ایستگاه تحقیقات علوم دامی

ایستگاه تحقیقات علوم دامی

ایستگاه آموزشی و پژوهشی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در سال ۱۳۳۶ تأسیس شد. هم اکنون، این ایستگاه در زمینی به مساحت حدود ۱۱ هکتار، در بخش های آموزشی و پژوهشی پرورش گاو، گوسفند، بز، مرغ تخم گذار، مرغ مادر گوشتی، جوجه گوشتی، جوجه کشی و پرورش زنبور عسل فعالیت می کند. با وجود بخش های مختلف، ایستگاه آموزشی و پژوهشی علوم دامی مجموعه ای ارزشمند برای آموزش دانشجویان علوم دامی و آماده ساختن آن ها برای ورود و اشتغال در صنعت دام و طیور کشور می باشد.