اخبار

نشست صمیمی کارکنان پردیس با معاون اداری و مالی دانشگاه

نشست صمیمی کارکنان پردیس با معاون اداری و مالی دانشگاه

نشست صمیمی کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با دکتر سعید یزدانی معاون اداری و مالی دانشگاه تهران و دکتر رضا طلایی حسنلویی معاون اداری و مالی پردیس در روز یکشنبه چهاردهم مهرماه ۹۸ در تالار دکتر مهدوی برگزارشد. . .

ادامه مطلب