اخبار

فراخوان جذب امریه سربازی در پردیس

فراخوان جذب امریه سربازی در پردیس

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در نظر دارد از نیروهای سرباز امریه فارغ التحصیل دانشگاه های سراسری شهر تهران در قالب امریه سربازی دعوت به همکاری می نماید...

ادامه مطلب