اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

طیبه مصباح زاده

طیبه مصباح زاده

طیبه مصباح زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا اسلامیان اولویت بندی اثرات اجتماعی- اقتصادی بیابانی شدن در راستای جلب مشارکت جوامع محلی ( مطالعه موردی: کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/11
زهرا اسلامیان اولویت بندی اثرات اجتماعی- اقتصادی بیابانی شدن در راستای جلب مشارکت جوامع محلی ( مطالعه موردی: کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/11
هوشنگ اکبری ولنی پهنه‌بندی پتانسیل خطر فرسایش بادی و مقدار آن (منطقه مطالعاتی: بوئین‎زهرا) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
اسلامیان زهرا اولویت بندی اثرات اجتماعی- اقتصادی بیابانی شدن در راستای جلب مشارکت جوامع محلی ( مطالعه موردی: کاشان) کارشناسی ارشد
کریمی سارا بررسی تاثیر چند گونه درختی بادشکن بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مطالعه موردی: منطقه ‌آبشیرین کاشان کارشناسی ارشد
مهناز سعدی ال کثیر The effect of climate and water fluctuations on severity of desertification in Lenjanant کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مهناز سعدی ال کثیر The effect of climate and water fluctuations on severity of desertification in Lenjanant کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
ناهید علی پور تاثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی؛ استان البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
ناهید علی پور تاثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی؛ استان البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
ناهید علی پور تاثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی؛ استان البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
ناهید علی پور تاثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی؛ استان البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
فاطمه فرزانه پی Investigation of land use changes effects on dust storm frequency using remote sensing (case study; Alborz province) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
فاطمه فرزانه پی Investigation of land use changes effects on dust storm frequency using remote sensing (case study; Alborz province) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
سارا کریمی بررسی تاثیر چند گونه درختی بادشکن بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مطالعه موردی: منطقه ‌آبشیرین کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/20
سارا کریمی بررسی تاثیر چند گونه درختی بادشکن بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مطالعه موردی: منطقه ‌آبشیرین کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/20
سارا کریمی بررسی تاثیر چند گونه درختی بادشکن بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مطالعه موردی: منطقه ‌آبشیرین کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/20
سارا کریمی بررسی تاثیر چند گونه درختی بادشکن بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مطالعه موردی: منطقه ‌آبشیرین کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/20
راهداری محمدرضا طبقه بندی تپه های ماسه ای بر اساس ویژگی های ژئومرفومتریک کارشناسی ارشد
سحر نسب پورمولایی کاربرد هندسه فرکتالی در پیش‌بینی خصوصیات بادهای فرساینده (مطالعه موردی: منطقه بوئین زهرا) کارشناسی ارشد دانلود 96/3/1
سحر نسب پورمولایی کاربرد هندسه فرکتالی در پیش‌بینی خصوصیات بادهای فرساینده (مطالعه موردی: منطقه بوئین زهرا) کارشناسی ارشد دانلود 96/3/1
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه