اداره اموال

یکی از مواردی که در هر سازمان مورد توجه و اهمیت می باشد اموال و دارایی هایی است که در آن سازمان به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف، مورد استفاده کارکنان قرار می‌گیرد، هیچ سازمانی بدون سیستم صحیح تدارکاتی و فراهم نمودن لوازم، مواد و کالاهای مورد نیاز خود قادر به انجام وظائف محوله نخواهد بود.

اموال، بخش عظیمی از دارایی‌های دولت را در ایران تشکیل می‌دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آنها می‌گردد، اینجاست که ارزش اموال و حفظ آن نمود پیدا کرده و مسئولیت نگهداری آن را بسیار مهم و دشوار می سازد. تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد.

با توجه به قدمت، وسعت و گستردگی پردیس، تعداد اموال پردیس کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به سایر واحدهای دانشگاه تهران یکی از بیشترین تعداد اموال است و برای کنترل و نظارت بیشتر اموال، تعداد ۳۰ پرسنل، علاوه بر وظایف خود در واحد های مربوطه به عنوان امین اموال نیز، وظیفه حفظ و نگهداری اموال را به عهده دارند.

شرح وظایف اداره اموال و انبار: 

۱- تطبیق کالاهای اموالی خریداری شده و تحویل به انبار با نمونه اصلی و فاکتور فروش

۲- صدور رسید انبار کالاهای خریداری شده اعم از اموالی و مصرفی

۳- الصاق برچسب اموال بر روی کالاهای اموالی

۴- نگهداری حساب کلیه اموال منقول، اهدایی، انتقالی، مسروقه و اسقاط طبق آئین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

۵- صدور سند انتقال اموال

۶- صدور پروانه خروج

۷- دریافت اموال اسقاط ومازاد واحدها و کسر اموال فوق از موجودی آنها

۸- پاسخگویی در خصوص کلیه اموال منقول به مراجع ذیصلاح

۹- نگهداری اموال اسقاط تا تعیین تکلیف نهایی

۱۰- تحویل و تحول اموال بین امنای اموال واحدها

۱۱- نظارت بر فعالیت امین اموال های واحدها و ارایه راهنمایی های لازم به آنها

۱۲- تحویل و تحول منازل سازمانی