اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحیده انصاری

وحیده انصاری

وحیده انصاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ابوترابی اناری حسین اثرات اقتصادی کاربرد فن آوری نوین آبیاری در استان کرمان مطالعه ی موردی: محصولات پسته و گندم کارشناسی ارشد
نوروزی حسین Effect of macroeconomic variables and support policy on the growth of the agricultural sector in Iran کارشناسی ارشد
زاهدیان تجنکی رقیه بررسی عوامل مؤثر بر تولید عسل در واحدهای زنبورداری ایران کارشناسی ارشد
کلهری صابر بررسی جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی کارشناسی ارشد
متقی جزی عطیه اثر تغییرات تولید بخش کشاورزی بر رشد سایر بخشهای اقتصادی در ایران(تحلیلی در چارچوب الگوهای داده-ستانده) کارشناسی ارشد
صابر فیضی Studying the economic impacts of new irrigation technologies’ implementation in agricultural sector of Iran; A case study of Pistachios کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/20
نیک زاد مجتبی بررسی عوامل مؤثر بر عرضه خشخاش (مواد مخدر- تریاک) در افغانستان کارشناسی ارشد
مجتبی نیک زاد بررسی عوامل مؤثر بر عرضه خشخاش (مواد مخدر- تریاک) در افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد تولید کشاورزی 7107471 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق کشاورزی و منابع طبیعی 7107481 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) 1397/04/03 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1396
حقوق کشاورزی و منابع طبیعی 7105054 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/03 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1396
اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی 7107234 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/29 (10:30 - 10:45) ترم دوم 1396
اقتصاد و مدیریت صنعتی 7106002 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 2 7107013 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مهارت آموزی 2 7107490 6 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
اقتصاد تولید کشاورزی 7107471 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) 1396/10/27 (09:00 - 09:15) ترم اول 1396
اقتصاد و مدیریت صنعتی 7106002 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت واحدهای کشاورزی 7107474 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 2 7107013 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (09:30 - 09:45) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 1 7107011 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مهارت آموزی 2 7107490 6 01 نامشخص 1396/10/26 (12:00 - 12:15) ترم اول 1396
اقتصاد و مدیریت صنعتی 7106002 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مدیریت واحدهای کشاورزی 7107474 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 2 7107013 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/18 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 1 7107011 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1