اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سهراب اشرفی

سهراب اشرفی

سهراب اشرفی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 401
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بوجاری آزاده مقایسه غلظت فلزات کمیاب (کادمیوم، سرب و نیکل) در بافت کبد و عضله ماهی شیربت (Barbus grypus) و ماهی صبور (ilisha Tenualosa) در رودخانه کارون – استان خوزستان کارشناسی ارشد
خلیلی پور اولیاقلی تاثیر جدایی زیستگاهی بر جریان ژن در پایکای افغانی (Ochotonarufescens) با رویکرد ژنتیک- سیمای سرزمین
احمدی اردستانی زهره ارزیابی ریسک فلزات سنگین ناشی از مصرف برخی گونه های آبزی خوراکی در شهر تهران کارشناسی ارشد
علویان پطرودی سمیه سادات بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، نیکل و سرب) در صدف Saccostrea cucullata درسواحل بندر لافت کارشناسی ارشد
رضایی خوزانی علی بررسی آشیان بوم شناختی غذایی یوزپلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده کوه بافق کارشناسی ارشد
محمدی علیرضا بررسی آشیان بوم شناختی کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) و کمرکولی کوچک (Sitta neumayer ) در ناحیه تماس آنها در ایران (رشته کوه زاگرس) ارائه شواهدی مبنی بر اصل جابجایی صفات کارشناسی ارشد
قنبری فرزانه بررسی تغییرات درون گونه ای خرس قهوه ای (Ursus arctos) بر اساس صفات جمجمه ای کارشناسی ارشد
منصوری فرزانه مقایسه غلظت فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) در رسوبات، ریشه و برگ اجتماعات حرای دست کاشت پهنه گلی بندر ماهشهر کارشناسی ارشد
مقدسی لیلا استفاده از شاخص های زیستی در پایش آلودگی هوای شهر تهران به فلز سرب (مطالعه موردی گنجشک معمولیPasser domesticus ) کارشناسی ارشد
چیت ساز مائده تعیین غلظت فلزات سنگین در خاک و گیاهان زراعی دره زرشک، یزد کارشناسی ارشد
احمدی محسن بررسی لانه گزینی گرگ به منظور پیش بینی مناطق دارای پتانسیل بروز تعارضات انسان و گرگ در استان همدان کارشناسی ارشد
حسنی سنگانی محمد بررسی رابطه کاربری و پوشش سرزمین با کیفیت آب رودخانه در استان مازندران کارشناسی ارشد
زارع رشکوئیه مریم بزرگنمایی زیستی کادمیوم ، مس و آرسنیک در یک زنجیره غذایی انتخابی از سدهای ستارخان و خداآفرین کارشناسی ارشد
یعقوب زاده مریم امکان سنجی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون منطقی در تعیین مناطق حساس ساحلی (مطالعه نمونه: سواحل استان هرمزگان) کارشناسی ارشد
مهتابی مریم تعیین ارتباط عوامل بوم شناختی و تمایزات ژنتیکی لاک پشت دریایی منقار عقابی به منظور گزینش عرصه های حفاظتی در جزیره قشم کارشناسی ارشد
مهتابی مریم تعیین ارتباط عوامل بوم شناختی و تمایزات ژنتیکی لاک پشت دریایی منقار عقابی به منظور گزینش عرصه های حفاظتی در جزیره قشم کارشناسی ارشد
آریایی معصومه مطالعه مقایسه ای فلزات سنگین Cd و As در ماهی اندمیک Aphanius sophiae در دو محیط آب شیرین و آب شور (میزان جذب و تاثیر هیستولوژیک در اندام های هدف) کارشناسی ارشد
خزاعی منوچهر بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت های مختلف جرد ایرانی، دره زرشک یزد کارشناسی ارشد
پطروسیان هستی شناسایی عرصه های مناسب برای حفاظت بیرونی اجتماعات حرا در سواحل استان هرمزگان کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه