معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر مجتبی دلشاد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها - تولید گلخانه‌ای - سیستم هایدروپونیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۳۲۲۲۰۶۸۶-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۰۶۸۶-۰۲۶
پست الکترونیکی: delshad@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/delshad.aspx