کاربرد یک سامانه بینی الکترونیک برای اصالت‌سنجی روغن‌زیتون‌بکر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
سینا حسینی تحلیل اکسرژی فرآیند تولید بیودیزل به کمک یک سامانه فراصوت کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
علی حکیمی ایلخچی Design, implementation, and evaluation of an app. for android smartphone to evaluate quality of beef کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
علی دادک Presenting thermodynamic model for microbial fuel cells کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
فرزاد رمضانی طراحی و ارزیابی الگوریتم محاسبه حجم کیوی بر مبنای بینایی استریو کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
فرجی مهیاری |زهرا مکان‌یابی نشانه در گلخانه با استفاده از روش ماشین بینایی استریو کارشناسی ارشد
حسینی سپیده سادات امکان‌سنجی کاربرد یک سامانه بینی الکترونیک برای اصالت‌سنجی روغن‌زیتون‌بکر کارشناسی ارشد
حسینی سینا تحلیل اکسرژی فرآیند تولید بیودیزل به کمک یک سامانه فراصوت کارشناسی ارشد
محمد شهابی قویونلویی بررسی آهنگ تغییر رنگ و کیفیت برگه چای سبز با استفاده ازپردازش تصویر در طی خشک شدن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محمد شهابی قویونلویی بررسی آهنگ تغییر رنگ و کیفیت برگه چای سبز با استفاده ازپردازش تصویر در طی خشک شدن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محمدرضا عابدینی مدلسازی و ارزیابی سینتیک تغییر رطوبت و رنگ میوه به در طی خشک شدن با هوای داغ و مایکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/24
نامی عبدالکریم مقایسه کارایی دو رویکرد تحلیل پوششی داده های کلاسیک و فازی در بهینه سازی مصرف انرژی و شاخص های اقتصادی در واحدهای تولیدی تخم مرغ. مطالعه موردی: استان قم کارشناسی ارشد
حکیمی ایلخچی علی Design, implementation, and evaluation of an app. for android smartphone to evaluate quality of beef کارشناسی ارشد
دادک علی Presenting thermodynamic model for microbial fuel cells کارشناسی ارشد
رمضانی فرزاد طراحی و ارزیابی الگوریتم محاسبه حجم کیوی بر مبنای بینایی استریو کارشناسی ارشد
نامداری مجید Optimization of sugar beet production using imperialist competitive algorithm in order to evaluate the life cycle of sugar production. Case study: Hamadan sugar beet factory
شهابی قویونلویی محمد بررسی آهنگ تغییر رنگ و کیفیت برگه چای سبز با استفاده ازپردازش تصویر در طی خشک شدن کارشناسی ارشد
عزیزی دره چی محمد Modeling of global solar radiation in Iran based on artificial neural network کارشناسی ارشد
عابدینی محمدرضا مدلسازی و ارزیابی سینتیک تغییر رطوبت و رنگ میوه به در طی خشک شدن با هوای داغ و مایکروویو کارشناسی ارشد
پیام محمدی مظفری Design, implementation, and evaluation of an android app. for smartphones to assess personal dietary کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
میلاد مرادی Optimization the performance of solar flat plate collectors with nanofluids using genetic algorithm کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
میلاد مرادی Optimization the performance of solar flat plate collectors with nanofluids using genetic algorithm کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
مرادی میلاد Optimization the performance of solar flat plate collectors with nanofluids using genetic algorithm کارشناسی ارشد
محمدامین موسوی Design, development and evaluation of Smart Drip Irrigation control system for citrus trees based on closed and semi-closed control systems کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
عقیلی ناطق ناهید توسعه، پیاده سازی و ارزیابی سیستم کنترل مبتنی بر پردازش تصویر و منطق فازی برای فرایند خشک شدن سیب در خشککن لایه نازک هیبریدی (هوای داغ-مایکروویو پالسی) دکتری
اسلامی هادی مطالعه انرژی مصرفی، تحلیل اقتصادی و ارزیابی چرخه زیستی در تولید ذرت بذری هیبرید کارشناسی ارشد
موسوی اول هاشم مدل‌سازی و بهینه‌سازی تولید کلزا با استفاده از سامانه استنتاج فازی- عصبی- ژنتیکی؛ مطالعه موردی استان مازندران
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوحسگرهای پیشرفته در فرآوری و کنترل کیفیت و سلامت مواد غذایی 7109439 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ماشین بینایی 7109375 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
آزمون های غیر مخرب در کشاورزی 7109382 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/05 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1396
آزمایشگاه مقاومت مصالح 7109349 1 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه مقاومت مصالح 7109349 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
فیزیک 1 7109346 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش های ارزیابی کیفی مواد غذایی 7109402 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
پدیده های انتقال در محیط های متخلخل 7109440 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
عملیات واحد 2 7109319 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
محاسبات عددی 7109202 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/26 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
فیزیک 1 7109346 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 15:30 - 17:30 ترم اول 1395
فیزیک 1 7109346 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 15:30 - 17:30 ترم اول 1395
آزمایشگاه فیزیک 1 7109154 1 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه فیزیک 1 7109154 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه فیزیک 1 7109154 1 03 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه فیزیک 1 7109154 1 04 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1395
روش های ارزیابی کیفی مواد غذایی 7109402 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/20 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
پدیده های انتقال در محیط های متخلخل 7109440 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/26 | 09:00 - 11:00 ترم اول 1395
عملیات واحد 2 7109319 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1