جلسه دفاع از رساله دکتری

۲۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۵:۵۹ کد : ۱۳۰۲۹ اطلاعیه
تعداد بازدید:۵۸۸

به پیشنهاد شماره ۷۶۹۱۲۲۶ گروه مدیریت و توسعه کشاورزی جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم روستایی دانشجوی دوره دکتری توسعه کشاورزی با عنوان " طراحی الگوی کشاورزی اقلیم هوشمند متناسب با مزارع کوچک مقیاس (مورد مطالعه: گروه اقلیمی ۲ در منطقه زاگرس میانی) "

Designing a Model of Climate-Smart Agriculture Adaptive to Small-Scale Farms: A Case in the Second Climatic zone of Central ZAGROS

روز دوشنبه مورخ ۲۱/‏۰۷/‏۹۹‬ ساعت ۱۱.۳۰ صبح در سالن شماره ۱ دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی برگزار خواهد شد.

استاد راهنما: دکتر علی اسدی

استاد مشاور: دکتر خلیل کلانتری

استاد داور خارجی: دکتر مسعود بیژنی

استاد داور خارجی: دکتر کریم نادری مهدیی

استاد داور داخلی: دکتر ناصر مطیعی

استاد داور داخلی: دکتر احمد رضوانفر

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر علی اکبر براتی

 


( ۱ )

نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.