اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدصفدر حسینی کوزوکی

سیدصفدر حسینی کوزوکی

سیدصفدر حسینی کوزوکی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قلی زاده چنار حیدر تدوین الگوی تخصیص یارانه بیمه محصولات کشاورزی دکتری
نوروزی حسین Effect of macroeconomic variables and support policy on the growth of the agricultural sector in Iran کارشناسی ارشد
پاکروان چروده محمدرضا بررسی آثار سیاست هدفمندی یارانه ها بر امنیت غذایی در ایران
امینی زاده میلاد بررسی آثار سیاست های تجاری-مالیاتی بر فرسایش خاک در ایران کارشناسی ارشد
باستانی مهدی بررسی راهبرد واردات کالاهای کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاست های کشاورزی پیشرفته 7107517 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:15 - 08:30) ترم دوم 1396
سیاست های کشاورزی تکمیلی 7107504 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:45 - 11:00) ترم دوم 1396
اقتصاد کلان پیشرفته 7107135 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیاست کشاورزی 7107479 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تجزیه و تحلیل قیمت محصولات کشاورزی 7107507 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان پیشرفته 7107135 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 10:00 - 10:15 ترم اول 1395
سیاست کشاورزی 7107479 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1