اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدصفدر حسینی کوزوکی

سیدصفدر حسینی کوزوکی

سیدصفدر حسینی کوزوکی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میلاد امینی زاده بررسی آثار سیاست های تجاری-مالیاتی بر فرسایش خاک در ایران کارشناسی ارشد دانلود 94/06/22
مهدی باستانی بررسی راهبرد واردات کالاهای کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
قلی زاده چنار حیدر تدوین الگوی تخصیص یارانه بیمه محصولات کشاورزی دکتری
نوروزی حسین Effect of macroeconomic variables and support policy on the growth of the agricultural sector in Iran کارشناسی ارشد
سروش شیرزاد وزمتر A Study of factors affecting agricultural industry stock in Tehran Stock Exchange کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
سروش شیرزاد وزمتر A Study of factors affecting agricultural industry stock in Tehran Stock Exchange کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
صابر فیضی Studying the economic impacts of new irrigation technologies’ implementation in agricultural sector of Iran; A case study of Pistachios کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/20
صابر فیضی Studying the economic impacts of new irrigation technologies’ implementation in agricultural sector of Iran; A case study of Pistachios کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/20
حیدر قلی زاده چنار تدوین الگوی تخصیص یارانه بیمه محصولات کشاورزی دکتری دانلود 1391/11/30
پاکروان چروده محمدرضا بررسی آثار سیاست هدفمندی یارانه ها بر امنیت غذایی در ایران
امینی زاده میلاد بررسی آثار سیاست های تجاری-مالیاتی بر فرسایش خاک در ایران کارشناسی ارشد
باستانی مهدی بررسی راهبرد واردات کالاهای کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
حسین نوروزی Effect of macroeconomic variables and support policy on the growth of the agricultural sector in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/21
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاست های کشاورزی پیشرفته 7107517 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:15 - 08:30) ترم دوم 1396
سیاست های کشاورزی تکمیلی 7107504 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:45 - 11:00) ترم دوم 1396
اقتصاد کلان پیشرفته 7107135 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیاست کشاورزی 7107479 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تجزیه و تحلیل قیمت محصولات کشاورزی 7107507 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان پیشرفته 7107135 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 10:00 - 10:15 ترم اول 1395
سیاست کشاورزی 7107479 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1