اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحید اعتماد

وحید اعتماد

وحید اعتماد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میرعمادی ابوالقاسم شناسایی عوامل اقتصادی موثر برتخریب جنگل های شمال ایران کارشناسی ارشد
ولی پور احمد بررسی ابعاد مناسب درختان بلوط وی¬ول (Quercus libani Oliv.) برای جست¬دهی در مدیریت شاخه¬زاد ناهمسال (مطالعه موردی: زاگرس شمالی) کارشناسی ارشد
پروانه ایرج پراکنش و میزان خشکیدگی درختان بلوط ایرانی متاثر از پدیده زوال در تیپ های مختلف جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی جنگل قلاجه در استان کرمانشاه).
پروانه ایرج تیپولوژی و برآورد کمی بذر تولیدی درختان بلوط ایرانی در تیپهای مختلف جنگلهای زاگرس، (مطالعه موردی جنگلهای شیر آباد -گیلانغرب) کارشناسی ارشد
شکرچیان ارسلان اثر تنش شوری بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک نونهال گیاه مورد (Myrtus communis L.) و تأثیر اسید سالیسیلیک‌ در کاهش اثر تنش
خرمی زاده آزاده اثر کوبیدگی و افزایش مقاومت به نفوذ خاک مسیرهای چوبکشی بر رشد نهال درختان جنگلی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
مونا اصغری بررسی زیستگاه موش صحرایی هیرکانی (Apodemushyrcanicus) در بخش گرازبن جنگل خیرودکنار کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
سلیمانی اعظم تغییرات ریخت شناسی بذر پده با مبدا‌ءهای مختلف و امکان تولید نهال آنها از طریق کشت گلخانه‌ای و درون شیشه‌ای کارشناسی ارشد
زهرا اکبری مکان یابی زمین های مناسب توسعه جنگل با استفاده از آمایش سرزمین و GIS (مطالعه موردی: حوزۀ آبخیز آب جاغ جاغ سمیرم) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
افشار صدر اکرم تاثیر شیب بر پراکنش و مقاومت ریشه نهال‌ گونه بلندمازو Quercus castaneifolia C.A.Mey.) ) کارشناسی ارشد
زرین بال ماسوله الهه اصلاح ساختار صنوبر سفید پلت از طریق دو رگه های بین گونه ای با استفاده از روش نجات جنین کارشناسی ارشد
حسینی علا الهه السادات تاثیر کوبیدگی خاک مسیرهای چوبکشی بر رشد نهال درختان جنگلی کارشناسی ارشد
شیرمحمدی ایمان ارزیابی توان اکولوژیک و اثرهای محیط زیستی توسعه در مناطق حفاظت شده با استفاده از مدل تخریب با رویکرد برنامه ریزی اکوتوریسم و جنگل کاری (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کرکس- شهرستان نطنز) کارشناسی ارشد
سهیل امیدواری مطالعه گزینه های شبکه جاده های جنگلی سری تاشه زه (جنگل خیرود) دکتری دانلود 1385
محمد امین پور بررسی جنگلکاریهای پارک جنگلی حسن آباد سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسین باقری اندازه گیری میزان باران ربایی کاج تهران و سرو نقره ای در مناطق خشک کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/27
گلابیان بهزاد بررسی جنگل شناسی سرخدار در منطقه گز و سوادکوه کارشناسی ارشد
ایرج پروانه تیپولوژی و برآورد کمی بذر تولیدی درختان بلوط ایرانی در تیپهای مختلف جنگلهای زاگرس، (مطالعه موردی جنگلهای شیر آباد -گیلانغرب) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/01
فیضی کمره توران همزیستی میکوریزی در دو گونه کیکم و گلابی وحشی و مطالعه آنزیمی زمان رسیدن بذور برای تلقیح میکوریزی در چهار محال و بختیاری کارشناسی ارشد
رقیه جهدی شبیه سازی گسترش آتش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان) دکتری دانلود 1393/11/20
محسن جوانمیری پور اثر چرای دام بر روی زادآوری طبیعی گونه های جنگلی(مطالعه موردی بخش پاتم جنگل خیرود نوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
مقداد جورغلامی ارزیابی کارایی، نرخ تولید و هزینه دو نوع ماشین چوبکشی کوچک و بزرگ مقیاس (مطالعه موردی : تاف و تیمبرجک) کارشناسی ارشد دانلود 1384
محجوب چکاوک پراکنش مکانی گونه انجیلی در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا. شیب، جهت جغرافیایی و خصوصیات خاک ( مطالعه موردی: سری پاتم جنگل خیرود کنار) کارشناسی ارشد
فاطمه حاتمیه بررسی ساختار جنگل های کران رودی در استان لرستان (مطالعه موردی رودخانه کاکارضا) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/21
باقری حسین اندازه گیری میزان باران ربایی کاج تهران و سرو نقره ای در مناطق خشک کارشناسی ارشد
سه لاتهنه حسنا تعیین قطر هدف بهره برداری گونه راش در جنگلهای منطقه شصت کلاته گرگان (مطالعه مورد: سری یک پارسل بیست و چهار طرح جنگل داری شصت کلاته) کارشناسی ارشد
محمود حسینی قلعه بهمنی برآورد تاج بارش و باران ربایی جنگل بلوط خالص کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/27
محمدی نصر آبادی حمید ارزیابی کارایی ماشین چوبکشی در دو جهت مثبت و منفی برای تعیین فاصله‌ی اقتصادی کارشناسی ارشد
یوسفی حمید بررسی نسبت جذب عناصر حاصلخیز کننده خاک (N,P,K)در توده های خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی:جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
میرداوودی حمیدرضا تاثیر آشفتگی بر تنوع گیاهی و گونه های مهاجم در بلوطستان های غرب ایران ( مطالعه موردی: جنگل دالاب ایلام )
آزاده خرمی زاده اثر کوبیدگی و افزایش مقاومت به نفوذ خاک مسیرهای چوبکشی بر رشد نهال درختان جنگلی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/29
کریمی دانش بررسی امکان شناسایی گونه¬های درختی در تصاویر ماهواره GeoEye (مطالعه موردی: پارگ جنگلی سی¬سنگان) کارشناسی ارشد
سعیده دلفان اثر ارتفاع از سطح دریا بر تغییرات کمی وکیفی جنگل های زاگرس(مطالعه موردی جنگل های نوژیان استان لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
عباس دیوان بیگی مطالعه تولید بذر و زادآوری درخت راش (Fagus Orientalis Lipsky) در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا (مطالعه موردی جنگل خیرود نوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
صابر رحیمی اثر فشردگی خاک بر رشد نهال درختان در نهالستان جنگلی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
علی اکبر ردایی سازگاری گونه های زربین و کاج الدار در اقلیم مدیترانه ای شمال کشور( مطالعه موردی : پردنگون مرزن آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
سلحشور رضا ارزیابی مدل های کاربردی در محیط GIS و معرفی مدل مناسب برای تعیین توان اکولوژیکی منطقه عسلویه کارشناسی ارشد
جهدی رقیه شبیه سازی گسترش آتش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان)
هومن روانبخش جوامع گیاهی پتانسیل و فعلی اُرس (Juniperus excelsa M.Bieb.) در شیب جنوبی البرز (مطالعه موردی: جنگلهای اُرس فیروزکوه و دماوند) دکتری دانلود 1391/04/03
شاکری زاهد بررسی اثرات اکولوژیک و جنگل شناسی گلازنی بر جنگل های بلوط بانه کارشناسی ارشد
شاکری زاهد گونه های گیاهی مهاجم حاصل از آشفتگی در راشستان های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر)
الهه زرین بال ماسوله اصلاح ساختار صنوبر سفید پلت از طریق دو رگه های بین گونه ای با استفاده از روش نجات جنین کارشناسی ارشد دانلود 1383
خوش صفا زینب تنوع پوشش گیاهی و عناصر غذایی پرمصرف پیرامون خشکه‌دارهای سرپا و درختان افتاده در جنگل‌های مدیریت شده بخش گرازبن کارشناسی ارشد
اکبری زهرا مکان یابی زمین های مناسب توسعه جنگل با استفاده از آمایش سرزمین و GIS (مطالعه موردی: حوزۀ آبخیز آب جاغ جاغ سمیرم) کارشناسی ارشد
سیر زهرا بازگشت عناصر غذایی به خاک از طریق لاشبرگ در توده‌های خالص و آمیخته زبان‌گنجشک (Fraxinus excelsior) (مطالعه موردی: بخش چلیر جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
منصوری زهرا کمی سازی تنوع ساختاری گونه قره تاج (Anagyris foetida L.) در جنگل های زاگرس(مطالعه موردی: جنگل کنه کبود گیلان غرب) کارشناسی ارشد
وره زردی زهرا تعیین ویژگیهای کیفی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii) و تاثیر آبیاری و سایه بر نهالهای تولیدی کارشناسی ارشد
اندرزی زهره ویژگی های مکان های فعالیت خوک وحشی (Sus scorfa) در بخش گرازبن، جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود کارشناسی ارشد
شهرآشوبی سارا بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در عرصه های جنگلکاری شده با گونه های پیسه آ و کاج سیاه در توده آمیخته راش (مطالعه موردی: جنگل بخش سنگده) کارشناسی ارشد
ذوالفقار سپیده مکانیابی به منظور حفاظت بیرونی سروخمره ای از طریق ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE) کارشناسی ارشد
میرشریفی سید مصطفی بررسی روش نمونه برداری منظم تصادفی با قطعات نمونه دایره ای, مربعی و مستطیلی و نمونه برداری خط نمونه (پارک جنگلی چیتگر) کارشناسی ارشد
بنی اسدی سعیده تاثیر حضور و عدم حضور خشکه داران بر غنا و فراوانی پرندگان (مطالعه موردی جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود) کارشناسی ارشد
دلفان سعیده اثر ارتفاع از سطح دریا بر تغییرات کمی وکیفی جنگل های زاگرس(مطالعه موردی جنگل های نوژیان استان لرستان) کارشناسی ارشد
کیومرث سفیدی پویایی مرحله کلیماکس در توالی جنگل های راش شرقی دکتری دانلود 1390/11/25
کیومرث سفیدی بررسی کمی و کیفی خشکه دارهای موجود در یک جنگل مدیریت شده ( مطالعه موردی در بخش پاتم و نم خانه جنگل خیرودکنار نوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1386
رضا سلحشور ارزیابی مدل های کاربردی در محیط GIS و معرفی مدل مناسب برای تعیین توان اکولوژیکی منطقه عسلویه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
برگ ریزان سیما مقایسه فعالیت آنزیم‌های خاک در بین تیپ‌های انجیلی-راش، انجیلی-ممرز و انجیلی خالص در جنگل خیرود کارشناسی ارشد
کرمی سمیه تجزیه و تحلیل عوامل موثر در انتخاب گونه برای ایجاد فضای سبز حاشیه مسیرهای ریلی (مطالعه موردی: مترو صادقیه - اکباتان) کارشناسی ارشد
کرمی راد سمیه بررسی تاثیر جاده های جنگلی بر تنوع گونه ای درختی و استقرار زادآوری در حاشیه جاده ها (مطالعه موردی: بخش پاتم و نمخانه) کارشناسی ارشد
امیدواری سهیل مطالعه گزینه های شبکه جاده های جنگلی سری تاشه زه (جنگل خیرود)
حسنا سه لاتهنه تعیین قطر هدف بهره برداری گونه راش در جنگلهای منطقه شصت کلاته گرگان (مطالعه مورد: سری یک پارسل بیست و چهار طرح جنگل داری شصت کلاته) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
زاهد شاکری گونه های گیاهی مهاجم حاصل از آشفتگی در راشستان های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) دکتری دانلود 1390/12/20
مریم شیخ حسینی فرد بررسی تنوع گیاهی پارک های شهری کیو و شریعتی در شهرستان خرم آباد کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/20
گرایلی شیرزاد بررسی کمی و کیفی جنگلکاری های انجام شده با گونه های Picea abies و Pseudotsuga menziesii در جنگلهای سنگده - منطقه ساری کارشناسی ارشد
حسنوند شیما مقایسه ویژگیهای کیفی بذور چهار پروونانس گونه اوری Quercus macranthera و اثرسطوح مختلف آبیاری و سایه بر نهالهای تولیدی در نهالستان کارشناسی ارشد
فاطمه صالحی ارزیابی آثار پرتو گاما بر جوانه زنی و تحمل به شوری در بذر گیاه قره داغ (Nitraria schoberi) کارشناسی ارشد دانلود 1393
سپه وند طوبی Effect of AM fungi on growth and establishment of Caucasian Hackberry (Celtis caucasica Willd ) under drought condition Case study: (Chaharmahl & Bakhtiari province) کارشناسی ارشد
فیروزبخت عاطفه مقایسه ظرفیت ترسیب کربن خاک بین دو منطقه جنگلی حفاظت شده و تحت مدیریت چرای دام(مطالعه موردی منطقه پشندگان و هومه فریدون‌شهر) کارشناسی ارشد
دیوان بیگی عباس مطالعه تولید بذر و زادآوری درخت راش (Fagus Orientalis Lipsky) در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا (مطالعه موردی جنگل خیرود نوشهر) کارشناسی ارشد
نادیا عبیاوی مطالعه قارچ های ماکروسکوپی عامل پوسیدگی راش (Fagus orientalis) در راشستانهای طبیعی شمال ایران (مطالعه ی موردی جنگل خیرودکنار نوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
طهماسبی عبدالرضا مقایسه باران ربایی توده های دست کاشت زربین و طبیعی بلندمازو در آزادشهر گرگان (مطالعه موردی: طرح جنگل داری کوهمیان) کارشناسی ارشد
جهانی علی طرح مدیریت جنگل برای استفاده چند منظوره )برداشت چوب, اکوتوریسم و حمایت((مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
اسماعیل زاده علی اصغر بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب و فیلترهای شنی در جذب رواناب و خصوصیات فیزیولوژیکی دو گونه جنگلی عرعر و زبان گنجشک در قزوین کارشناسی ارشد
ردایی علی اکبر سازگاری گونه های زربین و کاج الدار در اقلیم مدیترانه ای شمال کشور( مطالعه موردی : پردنگون مرزن آباد) کارشناسی ارشد
فاطمه علیدادی پویایی روند پوسیدگی خشکه دارهای راش و ممرز در یک جنگل آمیخته شمال ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/07
مهدی علی زاده امکان پالایش فلزات سنگین توسط نهال یکساله گونه‌های صنوبر .Populus alba L (سپیدار) و.Populus nigra L (تبریزی) در بسترهای مختلف کشت آلوده دکتری دانلود 1391/02/19
اسعدی فاطمه تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری و سایه در تولید نهال تا (celtis caucasica) (مطالعه موردی : نهالستان شوراب خرم آباد لرستان) کارشناسی ارشد
حاتمیه فاطمه بررسی ساختار جنگل های کران رودی در استان لرستان (مطالعه موردی رودخانه کاکارضا) کارشناسی ارشد
صالحی فاطمه ارزیابی آثار پرتو گاما بر جوانه زنی و تحمل به شوری در بذر گیاه قره داغ (Nitraria schoberi) کارشناسی ارشد
علیدادی فاطمه پویایی روند پوسیدگی خشکه دارهای راش و ممرز در یک جنگل آمیخته شمال ایران کارشناسی ارشد
لاله زاری فاطمه بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی و اکسید مس در گونه‌های گیاهی چچم، کاهو و گندم کارشناسی ارشد
ناصری فاطمه مطالعه خصوصیات کمی بذر گونه تا (Celtis caucasica) در مبداهای جغرافیایی متفاوت و تاثیر رژیم آبیاری بر رشد و زیست توده نهال های تولیدی کارشناسی ارشد
فیروز فائزه تعیین میزان برگ خشک تولیدی و سنجش تجمع کربن در جامعه راشستان در بخش گرازبن جنگل خیرودکنار کارشناسی ارشد
هادی فدایی بررسی کیفی بذر پسته وحشی (pistacia.vera) (مطالعه موردی: جنگل پسته خواجه کلات مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1386
فائزه فیروز تعیین میزان برگ خشک تولیدی و سنجش تجمع کربن در جامعه راشستان در بخش گرازبن جنگل خیرودکنار کارشناسی ارشد دانلود 1385
کورش کبیری کوپایی مقایسه یک جنگل راش خالص با آمیخته از نظر ترسیب کربن بخش چوبی در اندامهای هوایی و تغییرات مکانی آن (مطالعه موردی بخش گرازبن- جنگل خیرود) دکتری دانلود 1387/12/20
سمیه کرمی راد بررسی تاثیر جاده های جنگلی بر تنوع گونه ای درختی و استقرار زادآوری در حاشیه جاده ها (مطالعه موردی: بخش پاتم و نمخانه) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
مهدی کلاهی بررسی جنگلکاری های پارک جنگلی طرق مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1382
کبیری کوپایی کورش مقایسه یک جنگل راش خالص با آمیخته از نظر ترسیب کربن بخش چوبی در اندامهای هوایی و تغییرات مکانی آن (مطالعه موردی بخش گرازبن- جنگل خیرود)
نظرپورفرد کورش اثرات تفرج بر ویژگی‌های جنگل‌شناسی جنگل‌های زاگرس(مطالعه موردی پارک جنگلی بلوران کوهدشت) کارشناسی ارشد
سفیدی کیومرث بررسی کمی و کیفی خشکه دارهای موجود در یک جنگل مدیریت شده ( مطالعه موردی در بخش پاتم و نم خانه جنگل خیرودکنار نوشهر) کارشناسی ارشد
سفیدی کیومرث پویایی مرحله کلیماکس در توالی جنگل های راش شرقی
بهزاد گلابیان بررسی جنگل شناسی سرخدار در منطقه گز و سوادکوه کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
فاطمه لاله زاری بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی و اکسید مس در گونه‌های گیاهی چچم، کاهو و گندم کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
محمدی لیلا بررسی کمی و کیفی زادآوری در روشنه‌های طبیعی و انسان ساخت در جنگل‌های آمیخته راش (مطالعه موردی: بخش نم‌خانه در شمال ایران) کارشناسی ارشد
آذریان مجتبی بررسی رابطه ویژگی‌های جنگل‌شناسی درختان کهنسال با شرایط رویشگاهی در جنگل خیرود کارشناسی ارشد
چکاوک محجوب پراکنش مکانی گونه انجیلی در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا. شیب، جهت جغرافیایی و خصوصیات خاک ( مطالعه موردی: سری پاتم جنگل خیرود کنار) کارشناسی ارشد دانلود 1385
جوانمیری پور محسن اثر چرای دام بر روی زادآوری طبیعی گونه های جنگلی(مطالعه موردی بخش پاتم جنگل خیرود نوشهر) کارشناسی ارشد
نورزادمقدم محسن بررسی رابطه بین جنگل خیرود کنار و روستاهای بالادست (برکن ، کلیک و کهنه ده) کارشناسی ارشد
امین پور محمد بررسی جنگلکاریهای پارک جنگلی حسن آباد سنندج کارشناسی ارشد
جوکار محمد تاثیرسطوح تولیدی و قابل بهره برداری و رویش جنگل بر روی امکان برداشت و شاخص های مالی طرح های جنگلداری ( مطالعه موردی : بخش گرازبن جنگل آموزشی پژوهشی خیرود) کارشناسی ارشد
لیلا محمدی بررسی کمی و کیفی زادآوری در روشنه‌های طبیعی و انسان ساخت در جنگل‌های آمیخته راش (مطالعه موردی: بخش نم‌خانه در شمال ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
عیوضی محمدرضا تاثیر جاده های جنگلی در معرفی و استقرار گونه های گیاهی مهاجم (مطالعه موردی: جنگل خیرود، سری پاتم) کارشناسی ارشد
حمید محمدی نصر آبادی ارزیابی کارایی ماشین چوبکشی در دو جهت مثبت و منفی برای تعیین فاصله‌ی اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/07
حسینی قلعه بهمنی محمود برآورد تاج بارش و باران ربایی جنگل بلوط خالص کارشناسی ارشد
مریدی مرتضی مشخصه‌های ساختاری توده‌های آمیخته راش در فاز کاهش پایه‌ها (مطالعه موردی: بخش گرازبن، جنگل خیرود، شمال ایران) کارشناسی ارشد
حمیدرضا میرداوودی تاثیر آشفتگی بر تنوع گیاهی و گونه های مهاجم در بلوطستان های غرب ایران ( مطالعه موردی: جنگل دالاب ایلام ) دکتری دانلود 1392/02/30
سید مصطفی میرشریفی بررسی روش نمونه برداری منظم تصادفی با قطعات نمونه دایره ای, مربعی و مستطیلی و نمونه برداری خط نمونه (پارک جنگلی چیتگر) کارشناسی ارشد دانلود 1385
حجاریان مرضیه مدل زیستی-اقتصادی زراعت صنوبر در استان گیلان (مطالعه موردی صنوبرکاری های نمونه ملی منطقه صومعه سرا)
ابوالقاسم میرعمادی شناسایی عوامل اقتصادی موثر برتخریب جنگل های شمال ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/29
شیخ حسینی فرد مریم بررسی تنوع گیاهی پارک های شهری کیو و شریعتی در شهرستان خرم آباد کارشناسی ارشد
صالحی مریم بازگشت عناصر غذایی به خاک از طریق لاشبرگ در توده های خالص و امیخته انجیلی (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
فضل الهی محمدی مریم ارزیابی کیفی و مالی نهالستان های دولتی و خصوصی استان لرستان : مطالعه موردی نهالستان های زاغه و کلانتری کارشناسی ارشد
مطهری مریم السادات باران ربایی و تاج بارش توده کاج تهران (Medw. Pinus eldarica) در منطقه نیمه خشک (مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر تهران) کارشناسی ارشد
مرادی مصطفی تاثیر همزیستی قارچ های میکوریز آربوسکولار بر بارانک (Sorbus torminalis) و ارتباط آن با برخی عناصر غذایی و آنزیمهای خاک
مریم السادات مطهری باران ربایی و تاج بارش توده کاج تهران (Medw. Pinus eldarica) در منطقه نیمه خشک (مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/04
فرهناک لنگرودی معین تأثیر میزان نیتروژن بر تغییرات مکانی ترسیب کربن در عمق های مختلف خاک جنگلی در دو توده خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی ـ بخش نم خانه جنگل خیرود نوشهر) کارشناسی ارشد
جورغلامی مقداد ارزیابی کارایی، نرخ تولید و هزینه دو نوع ماشین چوبکشی کوچک و بزرگ مقیاس (مطالعه موردی : تاف و تیمبرجک) کارشناسی ارشد
عرفانی ملیحه ارزیابی سلامت اکوسیستم جنگل‌های هیرکانی با تاکید بر نمایه‌های پوشش گیاهی - مطالعه نمونه: جنگل خیرود نوشهر
مهرداد ملکشاهی بندپی بررسی کمی و کیفی زادآوری توده های جنگلی بعد از ده سال اجرای طرح جنگلداری (مطالعه موردی: جنگل بابل کنار) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
زهرا منصوری کمی سازی تنوع ساختاری گونه قره تاج (Anagyris foetida L.) در جنگل های زاگرس(مطالعه موردی: جنگل کنه کبود گیلان غرب) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
رحیمیان مهدی طراحی الگوی بهره‏مندی پایدار از جنگل‏ در استان لرستان
علی زاده مهدی امکان پالایش فلزات سنگین توسط نهال یکساله گونه‌های صنوبر .Populus alba L (سپیدار) و.Populus nigra L (تبریزی) در بسترهای مختلف کشت آلوده
کلاهی مهدی بررسی جنگلکاری های پارک جنگلی طرق مشهد کارشناسی ارشد
ملکشاهی بندپی مهرداد بررسی کمی و کیفی زادآوری توده های جنگلی بعد از ده سال اجرای طرح جنگلداری (مطالعه موردی: جنگل بابل کنار) کارشناسی ارشد
شبانی پور مهرنوش بررسی امکان تشخیص گونه های درختی در تصویر رقومی با توان تفکیک مکانی زیاد به روش طبقه بندی شئ- پایه کارشناسی ارشد
اصغری مونا بررسی زیستگاه موش صحرایی هیرکانی (Apodemushyrcanicus) در بخش گرازبن جنگل خیرودکنار کارشناسی ارشد
عبیاوی نادیا مطالعه قارچ های ماکروسکوپی عامل پوسیدگی راش (Fagus orientalis) در راشستانهای طبیعی شمال ایران (مطالعه ی موردی جنگل خیرودکنار نوشهر) کارشناسی ارشد
گودرزی نرجس تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات مورفولوژیک و آناتومیک برگ درختان راش شرقی Fagus orientalis L.)) کارشناسی ارشد
شریفی نغمه تدوین معیارهای زیست محیطی برای گزینش لکه حفاظتی در جنگل های خزری کارشناسی ارشد
فنائی نفیسه تاثیر کلن های مختلف صنوبر و رژیم آبیاری بر روی پوشش علفی کف صنوبرکاری ها کارشناسی ارشد
محسن نورزادمقدم بررسی رابطه بین جنگل خیرود کنار و روستاهای بالادست (برکن ، کلیک و کهنه ده) کارشناسی ارشد دانلود 1384
فدایی هادی بررسی کیفی بذر پسته وحشی (pistacia.vera) (مطالعه موردی: جنگل پسته خواجه کلات مشهد) کارشناسی ارشد
یزدانفر هیدی بررسی رابطه بین ابعاد بلوط (ویول) با میزان تولید بذر و قوه نامیه آن ( مطالعه موردی: منطقه چناره شهرستان مریوان) کارشناسی ارشد
روانبخش هومن جوامع گیاهی پتانسیل و فعلی اُرس (Juniperus excelsa M.Bieb.) در شیب جنوبی البرز (مطالعه موردی: جنگلهای اُرس فیروزکوه و دماوند)
مصرزاده وحید تنوع گونه های درختی و درختچه ای در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی و برخی از خواص فیزیکی خاک جنگل (مطالعه موردی: بخش گرازبنجنگل خیرود) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه