ساختار پردیس

دکتر سیدحسین گلدانساز
ریاست
دکتری حشره شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۳۲۲۲۸۰۱۶-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۸۰۱۶-۰۲۶
پست الکترونیکی: goldansz@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/goldansaz.aspx

دکتر رضا طلایی حسنلویی
معاون مالی و پشتیبانی
دکتری کنترل بیولوژیک - پاتولوژی حشرات
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۴۵۱۱-۰۲۶
پست الکترونیکی: rtalaei@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/rtalaei.aspx

دکتر مجتبی دلشاد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها - تولید گلخانه‌ای - سیستم هایدروپونیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۳۲۲۲۰۶۸۶-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۰۶۸۶-۰۲۶
پست الکترونیکی: delshad@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/delshad.aspx

دکتر غلامرضا زهتابیان
معاون پژوهش و فناوری
دکتری آب و خاک و گیاه
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۲۲۴۱۶۰۸-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۴۱۶۰۸-۰۲۶
پست الکترونیکی: ghzehtab@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/zehtabian.aspx

دکتر مصطفی اویسی
معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتری علف‌های هرز
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۳۲۲۲۲۰۶۹-۰۲۶ فکس: ۳۲۸۱۳۵۰۱-۰۲۶
پست الکترونیکی: moveisi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/oveisi.aspx