اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سهراب اشرفی

سهراب اشرفی

سهراب اشرفی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 401
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن احمدی بررسی لانه گزینی گرگ به منظور پیش بینی مناطق دارای پتانسیل بروز تعارضات انسان و گرگ در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
زهره احمدی اردستانی ارزیابی ریسک فلزات سنگین ناشی از مصرف برخی گونه های آبزی خوراکی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
معصومه آریایی مطالعه مقایسه ای فلزات سنگین Cd و As در ماهی اندمیک Aphanius sophiae در دو محیط آب شیرین و آب شور (میزان جذب و تاثیر هیستولوژیک در اندام های هدف) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
بوجاری آزاده مقایسه غلظت فلزات کمیاب (کادمیوم، سرب و نیکل) در بافت کبد و عضله ماهی شیربت (Barbus grypus) و ماهی صبور (ilisha Tenualosa) در رودخانه کارون – استان خوزستان کارشناسی ارشد
خلیلی پور اولیاقلی تاثیر جدایی زیستگاهی بر جریان ژن در پایکای افغانی (Ochotonarufescens) با رویکرد ژنتیک- سیمای سرزمین
بی بی فاطمه بیات داشلی برون ( Impacts of future climate change on the distribution of forest-dweller bats in Iran (Case study: Hyrcanian forest کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
هستی پطروسیان شناسایی عرصه های مناسب برای حفاظت بیرونی اجتماعات حرا در سواحل استان هرمزگان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
اولیاقلی خلیلی پور تاثیر جدایی زیستگاهی بر جریان ژن در پایکای افغانی (Ochotonarufescens) با رویکرد ژنتیک- سیمای سرزمین دکتری دانلود 1393/10/24
علی رضایی خوزانی بررسی آشیان بوم شناختی غذایی یوزپلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده کوه بافق کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
احمدی اردستانی زهره ارزیابی ریسک فلزات سنگین ناشی از مصرف برخی گونه های آبزی خوراکی در شهر تهران کارشناسی ارشد
علویان پطرودی سمیه سادات بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، نیکل و سرب) در صدف Saccostrea cucullata درسواحل بندر لافت کارشناسی ارشد
رضایی خوزانی علی بررسی آشیان بوم شناختی غذایی یوزپلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده کوه بافق کارشناسی ارشد
محمدی علیرضا بررسی آشیان بوم شناختی کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) و کمرکولی کوچک (Sitta neumayer ) در ناحیه تماس آنها در ایران (رشته کوه زاگرس) ارائه شواهدی مبنی بر اصل جابجایی صفات کارشناسی ارشد
قنبری فرزانه بررسی تغییرات درون گونه ای خرس قهوه ای (Ursus arctos) بر اساس صفات جمجمه ای کارشناسی ارشد
منصوری فرزانه مقایسه غلظت فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) در رسوبات، ریشه و برگ اجتماعات حرای دست کاشت پهنه گلی بندر ماهشهر کارشناسی ارشد
مقدسی لیلا استفاده از شاخص های زیستی در پایش آلودگی هوای شهر تهران به فلز سرب (مطالعه موردی گنجشک معمولیPasser domesticus ) کارشناسی ارشد
چیت ساز مائده تعیین غلظت فلزات سنگین در خاک و گیاهان زراعی دره زرشک، یزد کارشناسی ارشد
احمدی محسن بررسی لانه گزینی گرگ به منظور پیش بینی مناطق دارای پتانسیل بروز تعارضات انسان و گرگ در استان همدان کارشناسی ارشد
حسنی سنگانی محمد بررسی رابطه کاربری و پوشش سرزمین با کیفیت آب رودخانه در استان مازندران کارشناسی ارشد
علیرضا محمدی بررسی آشیان بوم شناختی کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) و کمرکولی کوچک (Sitta neumayer ) در ناحیه تماس آنها در ایران (رشته کوه زاگرس) ارائه شواهدی مبنی بر اصل جابجایی صفات کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
زارع رشکوئیه مریم بزرگنمایی زیستی کادمیوم ، مس و آرسنیک در یک زنجیره غذایی انتخابی از سدهای ستارخان و خداآفرین کارشناسی ارشد
یعقوب زاده مریم امکان سنجی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون منطقی در تعیین مناطق حساس ساحلی (مطالعه نمونه: سواحل استان هرمزگان) کارشناسی ارشد
مهتابی مریم تعیین ارتباط عوامل بوم شناختی و تمایزات ژنتیکی لاک پشت دریایی منقار عقابی به منظور گزینش عرصه های حفاظتی در جزیره قشم کارشناسی ارشد
مهتابی مریم تعیین ارتباط عوامل بوم شناختی و تمایزات ژنتیکی لاک پشت دریایی منقار عقابی به منظور گزینش عرصه های حفاظتی در جزیره قشم کارشناسی ارشد
آریایی معصومه مطالعه مقایسه ای فلزات سنگین Cd و As در ماهی اندمیک Aphanius sophiae در دو محیط آب شیرین و آب شور (میزان جذب و تاثیر هیستولوژیک در اندام های هدف) کارشناسی ارشد
لیلا مقدسی استفاده از شاخص های زیستی در پایش آلودگی هوای شهر تهران به فلز سرب (مطالعه موردی گنجشک معمولیPasser domesticus ) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
خزاعی منوچهر بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت های مختلف جرد ایرانی، دره زرشک یزد کارشناسی ارشد
مریم مهتابی تعیین ارتباط عوامل بوم شناختی و تمایزات ژنتیکی لاک پشت دریایی منقار عقابی به منظور گزینش عرصه های حفاظتی در جزیره قشم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
پطروسیان هستی شناسایی عرصه های مناسب برای حفاظت بیرونی اجتماعات حرا در سواحل استان هرمزگان کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه