اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدهادی رضوی

سیدهادی رضوی

سیدهادی رضوی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ملایی آتنا استخراج و شناسایی ترکیبات ضد میکروبی میوه ی زرشک کارشناسی ارشد
محمود اصفهانی مشهور بررسی اثر رنگ زایی و آنتی اکسیدانی برخی از رنگدانه های مصنوعی و طبیعی در زرده تخم مرغ خوراکی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/09
محمود اصفهانی مشهور بررسی اثر رنگ زایی و آنتی اکسیدانی برخی از رنگدانه های مصنوعی و طبیعی در زرده تخم مرغ خوراکی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/09
خسرونیا افسانه Effects of different extraction methods on the antioxidant and antibacterial properties of extracts obtained from Ziziphus Jujube fruit کارشناسی ارشد
فریبرز آقاجان‎پور وشکی بررسی اثر لوکونوستوک مزنتروئیدس بر خصوصیات حسی و رئولوژیکی نوشیدنی تخمیری لبنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
جابر اکبری بررسی امکان تولید نوشیدنی فرا سودمند سیب و انگور با بکار گیری قند مایع خرما کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
محمد امیری سامانی بررسی اثرمنابع مختلف ازت بر روی سینتیک رشد و تولید کانتاگزانتین توسط باکتری Dietzia natronolimnaea HS-1 در یک سیستم Batch کارشناسی ارشد دانلود 1384/11/10
محمد امیری سامانی بررسی اثرمنابع مختلف ازت بر روی سینتیک رشد و تولید کانتاگزانتین توسط باکتری Dietzia natronolimnaea HS-1 در یک سیستم Batch کارشناسی ارشد دانلود 1384/11/10
محمد امیری سامانی بررسی اثرمنابع مختلف ازت بر روی سینتیک رشد و تولید کانتاگزانتین توسط باکتری Dietzia natronolimnaea HS-1 در یک سیستم Batch کارشناسی ارشد دانلود 1384/11/10
مرتضویان فارسانی امیرمحمد بررسی اثرات عوامل اساسی فرمول بندی و فرآیند ریزپوشانی پروبیوتیک ها بر ویژگی های کیفی دوغ پروبیوتیک
محمدی انیسه بررسی امکان تولید آبجوی بدون الکل با بکارگیری سیستم تثبیت مخمر بر روی باقیمانده مالت حاصل از تهیه ورت توسط مخمرهای Saccharomyces cerevisiae، Saccharomyces rouxii و Saccharomyces ludwigii کارشناسی ارشد
عاطفه برومند تحقیق و بررسی پیرامون تولید فیلم های کازئینی ضد میکروبی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/08
نیک سرشت پریناز بررسی تاثیر خمیر ترش لاکتیکی گندم و جو بر روی خواص رئولوژیکی، حسی و شیمیایی درکیک کارشناسی ارشد
نیک مرام پرنگ مدلسازی زنده مانی پروبیوتیک تحت تاثیر پری بیوتیک در نوشیدنی لبنی تخمیری مخلوط شده با آبمیوه
حسین تازیکی بررسی خواص شیمیایی ، رئولوژیک ،ارگانولپتیک و آنتی اکسیدانی نوشیدنی کفیر حاصل از شیرگاو ، گوسفند ،شتر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/20
حسین تازیکی بررسی خواص شیمیایی ، رئولوژیک ،ارگانولپتیک و آنتی اکسیدانی نوشیدنی کفیر حاصل از شیرگاو ، گوسفند ،شتر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/20
نسرین تقی پور تهیه نوشیدنی لبنی تخمیری کومیس با استفاده از روش بومی (شیر گاو) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
کفیلی تیوا شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی(RAPD-PCR)، جدایه های طبیعی لاکتوباسیلوس از پنیر سنتی لیقوان و ارزیابی خواص تکنولوژیکی آنها به ‌عنوان کشت‌های آغازگر
صدیقه توسلی بررسی خواص آنتی‏اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس رزماری در نوشابه لیمویی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/07
صدیقه توسلی بررسی خواص آنتی‏اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس رزماری در نوشابه لیمویی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/07
اکبری جابر بررسی امکان تولید نوشیدنی فرا سودمند سیب و انگور با بکار گیری قند مایع خرما کارشناسی ارشد
فرمانی جمشید بیوسنتز اسید لینولئیک کانژوگه با استفاده از مخمر بیان کننده لینولئیک اسید ایزومراز Propionibacterium acnes در محیط آبی و آلی
فروغ جهاندیده بررسی تولید نوشیدنی فراسودمند بر پایه گل گاوزبان با بکارگیری باکتری های لاکتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
ساناز جوسق بررسی تأثیر آنتاگونیستی باکتریهای پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس پلنتروم، پاراکازئی، دلبروکی، اسیدوفیلوس) بر عوامل رایج عفونتهای بیمارستانی (سودوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتربومانی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/21
ساناز جوسق بررسی تأثیر آنتاگونیستی باکتریهای پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس پلنتروم، پاراکازئی، دلبروکی، اسیدوفیلوس) بر عوامل رایج عفونتهای بیمارستانی (سودوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتربومانی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/21
محمد حجتی بررسی امکان ریزپوشانی رنگ کانتاگزانتین با خشک کن پاششی دکتری دانلود 1389/11/23
جلیلی حسن استفاده از بیوپلیمرهای گلیکوزیدی جهت ریزپوشانی بیفیدوباکتر در تولید کشت خالص باکتری¬های پروبیوتیک و مطالعه فعالیت متابولیکی آن در یک محیط کشت مداوم
جلیلی حسن استفاده از بیوپلیمرهای گلیکوزیدی جهت ریزپوشانی بیفیدوباکتر در تولید کشت خالص باکتری¬های پروبیوتیک و مطالعه فعالیت متابولیکی آن در یک محیط کشت مداوم
نجفی زیناب حسن بررسی امکان جایگزینی شکر با قند مایع خرما در تولید کیک و کلوچه کارشناسی ارشد
تازیکی حسین بررسی خواص شیمیایی ، رئولوژیک ،ارگانولپتیک و آنتی اکسیدانی نوشیدنی کفیر حاصل از شیرگاو ، گوسفند ،شتر کارشناسی ارشد
محمدهاشم حسینی باب اناری بررسی خواص ضدمیکروبی فیلم های خوراکی تولید شده از کیتوزان حاوی اسانس های آویشن, میخک و دارچین علیه باکترهای بیماریزا در مواد غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1386
مریم خدادادی تاثیر میکروفیلتراسیون بر جمعیت میکروبی و تعداد سلولهای سوماتیک در شیرخام و اثر آن در عمر ماندگاری و کیفیت شیر پاستوریزه کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرامز خدائیان چگنی بررسی سینتیک رشد و تولید کانتاگزانتین توسط باکتری Dietzla natronolimnaea در سیستم های Batch دکتری دانلود 1385
شهرام خسروی قوشخانه بررسی اثر متقابل پایدارکننده ها و امولسیون کننده ها بر روی افزایش حجم بستنی کارشناسی ارشد دانلود 1385
افسانه خسرونیا Effects of different extraction methods on the antioxidant and antibacterial properties of extracts obtained from Ziziphus Jujube fruit کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
راضیه خطیبی Examining physical and mechanical properties of biodegradable films based on sodium caseinate containing safflower pigments کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/25
علی دینی بررسی اثر مشترک متغیرهای کشت آغازگر، دمای گرمخانه گذاری، pH نهایی و دمای نگهداری بر قابلیت زیستی و خواص کیفی دوغ پروبیوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/02
مریم دهستانی اردکانی اثر استفاده از چیتوزان و عصاره آویشن بر روی ماندگاری و حفظ ویژگی های کیفی در دو رقم انگور کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/23
رفیعی رزا تاثیر هیدروکلوئیدها بر کیفیت پنیر موزارلای کم چرب کارشناسی ارشد
شیلا رضوان پناه اثر استخراج به روش تقطیر با آب و ماکروویو بر میزان و کیفیت اسانس بدست آمده از دو گونه مرزه تابستانه و کوهی کارشناسی ارشد دانلود 1386
یوسفی رضوانه اندازه گیری آنتوسیانین ها و محاسبه فعالیت آنتی-اکسیدانی و آنتی رادیکالی زرشک (Berberis vulgaris and Berberis crataegina) کارشناسی ارشد
رزا رفیعی تاثیر هیدروکلوئیدها بر کیفیت پنیر موزارلای کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
روشنک رفیق به کارگیری سبوس برنج تخمیری (لاکتیکی) در تولید نان¬های سلیاکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
روشنک رفیق به کارگیری سبوس برنج تخمیری (لاکتیکی) در تولید نان¬های سلیاکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
سمیه رهایی بررسی قدرت افلاتوکسین زدایی سویه های میکروبی تثبیت شده بر پسته کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/12
سمیه رهایی بررسی قدرت افلاتوکسین زدایی سویه های میکروبی تثبیت شده بر پسته کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/12
مریم رواقی بررسی امکان درون پوشانی رنگ کانتاگزانتین طبیعی با نیوزوم و پرونیوزوم دکتری دانلود 1395/04/28
میلاد روحی لنگرودی بررسی تولید فیلم نانوکامپوزیت شبکه‌ای رنگی برپایه پلی وینیل الکل با استفاده از نانوکریستال‌های سلولز و رنگ کانتاگزانتین دکتری دانلود 1395/10/18
رفیق روشنک به کارگیری سبوس برنج تخمیری (لاکتیکی) در تولید نان¬های سلیاکی کارشناسی ارشد
رفیق روشنک به کارگیری سبوس برنج تخمیری (لاکتیکی) در تولید نان های سلیاکی کارشناسی ارشد
لاله زاهدی امیری Experimenting the Possibility of Producing Probiotic Fermented Milk کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
لاله زاهدی امیری Experimenting the Possibility of Producing Probiotic Fermented Milk کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
لاله زاهدی امیری Experimenting the Possibility of Producing Probiotic Fermented Milk کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
موسوی زینب السادات تولید نوشیدنی سلامت بر پایه آب انار کارشناسی ارشد
سهراب وندی سارا بررسی عوامل موثر بر خواص کیفی آبجوی بدون الکل تولیدی به روش تخمیر محدودشده
نصرتی سالومه بهینه سازی شرایط تولید آبجوی بدون الکل به روش تماس سرد کارشناسی ارشد
جوسق ساناز بررسی تأثیر آنتاگونیستی باکتریهای پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس پلنتروم، پاراکازئی، دلبروکی، اسیدوفیلوس) بر عوامل رایج عفونتهای بیمارستانی (سودوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتربومانی) کارشناسی ارشد
نینا سیدرضی مدلسازی کینتیک پایداری رنگدانه کانتاگزانتین در شرایط مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/11
مریم سلامی تولید و جداسازی پپتیدهای فعال زیستی حاصل از هیدرولیز ناقض پروتئین ها ی شیر شتر به منظور مهار رشد باکتری اشرشیا کلی دکتری دانلود 1388/07/06
مریم سلامی تولید و جداسازی پپتیدهای فعال زیستی حاصل از هیدرولیز ناقض پروتئین ها ی شیر شتر به منظور مهار رشد باکتری اشرشیا کلی دکتری دانلود 1388/07/06
مریم سلامی تولید و جداسازی پپتیدهای فعال زیستی حاصل از هیدرولیز ناقض پروتئین ها ی شیر شتر به منظور مهار رشد باکتری اشرشیا کلی دکتری دانلود 1388/07/06
رهایی سمیه بررسی قدرت افلاتوکسین زدایی سویه های میکروبی تثبیت شده بر پسته کارشناسی ارشد
وحید سمواتی بررسی تأثیر غلظت و نوع شیرین کننده‌ها بر روی خواص رئولوژیکی سیستمهای هیدروکلوئیدی موجود در مواد غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1385
سارا سهراب وندی بررسی عوامل موثر بر خواص کیفی آبجوی بدون الکل تولیدی به روش تخمیر محدودشده دکتری دانلود 1388/03/06
رضوان پناه شیلا اثر استخراج به روش تقطیر با آب و ماکروویو بر میزان و کیفیت اسانس بدست آمده از دو گونه مرزه تابستانه و کوهی کارشناسی ارشد
خسروی قوشخانه شهرام بررسی اثر متقابل پایدارکننده ها و امولسیون کننده ها بر روی افزایش حجم بستنی کارشناسی ارشد
توسلی صدیقه بررسی خواص آنتی‏اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس رزماری در نوشابه لیمویی کارشناسی ارشد
برومند عاطفه تحقیق و بررسی پیرامون تولید فیلم های کازئینی ضد میکروبی کارشناسی ارشد
سمانه عبدالی Investigating the possibility of producing cracker using lactic sour dough کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/22
سمانه عبدالی Investigating the possibility of producing cracker using lactic sour dough کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/22
سمانه عبدالی Investigating the possibility of producing cracker using lactic sour dough کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/22
همایونی راد عزیز بررسی اثر ریزپوشانی بر زنده مانی پروبیوتیک ها در بستنی فراویژه
فرناز عزیزی تولید پنیر سویای پروبیوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/20
فرناز عزیزی تولید پنیر سویای پروبیوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/20
دینی علی بررسی اثر مشترک متغیرهای کشت آغازگر، دمای گرمخانه گذاری، pH نهایی و دمای نگهداری بر قابلیت زیستی و خواص کیفی دوغ پروبیوتیک کارشناسی ارشد
کارگر علی بررسی اثر پودر استویا بر خصوصیات کیفی نکتارهای هلو و پرتغال کارشناسی ارشد
نهال علی حیدری تولید نوشیدنی فراسودمند با استفاده از تخمیر غیرالکلی آب انگور کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
خدائیان چگنی فرامز بررسی سینتیک رشد و تولید کانتاگزانتین توسط باکتری Dietzla natronolimnaea در سیستم های Batch
آقاجان‎پور وشکی فریبرز بررسی اثر لوکونوستوک مزنتروئیدس بر خصوصیات حسی و رئولوژیکی نوشیدنی تخمیری لبنی کارشناسی ارشد
دستمالچی فرناز بررسی تاثیر تخمیر لاکتیکی بر میزان آکریلامید و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نان سنگگ و نان حجیم
عزیزی فرناز تولید پنیر سویای پروبیوتیک کارشناسی ارشد
جهاندیده فروغ بررسی تولید نوشیدنی فراسودمند بر پایه گل گاوزبان با بکارگیری باکتری های لاکتیکی کارشناسی ارشد
مریم فصیحیان The investigation of using lactic sourdough by adding corn flour and rice bran to produce cake کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
نازنین قربانی مفرد بررسی امکان تولید نوشیدنی فراسودمند مخلوط شیر و شیر سویا با بکارگیری باکتریهای پروبیوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/27
علی کارگر بررسی اثر پودر استویا بر خصوصیات کیفی نکتارهای هلو و پرتغال کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
امیری سامانی محمد بررسی اثرمنابع مختلف ازت بر روی سینتیک رشد و تولید کانتاگزانتین توسط باکتری Dietzia natronolimnaea HS-1 در یک سیستم Batch کارشناسی ارشد
حجتی محمد بررسی امکان ریزپوشانی رنگ کانتاگزانتین با خشک کن پاششی
نبی محمد بررسی و مطالعه استخراج فیبر موجود در هسته خرما به کارگیری آن در نان‌های حجیم و مسطح کارشناسی ارشد
انیسه محمدی بررسی امکان تولید آبجوی بدون الکل با بکارگیری سیستم تثبیت مخمر بر روی باقیمانده مالت حاصل از تهیه ورت توسط مخمرهای Saccharomyces cerevisiae، Saccharomyces rouxii و Saccharomyces ludwigii کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
نصری نصرآبادی محمدرضا بررسی سینتیک رشد و تولید رنگدانه کانتاگزانتین بوسیله باکتری Dietzia natronolimnaea HS-1 با استفاده از مواد تحریک کننده تولید کاروتنویید به روش Batch کارشناسی ارشد
حسینی باب اناری محمدهاشم بررسی خواص ضدمیکروبی فیلم های خوراکی تولید شده از کیتوزان حاوی اسانس های آویشن, میخک و دارچین علیه باکترهای بیماریزا در مواد غذایی کارشناسی ارشد
اصفهانی مشهور محمود بررسی اثر رنگ زایی و آنتی اکسیدانی برخی از رنگدانه های مصنوعی و طبیعی در زرده تخم مرغ خوراکی کارشناسی ارشد
حسین مرتضی زاده The use of fermented rice bran (lactic) on the cake کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/02
حسین مرتضی زاده The use of fermented rice bran (lactic) on the cake کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/02
حسین مرتضی زاده The use of fermented rice bran (lactic) on the cake کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/02
امیرمحمد مرتضویان فارسانی بررسی اثرات عوامل اساسی فرمول بندی و فرآیند ریزپوشانی پروبیوتیک ها بر ویژگی های کیفی دوغ پروبیوتیک دکتری دانلود 1386/11/01
خدادادی مریم تاثیر میکروفیلتراسیون بر جمعیت میکروبی و تعداد سلولهای سوماتیک در شیرخام و اثر آن در عمر ماندگاری و کیفیت شیر پاستوریزه کارشناسی ارشد
دهستانی اردکانی مریم اثر استفاده از چیتوزان و عصاره آویشن بر روی ماندگاری و حفظ ویژگی های کیفی در دو رقم انگور کارشناسی ارشد
رواقی مریم بررسی امکان درون پوشانی رنگ کانتاگزانتین طبیعی با نیوزوم و پرونیوزوم
سلامی مریم تولید و جداسازی پپتیدهای فعال زیستی حاصل از هیدرولیز ناقض پروتئین ها ی شیر شتر به منظور مهار رشد باکتری اشرشیا کلی
فصیحیان مریم بررسی امکان بکارگیری خمیر ترش لاکتیکی با استفاده از آرد ذرت و سبوس برنج به منظور تولید کیک کارشناسی ارشد
هاشمی مریم بهینه سازی تولید آلفا-آمیلاز غیروابسته به کلسیم با استفاده از Bacillus sp. KR-8104 به روش تخمیر غیرپیوسته
وحید مفید A Study on The Interactions of Protein and Polysaccharide in Functional Low Fat Spreads Based on the Blend of Butter and Walnut oil دکتری دانلود 1392/11/30
آتنا ملایی استخراج و شناسایی ترکیبات ضد میکروبی میوه ی زرشک کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/02
آتنا ملایی استخراج و شناسایی ترکیبات ضد میکروبی میوه ی زرشک کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/02
روحی لنگرودی میلاد بررسی تولید فیلم نانوکامپوزیت شبکه‌ای رنگی برپایه پلی وینیل الکل با استفاده از نانوکریستال‌های سلولز و رنگ کانتاگزانتین
زینب السادات موسوی تولید نوشیدنی سلامت بر پایه آب انار کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/14
قربانی مفرد نازنین بررسی امکان تولید نوشیدنی فراسودمند مخلوط شیر و شیر سویا با بکارگیری باکتریهای پروبیوتیک کارشناسی ارشد
محمد نبی بررسی و مطالعه استخراج فیبر موجود در هسته خرما به کارگیری آن در نان‌های حجیم و مسطح کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
حسن نجفی زیناب بررسی امکان جایگزینی شکر با قند مایع خرما در تولید کیک و کلوچه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
سالومه نصرتی بهینه سازی شرایط تولید آبجوی بدون الکل به روش تماس سرد کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
پریناز نیک سرشت بررسی تاثیر خمیر ترش لاکتیکی گندم و جو بر روی خواص رئولوژیکی، حسی و شیمیایی درکیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
پرنگ نیک مرام مدلسازی زنده مانی پروبیوتیک تحت تاثیر پری بیوتیک در نوشیدنی لبنی تخمیری مخلوط شده با آبمیوه دکتری دانلود 1394/11/14
سیدرضی نینا مدلسازی کینتیک پایداری رنگدانه کانتاگزانتین در شرایط مختلف کارشناسی ارشد
علی حیدری نهال تولید نوشیدنی فراسودمند با استفاده از تخمیر غیرالکلی آب انگور کارشناسی ارشد
مریم هاشمی بهینه سازی تولید آلفا-آمیلاز غیروابسته به کلسیم با استفاده از Bacillus sp. KR-8104 به روش تخمیر غیرپیوسته دکتری دانلود 1389/01/28
ارغوان هدایی مطالعه امکان تولید نوشیدنی تخمیری آب هویج و گوجه فرنگی با بکارگیری باکتری های لاکتیکی پروبیوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/17
ترابی زاده هما اصلاح خصوصیات ساختاری و کاتالیتیکی آنزیم اینولیناز در تولید شربت فروکتوز
عزیز همایونی راد بررسی اثر ریزپوشانی بر زنده مانی پروبیوتیک ها در بستنی فراویژه دکتری دانلود 1386
سمواتی وحید بررسی تأثیر غلظت و نوع شیرین کننده‌ها بر روی خواص رئولوژیکی سیستمهای هیدروکلوئیدی موجود در مواد غذایی کارشناسی ارشد
مفید وحید A Study on The Interactions of Protein and Polysaccharide in Functional Low Fat Spreads Based on the Blend of Butter and Walnut oil دکتری
رضوانه یوسفی اندازه گیری آنتوسیانین ها و محاسبه فعالیت آنتی-اکسیدانی و آنتی رادیکالی زرشک (Berberis vulgaris and Berberis crataegina) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/14
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
محاسبه بیلان فرمانتورها 7106218 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 7106289 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
پیشرفت های نوین در میکروبیولوژی مواد غذایی 7106326 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
میکروبیولوژی عمومی 7120109 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش های نوین شناسایی میکروبی در مواد غذایی 7106293 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
میکروبیولوژی مواد غذایی 1 7106288 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
میکروبیولوژی مواد غذایی 2 7106289 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
میکروبیولوژی صنعتی 7106139 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تخمیر میکروبی 7106214 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
محاسبه بیلان فرمانتورها 7106218 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
میکروبیولوژی مواد غذایی 1 7106288 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
میکروبیولوژی صنعتی 7106139 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
تخمیر میکروبی 7106214 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1